TÄYTÄ VAINAJAN JA ASIOIVAN HENKILÖN TIEDOT

*Pakollinen kenttä

Vainajan tiedot
Asioivan henkilön tiedot

Lähetämme vahvistuksen valitsemaasi kanavaan, kun olemme käsitelleet antamasi toimeksiannon. Olemme myös yhteydessä, mikäli tarvitsemme lisätietoa antamaasi toimeksiantoon liittyen.

KERRO MISSÄ VAIHEESSA OLET KUOLINPESÄN ASIOIDEN HOIDOSSA

Tukeaksemme sinua kuolinpesän asioiden hoidossa olemme koonneet yhteen tyypillisimmät toimeksiannot kuolinpesän eri vaiheissa.

Valitse, missä vaiheessa kuolinpesän asioiden hoitoa olet. *

Perukirja on asiakirja, jossa selvitetään kuolinpesän tila eli luetteloidaan vainajan omaisuus ja velat. Perukirjan laatimisessa auttaa Palveluyhteenveto, jossa pankki ilmoittaa kuolinpäivän tilanteen mukaan kaikki vainajan Danske Bank –konsernissa olevat tilit, tallelokerot, säilytystilit, rahastot, luotot ja luotoilla olevat vakuudet sekä takaukset.

Tilauksen lisäksi sinun täytyy liittää mukaan virkatodistus, josta osakkuutesi kuolinpesässä ilmenee. Lisää virkatodistuksen kopio myöhemmin Asiakirjojen lataus –kohdassa. Palveluyhteenvedon toimituksesta peritään hinnaston mukainen palvelumaksu.Yksikin kuolinpesän osakas voi

 • Lähettää laskuja pankkiin maksettavaksi kuolinpesän tililtä
 • Poistaa tarpeettomat maksusopimukset tai jatkuvat rahastosäästösopimukset
 • Saada tietoa edesmenneen pankkiasioista kuoleman jälkeiseltä ajalta
Sinun tulee esittää virkatodistus, josta osakkuutesi kuolinpesässä ilmenee. Voit liittää virkatodistuksen myöhemmin Asiakirjojen lataus –kohdassa.


Tyypillisiä perunkirjoituksen jälkeen tehtäviä toimia:

 • Tilien lopettaminen
 • Sijoitusten myynti
 • Käyttöoikeuden lisääminen kuolinpesän tileihin
Tuotteiden ja palvelujen lopettamisen voi aloittaa, kun Danske Bank on todennut kuolinpesän osakkaat asiakirjoista. Mikäli kuolinpesässä on useampi osakas, tulee jokaiselta pesän osakkaalta olla valtakirja. Osakasselvitystä varten pankkiin tulee toimittaa perukirja liitteineen, sukuselvitys sekä muut mahdolliset pesän osakkuusasemaan vaikuttavat asiakirjat tai perukirja, jonka osakasluettelon Digi- ja väestötietovirasto on vahvistanut. Voit liittää osakasselvityksen dokumentit ja valtakirjat Asiakirjojen lataus-kohdassa.

ANNA TOIMEKSIANTOJA

Valitse toimeksiannot. Voit valita useita toimeksiantoja

Suoramaksusopimuksen lopettaminen ei poista laskua, josta laskuttava yritys on jo toimittanut maksutoimeksiannon Danske Bankille. Tällainen erääntyvä maksu veloitetaan tilitä automaattisesti eräpäivänä.

Toistuvan maksusopimuksen mukainen veloittaminen päättyy heti sopimuksen lopettamisen jälkeen

 • Tilattu tiliote lähetetään postitse tilaajan kotiosoitteeseen.
 • Tiliotteesta peritään hinnaston mukainen palvelumaksu. Lasku lähetetään tilaajalle tiliotteiden mukana.
 • Voit tilata tiliotteita kuolemaa edeltävältä ajalta, mikäli muut pesän osakkaat ovat valtuuttaneet sinut tähän.

Näin lähetät laskuja maksettavaksi pankkiin:

 • Lisää laskuun kuolinpesän tilinumero ja allekirjoituksesi.
 • Voit muuttaa laskuun valmiiksi painettuja tietoja, esimerkiksi maksupäivän tai euromäärän.
 • Jos haluat laskusta maksullisen kuitin, merkitse laskuun iso K-kirjain. Kuitti lähetetään postitse kuolinpesän osoitteeseen.
 • Liitä kuva tai kopio allekirjoitetusta laskusta asiakirjojen lataus-sivulla.
 • Lähetäthän laskun pankkiin hyvissä ajoin ennen maksupäivää. Maksutoimeksianto katsotaan annetuksi ja maksu voidaan toteuttaa vasta, kun olemme saaneet toteuttamiseen tarvittavat tiedot ja tarkastaneet ne.

Laskun maksusta veloitetaan hinnaston mukainen veloitus. Sovellamme hinnaston kohtaa Laskunmaksu henkilöpalveluna.

ANNA TOIMEKSIANTOJA

MAKSAMINEN


Suoramaksusopimuksen lopettaminen ei poista laskua, josta laskuttava yritys on jo toimittanut maksutoimeksiannon Danske Bankille. Tällainen erääntyvä maksu veloitetaan tilitä automaattisesti eräpäivänä.

Toistuvan maksusopimuksen mukainen veloittaminen päättyy heti sopimuksen lopettamisen jälkeen.

Voit antaa tilisiirtoihin liittyviä toimeksiantoja lopettamatta tiliä. Mikäli haluat maksaa laskuja, käytä Laskun maksu -toimeksiantoa. Tilisiirrosta veloitetaan hinnaston mukainen veloitus. Sovellamme hinnaston kohtaa Laskunmaksu henkilöpalveluna.

Näin lähetät laskuja maksettavaksi pankkiin:

 • Lisää laskuun kuolinpesän tilinumero ja allekirjoituksesi.
 • Voit muuttaa laskuun valmiiksi painettuja tietoja, esimerkiksi maksupäivän tai euromäärän.
 • Jos haluat laskusta maksullisen kuitin, merkitse laskuun iso K-kirjain. Kuitti lähetetään postitse kuolinpesän osoitteeseen.
 • Liitä kuva tai kopio allekirjoitetusta laskusta asiakirjojen lataus-sivulla.
 • Lähetäthän laskun pankkiin hyvissä ajoin ennen maksupäivää. Maksutoimeksianto katsotaan annetuksi ja maksu voidaan toteuttaa vasta, kun olemme saaneet toteuttamiseen tarvittavat tiedot ja tarkastaneet ne.

Laskun maksusta veloitetaan hinnaston mukainen veloitus. Sovellamme hinnaston kohtaa Laskunmaksu henkilöpalveluna .

TILIT

 • Tilin lopetuksen yhteydessä veloitetaan veloittamattomat palvelumaksut
 • Tilin lopettaminen poistaa siihen liitetyt maksusopimukset
 • Tilin lopetuksen jälkeen viimeinen tiliote lähetetään kuolinpesän osoitteeseen

Luottotilin lopetuksen yhteydessä ilmoittamaltasi kuolinpesän tililtä veloitetaan mahdollinen velkasumma, korot ja palkkiot.

Voit lisätä tilinkäyttöoikeuden itsellesi, mikäli muut osakkaat ovat valtuuttaneet sinut tähän. Sinun tulee olla Danske Bankin asiakas.

Uuden tilinomistajan tulee olla Danske Bankin asiakas

 • Tilattu tiliote lähetetään postitse tilaajan kotiosoitteeseen.
 • Tiliotteesta peritään hinnaston mukainen palvelumaksu. Lasku lähetetään tilaajalle tiliotteiden mukana.
 • Voit tilata tiliotteita kuolemaa edeltävältä ajalta, mikäli muut pesän osakkaat ovat valtuuttaneet sinut tähän.
 • Päivittäispalvelupaketteja on erilaisia ja hinta riippuu etutasosta sekä valitusta paketista. Joskus kuolinpesälle on edullisempaa lopettaa päivittäispalvelupaketti, jolloin palvelut, esimerkiksi Danske-tilit, ovat yksittäin hinnoiteltuja.
 • Löydät nykyisen päivittäispalvelupaketin hinnan palvelumaksuerittelystä. Tilien perushinnat löydät hinnaston Perushinta-kohdasta.
 • Päivittäispalvelupaketin muuttaminen perushintaiseksi ei muuta kuolinpesän Etuohjelman etutasoa.
 • Kuolinpesälle voi olla edullisempaa vaihtaa Danske-tili Säästötiliksi, kun tilisiirtojen määrä ei ylitä Säästötililtä tehtävien maksuttomien tilisiirtojen määrää. Tämä on suositeltavaa silloin, kun tililtä ei tehdä aktiivisesti tilisiirtoja tai makseta laskuja.
 • Säästötilin hinnat löydät hinnaston

SIJOITUKSET

Tällä lomakkeella voi antaa osakkaiden myyntitoimeksiannon vain päivänkurssiin. Jos haluat käyttää rajakurssia, ota yhteyttä asiakaspalveluun

Rahastojen saajan tulee olla Danske Bankin asiakas. Rahasto-osuuksien omistajuutta ei voi siirtää toiseen pankkiin.

MUU TOIMEKSIANTO

LISÄTIETOJA

TILAA PALVELUYHTEENVETO

Tästä voit tilata vainajan palveluyhteenvedon perunkirjoitusta varten. Tilauksen lisäksi sinun täytyy liittää mukaan virkatodistuksen kopio, josta osakkuutesi kuolinpesässä ilmenee. Lisää virkatodistus kopio myöhemmin Asiakirjojen lataus –kohdassa.

Perukirjan laatimisessa auttaa Palveluyhteenveto, jossa pankki ilmoittaa kuolinpäivän tilanteen mukaan kaikki vainajan Danske Bank –konsernissa olevat tilit, tallelokerot, säilytystilit, rahastot, luotot ja luotoilla olevat vakuudet sekä takaukset.

Palvelumaksu

Palveluyhteenvedon toimituksesta peritään hinnaston mukainen palvelumaksu. Palvelumaksu veloitetaan toimituksen yhteydessä kuolinpesän tililtä. Jos kuolinpesällä ei ole veloitukseen sopivaa tiliä, lähetetään palveluyhteenvedon mukana lasku. Palveluyhteenvedon tilausta ei voi peruuttaa.

Käsittelyaika ja toimitusosoite

Toimitamme palveluyhteenvedon valitsemaasi osoitteeseen 1 – 2 viikon sisällä siitä, kun olemme saaneet tilauksesi, tiedon henkilön kuolemasta Digi- ja väestötietovirastosta sekä virkatodistuksen, josta ilmenee osakkuutesi kuolinpesässä.

Lesken palveluyhteenveto

Perukirjassa tulee mainita myös lesken varat ja velat. Leski voi halutessaan tilata oman palveluyhteenvetonsa asiakaspalvelustamme.

LATAA ASIAKIRJOJA

Valitse haluatko toimittaa valtakirjan, kuolinpesään liittyviä muita dokumentteja, kuolinpesälle osoitetun laskun vai oletko jo toimittanut tarvittavat asiakirjat.

Voit lähettää kerralla enintään 10 tiedostoa. Kunkin tiedoston tulee olla alle 5MB. Hyväksytyt tiedostomuodot ovat Word/docx/doc, Excel/xslx/xls, PDF, Txt, Jpeg/jpg, Png ja Gif.

Valitsemasi tiedoston koko on liian suuri
Poista Valitsemasi tiedoston koko on liian suuri
 • Yhteenveto toimeksiannoista Muokkaa