Täytä vainajan ja asioivan henkilön tiedot

*Pakollinen kenttä

Vainajan tiedot

Asioivan henkilön tiedot
Jos leskellä on avio-oikeus vainajan omaisuuteen, leski on kuolinpesän osakas osituksen toimittamiseen asti Lakimääräiset perilliset sekä yleistestamentin saajat Kuolinpesän osakkaiden valtuuttama henkilö, joka hoitaa kuolinpesän asioita Muu, esimerkiksi käräjäoikeuden määrämä pesänselvittäjä

Lähetämme vahvistuksen valitsemaasi kanavaan, kun olemme käsitelleet antamasi toimeksiannon. Olemme myös yhteydessä, mikäli tarvitsemme lisätietoa antamaasi toimeksiantoon liittyen.

KERRO, MISSÄ VAIHEESSA KUOLINPESÄN PANKKIASIOIDEN HOITOA OLET

Tukeaksemme sinua kuolinpesän asioiden hoidossa olemme koonneet yhteen tyypillisimmät toimeksiannot kuolinpesän eri vaiheissa.

Valitse, missä vaiheessa kuolinpesän asioiden hoitoa olet. *

Perukirja on asiakirja, josta ilmenee kuolinpesän tila eli luetteloidaan vainajan omaisuus ja velat. Perukirjan laatimisessa auttaa Palveluyhteenveto, jossa pankki ilmoittaa kuolinpäivän tilanteen mukaan kaikki vainajan Danske Bank -konsernissa olevat tilit, tallelokerot, säilytystilit, rahastot, luotot ja luotoilla olevat vakuudet sekä takaukset.

Danske Bank lähettää vainajan palveluyhteenvedon automaattisesti vainajan kotiosoitteeseen saatuaan tiedon asiakkaan kuolemasta. Tästä voit tilata palveluyhteenvedon vainajan osoitteen sijaan omaan osoitteeseesi. Erikseen tilatusta palveluyhteenvedosta peritään hinnaston mukainen palvelumaksu.

Tilauksen lisäksi sinun täytyy liittää mukaan virkatodistus, josta osakkuutesi kuolinpesässä ilmenee. Lisää virkatodistuksen kopio myöhemmin Asiakirjojen lataus –kohdassa.Ennen perunkirjoitusta yksikin kuolinpesän osakas voi

 • Lähettää laskuja pankkiin maksettavaksi kuolinpesän tililtä
 • Poistaa tarpeettomat maksusopimukset tai jatkuvat rahastosäästösopimukset
 • Saada tietoa edesmenneen pankkiasioista kuoleman jälkeiseltä ajalta
Sinun tulee esittää virkatodistus, josta osakkuutesi kuolinpesässä ilmenee. Voit liittää virkatodistuksen myöhemmin Asiakirjojen lataus –kohdassa. Vainajalle tai kuolinpesälle osoitettuja laskuja voi kuitenkin maksaa vainajan tililtä ilman virkatodistusta.


Tyypillisiä perunkirjoituksen jälkeen tehtäviä toimia:

 • Tilien lopettaminen
 • Sijoitusten myynti
 • Käyttöoikeuden lisääminen kuolinpesän tileihin
Toimeksiantojen toteuttaminen edellyttää, että Danske Bank on todennut kuolinpesän osakkaat asiakirjoista. Mikäli kuolinpesässä on useampi osakas, tulee jokaiselta pesän osakkaalta olla valtakirja. Osakasselvitystä varten pankkiin tulee toimittaa perukirja liitteineen, sukuselvitys sekä muut mahdolliset pesän osakkuusasemaan vaikuttavat asiakirjat tai perukirja, jonka osakasluettelon Digi- ja väestötietovirasto on vahvistanut. Voit liittää osakasselvityksen dokumentit ja valtakirjat Asiakirjojen lataus-kohdassa.

Voit liittää asiakirjoja antamatta toimeksiantoa. Suosittelemme käyttämään tätä silloin, jos olemme pyytäneet sinulta lisädokumentteja toimeksiannon toteuttamista varten.

Edellytys kohdan valitsemiselle on, että olet sopinut kiinteistövälittäjän kanssa Digitaalisesta asuntokaupasta (DIAS-asuntokaupasta) sekä saanut muilta kuolinpesän osakkailta tarvittavat valtuutukset. Valtakirja –pohjan
löydät seuraavan linkin takaa: Kuolinpesän asioiden hoitaminen - Danske Bank
Kuolinpesän osakkaiden valtuuttama henkilö/ kuolinpesän hoitaja täyttää palvelulomakkeen
Tässä osuudessa valtuutetaan:

 • Kauppahinnan vastaanottamisesta
 • Välityspalkkion maksusta
 • Sekä poismaksettavista lainoista (löydät lainanumeron edesmenneen tiliotteelta)

Kiinteistövälittäjällä tulee olla käytössään kaikki kuolinpesän dokumentit DIAS-asuntokaupan käynnistämistä varten.

ANNA TOIMEKSIANTOJA

Valitse toimeksiannot. Voit valita useita toimeksiantoja
 • Suoramaksusopimuksen lopettaminen lopettaa vain sopimuksen maksujen automaattisesta veloittamisesta. Palvelun tai tilauksen lopettamiseksi, tulee sinun olla yhteydessä palveluntarjoajaan.
 • Mikäli haluat poistaa erääntymässä olevan maksuun, ota yhteys asiakaspalveluumme.

Suoramaksusopimuksen lopettaminen ei poista laskua, josta laskuttava yritys on jo toimittanut maksutoimeksiannon Danske Bankille. Tällainen erääntyvä maksu veloitetaan tilitä automaattisesti eräpäivänä.

 • Velkakirjalainoihin liittyviä toimeksiantoja, kuten asuntolainan tai opintolainan toistuvien maksujen lopetusta, ei voi antaa tällä lomakkeella. Maksut loppuvat automaattisesti lainan takaisimaksun jälkeen.
 • Velkakirjalainaan liittyvän toistuvan maksusopimuksen tunnistat saajan tilinumerosta, joka on lainan tilinumero. Velkakirjalainojen tilinumerot voit tarkastaa palveluyhteenvedosta.

Toistuvan maksusopimuksen mukainen veloittaminen päättyy heti sopimuksen lopettamisen jälkeen. Lähetäthän toimeksiannon toistuvan maksun lopetuksesta meille hyvissä ajoin ennen seuraavaa maksupäivää. Jos seuraavaan maksupäivään on vähemmän kuin viikko, suosittelemme toistuvan maksun lopettamista konttorissa tai olemaan yhteydessä asiakaspalveluumme.

 • Voit tehdä tilauksen syöttämällä kenttään kuolinpesän tilinumeron sekä tarvitsemasi tilitapahtumien ajankohdan valitsemalla kalenterikuukauden ja vuoden.
 • Tilattu tiliote lähetetään postitse tilaajan kotiosoitteeseen.
 • Tiliotteesta peritään hinnaston mukainen palvelumaksu. Lasku lähetetään tilaajalle tiliotteiden mukana.
 • Voit tilata tiliotteita kuolemaa edeltävältä ajalta, mikäli muut pesän osakkaat ovat valtuuttaneet sinut tähän.
 • Huomioithan, että tiliotteiden toimitus jatkuu myös kuoleman jälkeen. Tiliote lähetetään automaattisesti kerran kuukaudessa kuolinpesän osoitteeseen, mikäli tilillä on ollut tapahtumia.
Jatkuva rahastosäästösopimus on sopimus säännöllisestä säästämisestä valittuun sijoitusrahastoon
 • Kukin pesän osakas tai muu kuolinpesän asioita hoitava henkilö voi yksin maksaa vainajalle tulleita sähkö-, puhelin-, yhtiövastike- tai muita vastaavia toistuvia laskuja sekä välittömästi kuolintapaukseen liittyviä laskuja, kuten sairaala-, hautaus- ja muistotilaisuuslaskuja.
 • Laskut maksetaan vainajan nimissä olevalta tililtä vain sellaista kuolinpesälle tai vainajalle osoitettua laskua vastaan, joista käy ilmi ulkopuolinen laskuttaja ja laskun peruste.
 • Kukin pesän osakas voi maksaa edellä mainittuja laskuja 6 kuukautta kuoleman jälkeen. Tämän jälkeen laskun maksuun tarvitaan kaikkien pesän osakkaiden suostumus.

Näin lähetät laskuja maksettavaksi pankkiin:

 • Lisää laskuun kuolinpesän tilinumero ja allekirjoituksesi.
 • Voit muuttaa laskuun valmiiksi painettuja tietoja, esimerkiksi maksupäivän tai euromäärän.
 • Jos haluat laskusta maksullisen kuitin, merkitse laskuun iso K-kirjain. Kuitti lähetetään postitse kuolinpesän osoitteeseen.
 • Liitä kuva tai kopio allekirjoitetusta laskusta asiakirjojen lataus-sivulla.
 • Lähetäthän laskun pankkiin hyvissä ajoin ennen maksupäivää. Maksutoimeksianto katsotaan annetuksi ja maksu voidaan toteuttaa vasta, kun olemme saaneet toteuttamiseen tarvittavat tiedot ja tarkastaneet ne.
  Jos maksupäivä on viikon sisällä, suosittelemme maksamaan laskun maksukuorella tai konttorissamme.

Laskun maksusta veloitetaan hinnaston mukainen veloitus. Sovellamme hinnaston kohtaa Laskunmaksu henkilöpalveluna.

ANNA TOIMEKSIANTOJA

MAKSAMINEN

 • Suoramaksusopimuksen lopettaminen lopettaa vain sopimuksen maksujen automaattisesta veloittamisesta. Palvelun tai tilauksen lopettamiseksi, tulee sinun olla yhteydessä palveluntarjoajaan.
 • Mikäli haluat poistaa erääntymässä olevan maksuun, ota yhteys asiakaspalveluumme.

Suoramaksusopimuksen lopettaminen ei poista laskua, josta laskuttava yritys on jo toimittanut maksutoimeksiannon Danske Bankille. Tällainen erääntyvä maksu veloitetaan tilitä automaattisesti eräpäivänä.

 • Velkakirjalainoihin liittyviä toimeksiantoja, kuten asuntolainan tai opintolainan toistuvien maksujen lopetusta, ei voi antaa tällä lomakkeella. Maksut loppuvat automaattisesti lainan takaisimaksun jälkeen.
 • Velkakirjalainaan liittyvän toistuvan maksusopimuksen tunnistat saajan tilinumerosta, joka on lainan tilinumero. Velkakirjalainojen tilinumerot voit tarkastaa palveluyhteenvedosta.

Toistuvan maksusopimuksen mukainen veloittaminen päättyy heti sopimuksen lopettamisen jälkeen. Lähetäthän toimeksiannon toistuvan maksun lopetuksesta meille hyvissä ajoin ennen seuraavaa maksupäivää. Jos seuraavaan maksupäivään on vähemmän kuin viikko, suosittelemme toistuvan maksun lopettamista konttorissa tai olemaan yhteydessä asiakaspalveluumme.

Maksaessasi maksuja euromääräisenä EU-alueella, voit antaa toimeksiannon tällä lomakkeella. Jos maksu kohdistuu EU:n ulkopuoliselle alueelle tai maksu on muussa valuutassa, löydät lisätietoa kotisivuiltamme tai voit olla yhteydessä Asiakaspalveluumme.

Tässä voit antaa tilisiirtoihin liittyviä toimeksiantoja lopettamatta tiliä. Sinulla tulee olla valtuutus muilta pesän osakkailta kuolinpesän tilin käyttöön. Mikäli haluat maksaa laskuja, käytä Laskun maksu -toimeksiantoa. Tilisiirrosta veloitetaan hinnaston mukainen veloitus. Sovellamme hinnaston kohtaa Laskunmaksu henkilöpalveluna.

Tilillä tulee olla riittävästi varoja siirrettävän summan ja palvelumaksun maksamiseen.

Näin lähetät laskuja maksettavaksi pankkiin:

 • Lisää laskuun kuolinpesän tilinumero ja allekirjoituksesi.
 • Voit muuttaa laskuun valmiiksi painettuja tietoja, esimerkiksi maksupäivän tai euromäärän.
 • Jos haluat laskusta maksullisen kuitin, merkitse laskuun iso K-kirjain. Kuitti lähetetään postitse kuolinpesän osoitteeseen.
 • Liitä kuva tai kopio allekirjoitetusta laskusta asiakirjojen lataus-sivulla.
 • Lähetäthän laskun pankkiin hyvissä ajoin ennen maksupäivää. Maksutoimeksianto katsotaan annetuksi ja maksu voidaan toteuttaa vasta, kun olemme saaneet toteuttamiseen tarvittavat tiedot ja tarkastaneet ne.
  Jos maksupäivä on viikon sisällä, suosittelemme maksamaan laskun maksukuorella tai konttorissamme.

Laskun maksusta veloitetaan hinnaston mukainen veloitus. Sovellamme hinnaston kohtaa Laskunmaksu henkilöpalveluna .

TILIT

 • Tilin lopetuksen yhteydessä veloitetaan veloittamattomat palvelumaksut
 • Tilin lopettaminen poistaa siihen liitetyt maksusopimukset
 • Tilin lopetuksen jälkeen viimeinen tiliote lähetetään kuolinpesän osoitteeseen

Luottotilin lopetuksen yhteydessä ilmoittamaltasi kuolinpesän tililtä veloitetaan mahdollinen velkasumma, korot ja palkkiot.

 • Tilinkäyttöoikeuden haltijalla on oikeus saada tietoja käyttöoikeuden kohteena olevaa tiliä koskevista tilitapahtumista ja käyttää tiliä kuolinpesän antaman valtuutuksen mukaisesti.
 • Mikäli sinulla on Danske Bankin pankkitunnukset, voit käyttöoikeuden lisäämisen jälkeen käyttää kuolinpesän tiliä kirjautumalla tunnuksillasi verkko- tai mobiilipankkiin.
 • Lähetämme vainajan postin käyttöoikeuden haltijan kotiosoitteeseen.
 • Halutessasi säilyttää osoitteen ennallaan, menethän tällä lomakkeella vielä kohtaan: Perunkirjoitus on jo pidetty ja haluan hoitaa kuolinpesän pankkiasioita > Muu toimeksianto > Muuta kuolinpesän osoite

Voit lisätä tilinkäyttöoikeuden itsellesi, mikäli muut osakkaat ovat valtuuttaneet sinut tähän. Sinun tulee olla Danske Bankin asiakas.

Tilinomistaja määrää tilistä. Tilinomistaja voi päättää tilillä olevien varojen käyttämisestä ja tilinkäyttöön oikeutetuista henkilöistä sekä sopia pankin kanssa tilisopimuksen ehtojen muutoksista ja tilin lopettamisesta.

Uuden tilinomistajan tulee olla Danske Bankin asiakas

Jos tilillä on useampi omistaja, yhden tilinomistajan kuolema ei vaikuta muiden tilinomistajien oikeuteen käyttää tiliä. Kuolleen tilinomistajan tilin käyttöoikeus siirtyy yhteisesti kuolinpesän osakkaille tai määrätylle pesänselvittäjälle. Kuolinpesä tai pesänselvittäjä hallinnoi yhdessä muiden tilinomistajien kanssa tilivarallisuutta sekä käyttää tiliä tilinomistajalle kuuluvin oikeuksin ja velvollisuuksin

Voit tehdä tilauksen syöttämällä kenttään kuolinpesän tilinumeron sekä tarvitsemasi tilitapahtumien ajankohdan valitsemalla kalenterikuukauden ja vuoden.
 • Tilattu tiliote lähetetään postitse tilaajan kotiosoitteeseen.
 • Tiliotteesta peritään hinnaston mukainen palvelumaksu. Lasku lähetetään tilaajalle tiliotteiden mukana.
 • Voit tilata tiliotteita kuolemaa edeltävältä ajalta, mikäli muut pesän osakkaat ovat valtuuttaneet sinut tähän.
 • Huomioithan, että tiliotteiden toimitus jatkuu myös kuoleman jälkeen. Tiliote lähetetään automaattisesti kerran kuukaudessa kuolinpesän osoitteeseen, mikäli tilillä on ollut tapahtumia.

SIJOITUKSET

Jatkuva rahastosäästösopimus on sopimus säännöllisestä säästämisestä valittuun sijoitusrahastoon
 • Osakkeita säilytetään säilytystilillä (arvo-osuustili)
 • Osakkeiden myynnistä tulevat varat maksetaan kuolinpesän tilille
 • Tässä voit antaa myyntitoimeksiannon kuolinpesän säilytystilillä olevien arvopapereiden, esimerkiksi osakkeiden, myynnistä. Lomakkeella voit antaa myyntitoimeksiannon tavallisimmissa tilanteissa. Olemme sinuun yhteydessä, mikäli myynti ei onnistu tämän lomakkeen kautta.
 • Sinun tulee eritellä jokainen myytävä arvopaperi erikseen. Palveluyhteenvedosta löydät tiedot kuolinpesän sijoituksista kuolinpäivän tilanteen mukaan. Tällä lomakkeella voi antaa arvopapereiden myyntitoimeksiannon vain päivänkurssiin. Jos haluat käyttää rajakurssia, ota yhteyttä asiakaspalveluun.
 • Myynnistä veloitetaan hinnaston mukainen palkkio. Tällä lomakkeella annetuissa toimeksiannoissa sovellamme hinnaston kohtaa Arvopaperikauppa konttorissa ja puhelinpalvelussa, pois lukien osakejohdannaiset, joukkolainat ja struktuurit, joissa noudatamme näitä koskevaa hinnoittelua.
 • Huomioithan, etteivät myyntitoimeksiannot välttämättä toteudu samaan aikaan.
 • Jos tarvitset tukea ota yhteyttä Danske Bankin asiakaspalveluun.

 • Päivän kurssi: Toimeksianto toteutuu toteutushetken hintatason mukaan.
 • Tällä lomakkeella voi antaa osakkaiden myyntitoimeksiannon vain päivänkurssiin. Jos haluat käyttää rajakurssia, ota yhteyttä asiakaspalveluun.
Säilytystilistä ja sijoitussopimuksesta veloitetaan hinnaston mukainen palkkio. Tarpeettomat sijoitussopimukset ja säilytystilit kannattaa lopettaa arvopapereiden myynnin jälkeen ylimääräisten palvelumaksujen välttämiseksi.
 • Rahastoja säilytetään rahastosalkussa.
 • Rahastojen lunastuksesta tulevat varat maksetaan kuolinpesän tilille.
 • Tässä voit antaa lunastustoimeksiannon rahastosalkussa olevista Danske Investin Suomeen rekisteröidyistä rahastoista. Lomakkeella voit antaa lunastustoimeksiannon tavallisimmissa tilanteissa. Olemme sinuun yhteydessä, mikäli myynti ei onnistu tämän lomakkeen kautta.
 • Sinun tulee eritellä jokainen lunastettava rahasto erikseen. Palveluyhteenvedosta löydät tiedot kuolinpesän rahastoista kuolinpäivältä. Mahdolliset jatkuvat rahastosäästösopimukset ovat voineet lisätä rahasto-osuuksien määrää kuolinpäivän tilanteesta.
 • Rahastojen lunastuksesta veloitetaan hinnaston mukainen palkkio. Hinnastosta löytyvät lunastuksesta aiheutuvien palkkioiden enimmäismäärät.
 • Jos tarvitset tukea ota yhteyttä Danske Bankin asiakaspalveluun.

Säilytystilistä ja sijoitussopimuksesta veloitetaan hinnaston mukainen palkkio. Tarpeettomat sijoitussopimukset ja säilytystilit kannattaa lopettaa arvopapereiden myynnin jälkeen ylimääräisten palvelumaksujen välttämiseksi.
 • Voit antaa toimeksiannon osakkeiden siirrosta uudelle omistajalle. Siirron saajalla tulee olla säilytystili. Sinun täytyy eritellä jokainen siirrettävä osake erikseen
 • Jos saajan säilytystili on toisessa pankissa, tulee säilytystilinnumero kirjata pidemmässä muodossa (35 merkkiä)
 • Tässä voit antaa siirtotoimeksiannon kuolinpesän säilytystilillä olevien arvopapereiden, esimerkiksi osakkeiden, siirrosta. Lomakkeella voit antaa siirtotoimeksiannon tavallisimmissa tilanteissa. Olemme sinuun yhteydessä, mikäli siirto ei onnistu tämän lomakkeen kautta. Kun vainajan omaisuutta siirretään leskelle tai perilliselle, on pankille esitettävä omaisuuden siirron kirjaamiseksi lainvoimainen ositus ja/tai perinnönjakokirja.
 • Siirron saajalla tulee olla säilytystili. Jos saajan säilytystili on toisessa pankissa, tulee säilytystilinnumero kirjata pidemmässä muodossa (35 merkkiä). Ulkomaisia osakkeita siirrettäessä tulee saajan sopia siirrosta myös vastaanottavan pankin kanssa.
 • Siirroista veloitetaan hinnaston mukainen palkkio. Myös vastaanottava pankki saattaa veloittaa palvelumaksuja, erityisesti ulkomaisten osakkeiden siirrossa.
 • Huomioithan, etteivät siirtotoimeksiannot välttämättä toteudu samaan aikaan.
 • Jos tarvitset tukea ota yhteyttä Danske Bankin asiakaspalveluun.

Säilytystilistä ja sijoitussopimuksesta veloitetaan hinnaston mukainen palkkio. Tarpeettomat sijoitussopimukset ja säilytystilit kannattaa lopettaa arvopapereiden siirron jälkeen ylimääräisten palvelumaksujen välttämiseksi.
 • Tässä voit antaa siirtotoimeksiannon kuolinpesän rahastosalkussa olevista Danske Investin Suomen rahastoista. Lomakkeella voit antaa siirtotoimeksiannon tavallisimmissa tilanteissa. Olemme sinuun yhteydessä, mikäli siirto ei onnistu tämän lomakkeen kautta. Kun vainajan omaisuutta siirretään leskelle tai perilliselle, on pankille esitettävä omaisuuden siirron kirjaamiseksi lainvoimainen ositus ja/tai perinnönjakokirja.
 • Rahasto-osuuksien saajan tulee olla Danske Bankin asiakas. Rahasto-osuuksia ei voi siirtää toiseen pankkiin.
 • Siirrosta veloitetaan hinnaston mukainen palkkio. Sijoitusrahastojen hinnastosta löytyvät siirrosta aiheutuvien palkkioiden enimmäismäärät.
 • Jos tarvitset tukea ota yhteyttä Danske Bankin asiakaspalveluun.

Säilytystilistä ja sijoitussopimuksesta veloitetaan hinnaston mukainen palkkio. Tarpeettomat sijoitussopimukset ja säilytystilit kannattaa lopettaa arvopapereiden siirron jälkeen ylimääräisten palvelumaksujen välttämiseksi.

MUU TOIMEKSIANTO

 • Päivittäispalvelupaketteja on erilaisia ja hinta riippuu etutasosta sekä valitusta paketista. Joskus kuolinpesälle on edullisempaa lopettaa päivittäispalvelupaketti, jolloin palvelut, esimerkiksi Danske-tilit, ovat yksittäin hinnoiteltuja.
 • Löydät nykyisen päivittäispalvelupaketin hinnan palvelumaksuerittelystä. Tilien perushinnat löydät hinnaston Perushinta-kohdasta.
 • Päivittäispalvelupaketin muuttaminen yksittäishinnoitelluksi tuotteeksi ei muuta Etuohjelman etutasoa

LISÄTIETOJA

TILAA PALVELUYHTEENVETO

Perukirjan laatimisessa auttaa palveluyhteenveto, jossa pankki ilmoittaa kuolinpäivän tilanteen mukaan kaikki vainajan Danske Bank – konsernissa olevat tilit, tallelokerot, säilytystilit, rahastot, luotot ja luotoilla olevat vakuudet sekä takaukset. Perukirjassa tulee mainita myös lesken varat ja velat.

Ellei muuta pyydetä, pankki lähettää vainajan palveluyhteenvedon vainajan viimeiseen kotiosoitteeseen, ei kuitenkaan sairaalaan, palvelutaloon, hoivakotiin tai vastaavaan paikkaan eikä ulkomaille.

Tästä voit tilata vainajan palveluyhteenvedon perunkirjoitusta varten. Tilaukseen tulee liittää mukaan virkatodistuksen kopio, josta osakkuutesi kuolinpesään ilmenee. Virkatodistuksen liittäminen tehdään tilauksen myöhemmässä vaiheessa kohdassa Asiakirjojen lataus. Lesken palveluyhteenvedon voi tilata leski itse tai lesken valtuuttama henkilö ottamalla tunnistautuneena yhteyttä asiakaspalveluun.

Palvelumaksu

Erikseen tilatusta palveluyhteenvedosta peritään hinnaston mukainen palvelumaksu. Palvelumaksu veloitetaan toimituksen yhteydessä kuolinpesän tililtä. Jos kuolinpesällä ei ole veloitukseen sopivaa tiliä, lähetetään palveluyhteenvedon mukana lasku. Palveluyhteenvedon tilausta ei voi peruuttaa.

Käsittelyaika ja toimitusosoite

Toimitamme palveluyhteenvedon valitsemaasi osoitteeseen 1 – 2 viikon sisällä siitä, kun olemme saaneet tilauksesi, tiedon henkilön kuolemasta Digi- ja väestötietovirastosta sekä virkatodistuksen, josta ilmenee osakkuutesi kuolinpesässä.

Jotta palveluyhteenveto voidaan lähettää omaan osoitteeseesi, tarvitsemme virkatodistuksen, josta ilmenee, että olet kuolinpesän osakas. Voit liittää virkatodistuksen tilauksen myöhemmässä vaiheessa kohdassa Asiakirjojen lataus.

Tällä sivulla voit täyttää DIAS-asuntokauppaan liittyvät toimeksiannot.

Toimeksiantojen toteuttaminen edellyttää, että Danske Bank on todennut kuolinpesän osakkaat asiakirjoista. Mikäli Kuolinpesässä on useampi osakas, tulee jokaiselta pesän osakkaalta olla valtakirja, johon pääset tämän linkin takaa: Kuolinpesän asioiden hoitaminen - Danske Bank

Lisää asunto-osakkeen nimi
Lisää osakenumero
Lisää lainanumero

LATAA ASIAKIRJOJA

Valitse, mitä asiakirjoja toimitat meille sähköisesti tai mikä on asiakirjojen tilanne, mikäli et toimita niitä tässä yhteydessä.

Kuolinpesän osakkaiden selvittämiseksi ja toimeksiantojen tekoa varten vaaditaan tiettyjä dokumentteja. Toimeksiannosta riippuen näitä voivat olla muun muassa perukirja, testamentti, ositus- ja perinnönjakokirja, avioehtosopimus, virkatodistus, sukuselvitys, perinnöstä luopumisilmoitus, määräyskirja (pesänselvittäjä/pesänjakaja), päätös edunvalvojasta.

Valtakirjassa valtuutetaan yksi henkilö toimimaan kuolinpesän puolesta Danske Bankissa siinä laajuudessa, kun osakkaat haluavat.

Liitä tähän kopiot laskuista, jos olet valinnut maksaa kuolinpesälle tai vainajalle osoitettuja laskuja lomakkeessa.

Otamme toimeksiannon käsittelyyn, kun asiakirjat ovat saapuneet meille.

Valitse tiedostot jotka haluat lähettää. Voit lähettää kerralla enintään 10 tiedostoa. Kunkin tiedoston tulee olla alle 5MB. Hyväksytyt tiedostomuodot ovat Word/docx/doc, Excel/xslx/xls, PDF, Txt, Jpeg/jpg, Png ja Gif. Jos sinulla on tarve lähettää enemmän kuin 10 tiedostoa, voit lähettää lisää tiedostoja täyttämällä uuden lomakkeen. Valitse silloin kohta ”Haluan toimittaa kuolinpesän asiakirjoja antamatta toimeksiantoa”.

Valitsemasi tiedoston koko on liian suuri
Poista Valitsemasi tiedoston koko on liian suuri
 • Yhteenveto toimeksiannoista Muokkaa

Kiinnostuitko?
Tervetuloa Danske Bankiin.

Content is loading
Show more rows: All table rows are already visible for screen readers.
Show less rows: All table rows are already visible for screen readers.