Digital Workforce Services Oyj:n

First North -listautumisanti

Danske Bank toimii Digital Workforce Services Oyj:n (”Digital Workforce”) First North -listautumisannin pääjärjestäjänä yhtiön hakiessa osakkeidensa listaamista Nasdaq First North Growth Market Finland -markkinapaikalle.

Ohessa on esitetty listautumiseen liittyviä tärkeitä päivämääriä ja ohjaus verkkosivuille, joista pääset tutustumaan listalleotto- ja markkinointiesitteeseen sekä linkki verkkomerkintään ja verkkopankkiin (Danske Bankin asiakkaille).

Tärkeitä päivämääriä

  • Listalleottoesite saatavilla 19.11.2021
  • Listautumisannin merkintäaika alkaa 22.11.2021
  • Oikeus keskeyttää listautumisanti ylikysyntätilanteessa aikaisintaan 29.11.2021
  • Yleisöannin merkintäaika päättyy 30.11.2021 (arvio)
  • Instituutioannin merkintäaika päättyy 2.12.2021 (arvio) 
  • Listautumisannin tulos julkistetaan 2.12.2021 (arvio)
  • Yleisöannissa merkityt osakkeet kirjataan sijoittajien arvo-osuustileille 3.12.2021 (arvio)
  • Kaupankäynti osakkeilla alkaa Nasdaq First North Growth Market Finland -markkinapaikalla 3.12.2021 (arvio)

 

Digital Workforce  lyhyesti 

Digital Workforce on suomalainen älykkään automaation ja ohjelmistorobotiikan palveluyhtiö. Digital Workforce on sen johdon näkemyksen, joka perustuu Yhtiön toteuttamaan kilpailuympäristökartoitukseen, sekä tutkimusorganisaatio Forresterin[1] mukaan yksi maailman johtavia teollisen tason ohjelmistorobotiikkaan ja älykkääseen automaatioon erikoistuneita palveluyhtiöitä niin liikevaihdolla, palvelutarjonnalla, asiakasreferensseillä kuin työntekijämäärällä mitattuna. Digital Workforce auttaa asiakkaitaan automatisoimaan tietotyön tehtäviä sekä liiketoimintaprosesseja älykkäällä automaatiolla tarjoamalla heidän käyttöönsä niin kutsuttuja digityöntekijöitä. Digityöntekijä on automatisoitu tiimin jäsen eli ohjelmistorobotti, joka hoitaa liiketoimintaprosessin täsmällisesti, väsymättä ja ihmistä virheettömämmin – ilman merkittäviä muutoksia tietojärjestelmiin. Digityöntekijän supervoimat perustuvat ohjelmistorobotiikkaan, tekoälyyn ja pilvipalveluihin, joiden ansiosta se on nopea, tehokas ja tuottaa asiakkaille merkittäviä kustannussäästöjä sekä ennennäkemättömiä, uusia liiketoimintamahdollisuuksia.

Yhtiön palveluntarjonta kattaa älykkään automaation koko elinkaaren: suunnittelun ja konsultoinnin, kehityksen ja käyttöönoton, pilvipohjaisen alustan, tuen ja ylläpidon sekä jatkokehityksen. Yhtiön liiketoimintamalli jakautuu kahteen pääalueeseen, jotka ovat Asiantuntijapalvelut ja Jatkuvaveloitteiset palvelut. Yhtiön tarjoamissa Asiantuntijapalveluissa asiakasta laskutetaan pääsääntöisesti aika-, resurssi- tai projektiperusteisesti. Jatkuvaveloitteiset palvelut luovat jatkuvia kassavirtoja (recurring revenues), sillä prosessit ovat jatkuvia ja niiden ylläpidosta laskutetaan käytön mukaan. Yhtiön liiketoimintamallin tarkoitus on kasvattaa korkeakatteisten Jatkuvaveloitteisten palveluiden absoluuttista liikevaihtoa ja suhteellista osuutta liikevaihdosta. Digital Workforce toimii globaalisti ja sen asiakaskunta koostuu yli 200 pääasiallisesti suuresta organisaatiosta. Yhtiö tarjoaa palveluita ja ratkaisuja laajalle asiakaskunnalle eri toimialoilla, joihin lukeutuvat muun muassa pankki- ja rahoitus-, sosiaali- ja terveydenhuolto-, teollisuus- ja logistiikka-ala sekä erilaiset julkisen sektorin toimijat.

Yhtiö on onnistunut historiassaan kasvamaan voimakkaasti samalla parantaen jatkuvan laskutuksen osuuttaan. Yhtiön liikevaihdon keskimääräinen kasvu oli 27,6 prosenttia 31.12.2018 ja 31.12.2020 päättyneiden tilikausien välillä. Samaan aikaan Yhtiön jatkuvan laskutuksen osuus nousi 31.12.2018 päättyneen tilikauden 29,7 prosentista 31.12.2020 päättyneen tilikauden 47,2 prosenttiin. Digital Workforcen liikevaihto oli 31.12.2020 päättyneellä tilikaudella 19,1 miljoonaa euroa. Vuoden 2021 ensimmäisen yhdeksän kuukauden aikana Yhtiön liikevaihto kasvoi 19,3 prosenttia verrattuna vuoden 2020 ensimmäiseen yhdeksään kuukauteen ja jatkuvan laskutuksen osuus vuoden 2021 ensimmäisen yhdeksän kuukauden aikana oli 52,7 prosenttia Yhtiön liikevaihdosta.

Digital Workforce -konsernin muodostavat emoyhtiö Digital Workforce Services Oyj sekä sen kokonaan omistamat ulkomaiset tytäryhtiöt Digital Workforce Svenska AB, Digital Workforce AS, Digital Workforce A/S, Digital Workforce Services Ltd., Digital Workforce Services GmbH, Digital Workforce Sp. z o.o. ja Digital Workforce Services Inc. Yhtiö tarjoaa palveluitaan globaalisti kahdeksan toimiston kautta, jotka sijaitsevat Suomessa, Ruotsissa, Norjassa, Tanskassa, Saksassa, Puolassa, Isossa-Britanniassa ja Yhdysvalloissa. Konsernin palveluksessa oli 30.9.2021 päättyneellä yhdeksän kuukauden jaksolla keskimäärin 194 työntekijää.

[1] Lähde: The Forrester Wave Robotic Process Automation Q1 2021, Forrester 2021; julkisista lähteistä

Verkkomerkinnän yleiset ehdot ja sijoittajatiedote

Verkkomerkinnän yleiset ehdot

Sijoittajatiedote

Tutustu listautumisantiin liittyviin materiaaleihin sekä Digital Workforce sijoittajasivuihin

Listalleottoesite

Markkinointiesite

www.digitalworkforce.com/listautuminen