Modulight Oyj:n First North -listautumisanti

Danske Bank toimii Modulight Oyj:n (”Modulight”) First North -listautumisannin pääjärjestäjänä yhtiön hakiessa osakkeidensa listaamista Nasdaq First North Growth Market Finland -markkinapaikalle. 

Ohessa on esitetty listautumiseen liittyviä tärkeitä päivämääriä ja ohjaus verkkosivuille, joista pääset tutustumaan listalleotto- ja markkinointiesitteeseen sekä linkki verkkomerkintään ja verkkopankkiin (Danske Bankin asiakkaille).


Listautumisanti on keskeytetty 27.9.2021 klo 16:00

Tärkeitä päivämääriä 

  • Listalleottoesite saatavilla 17.9.2021
  • Listautumisannin merkintäaika alkaa 20.9.2021 10.00
  • Oikeus keskeyttää listautumisanti ylikysyntätilanteessa aikaisintaan 27.9.202116.00
  • Yleisöannin merkintäaika päättyy 28.9.2021 (arvio) 16.00
  • Instituutioannin merkintäaika päättyy 30.9.2021 (arvio) 12.00
  • Listautumisannin tulos julkistetaan 30.9.2021 (arvio)
  • Yleisöannissa merkityt osakkeet kirjataan sijoittajien arvo-osuustileille 1.10.2021 (arvio)
  • Kaupankäynti osakkeilla alkaa Nasdaq First North Growth Market Finland -markkinapaikalla 1.10.2021 (arvio)

Modulight lyhyesti 

Modulight on suomalainen teknologiayritys, joka suunnittelee ja toimittaa lasereita ja ratkaisuja erilaisiin lääketieteen ja biolääketieteen sovelluksiin sekä muihin valikoituihin korkean lisäarvon sovelluksiin. Yhtiö tarjoaa näihin liittyviä laitteita, ohjelmistoja ja palveluita lääketeknologiayhtiöille ja kohdemarkkinoille ympäri maailmaa. Modulightin tuotteita käyttävät monet kansainväliset lääkeyhtiöt, Fortune 500 -listatut yhtiöt sekä johtavat syöpätutkimuslaitokset ja yliopistot. Modulightin liikevaihto oli 10,1 miljoonaa euroa vuonna 2020, kasvaen 40 prosenttia edellisvuoteen verrattuna. Yhtiön käyttökate vuonna 2020 oli 5,8 miljoonaa euroa ja käyttökateprosentti 58 prosenttia. Modulight on perustettu vuonna 2000, sen palveluksessa on noin 70 työntekijää, ja sen pääkonttori sijaitsee Tampereella.


Modulightilla on yli 20 vuoden kokemus lasereiden ja optiikan suunnittelusta ja valmistuksesta lääketieteellisiin ja muihin tarkoituksiin. Yhtiössä on työskennellyt useita kokeneita laseralan ammattilaisia sen perustamisvuodesta 2000 lähtien, ja yhtiöllä on lisäksi toimintansa tukena lukuisia kansainvälisiä lääketieteeseen perehtyneitä neuvonantajia. Modulight on hionut teknologisen prosessiosaamisensa huippuunsa yli 20 toimintavuotensa aikana ja yhtiön näkemyksen mukaan sen vahva kokemus ja osaaminen laserteknologiasta on sen keskeinen kilpailuetu. Modulight käyttää lisäksi arvokasta kokemustaan hyödyksi lasersirutehtaallaan, jossa se tuottaa asiakkaidensa nimenomaisiin tarpeisiin räätälöityjä lasersiruja, ja jonka avulla Modulight kykenee hoitamaan lasereidensa arvoketjun jokaisen osan tuotekehityksestä tuotteiden koko elinkaaren kattaviin hallinnointipalveluihin. 

Modulight käyttää pilvipohjaista laite- ja palveluhallinnointimallia, jonka suunnittelussa on otettu erityisesti huomioon palveluiden skaalattavuus ja hoitotehon parantaminen. Yhtiö hallinnoi laserlaitteita sekä laatii ja seuraa hoitosuunnitelmia yhtiön pilvipohjaisella tietokanta-alustalla osoitteessa cloud.modulight.com. Pilvipohjaisen palvelun erityisenä etuna katsotaan olevan hoitotehon parantuminen, joka voidaan saavuttaa yhdistelemällä ja analysoimalla eri hoidoista ja sairaaloista kerättyjä tietoja. Lisäksi pilvipohjainen malli mahdollistaa erilaisten arvoa lisäävien palveluiden, kuten etädiagnostiikkapalveluiden ja -tuen sekä ennaltaehkäisevien huoltotoimenpiteiden ja kalibrointien tarjoamisen. 

Modulightilla on merkittävä asiakaskunta, ja sen korkealaatuinen tuotevalikoima on saavuttanut tiettyjen lääketieteen, optiikan ja teollisuuden käyttöön tarkoitettujen sovellusten alalla toimivien yhtiöiden huomion. Modulight toimittaa biolääketieteellisiä lasereitaan usean Yhdysvalloissa toimivan huippuyliopiston käyttöön ja myös useat tunnetut yhdysvaltalaiset syöpätutkimuskeskukset ovat Modulightin pitkäaikaisia asiakkaita ja liikekumppaneita. Lisäksi Modulight on ainoa taho, joka toimittaa Visudyne®-lasereita kansainväliselle silmälääketieteen tuotteita tarjoavalle yritykselle Bausch Health Companies Inc:lle. Optiikan alalla sekä muilla teollisilla aloilla yhtiön asiakkaisiin lukeutuvat esimerkiksi Hewlett Packard Enterprise Company ja Vaisala. Yhtiö uskoo, että sen pääasiallisilla kohdealoilla toimivien tunnettujen yritysten luottamus on osoitusta yhtiön ainutlaatuisesta osaamisesta ja hyvästä maineesta luotettuna liikekumppanina.

Lääketeollinen markkina tarjoaa Modulightille merkittävät liiketoimintamahdollisuudet, joita teollisiin sovelluksiin liittyvät synergistiset liiketoimintamahdollisuudet tukevat. 65-vuotiaiden ja sitä vanhempien osuuden väestöstä odotetaan kasvavan maailmanlaajuisesti 120 prosentilla vuosina 2019–2050.  Yhdysvaltojen kansallisen syöpäkeskuksen mukaan syöpien esiintyvyys kasvaa alle 20 tapauksesta 100 000 henkilöä kohti alle 20-vuotiaiden keskuudessa noin 2 000 tapaukseen 100 000 henkilöä kohti 65-vuotiaiden ja sitä vanhempien keskuudessa.  Kansainvälisen onkologiamarkkinan kooksi arvioidaan noin 144 miljardia euroa, ja sen odotetaan kasvavan vuosittain 9,5 prosentilla vuosina 2019–2030. Eräässä useisiin julkaisuihin pohjautuvassa metatutkimuksessa on todettu, että lääkkeisiin perustuva kemoterapia syövän hoitoon on tehoton keskimäärin 75 prosentilla potilaista ja potilaskohtaisesti räätälöidyt lääkehoidot kattavat yli kolmasosan kaikista uusista FDA:n hyväksymistä lääkkeistä, mikä osoittaa, että markkinoilla on tarvetta uusille räätälöidyille hoidoille. Onkologian alalla on lisäksi useita erittäin huonon hoitoennusteen indikaatioita, joihin pyritään kehittämään parempia hoitomuotoja, kuten esimerkiksi haima- ja maksasyövät sekä glioblastoomat.

Modulight on tunnistanut lääketeollisten markkinoiden lisäksi synergistisiä liiketoimintamahdollisuuksia tarjoamalleen teknologialle myös muiden erikoissovellusten markkinoilta, kuten esimerkiksi tietoliikenteen ja digitaalisten painokoneiden markkinoilta.

Modulight on toimintahistoriansa aikana kyennyt vuosittain kasvattamaan liikevaihtoaan merkittävästi. Yhtiön liikevaihto kasvoi 39,9 prosentilla vuonna 2020, 16,5 prosentilla vuonna 2019 ja 30,5 prosentilla vuonna 2018. Yhtiön liikevoittoprosentti oli 46,8 prosenttia vuonna 2020, 40,8 prosenttia vuonna 2019 ja 39,6 prosenttia vuonna 2018.

Verkkomerkinnän yleiset ehdot ja sijoittajatiedote

Verkkomerkinnän yleiset ehdot

Sijoittajatiedote

Tutustu listautumisantiin liittyviin materiaaleihin sekä Modulightin sijoittajasivuihin

Listalleottoesite

Markkinointiesite

Modulightin sijoittajasivut

Kiinnostuitko?
Tervetuloa Danske Bankiin.

Content is loading
Show more rows: All table rows are already visible for screen readers.
Show less rows: All table rows are already visible for screen readers.