Yrittäjät suhtautuvat omaan tulevaisuuteensa kriittisesti, ja luottavaisuus omaan taloudelliseen tilanteeseen on paikoin jopa heikompi kuin palkansaajilla. Tuoreesta tutkimuksesta ilmenee, että harvan yrittäjän tavoitteena varsinaiselle yritystoiminnalle on vaurastuminen – vain noin viidennes yrittäjistä kertoo yritystoiminnan tavoitteena olevan keskimääräistä parempi elintaso tai sitä suurempi varallisuus. Danske Bankin Yrittäjän taloudellinen mielenrauha -tutkimus tehtiin tänä vuonna toista kertaa.

Yrittäjän luottamusta omaan talouteen ja omaan tulevaisuuteen lisäävät suuremmat tulot, suuremmat säästöt ja ylijäämät tilillä ja suurempi varmuus talouden tulevaisuudesta. Viime vuodesta yrittäjien luottamus omaan taloustilanteeseen on laskenut. Nyt 20 prosenttia luottaa suuressa määrin talouteensa, kun vuosi sitten osuus oli 27 prosenttia. Lähes joka kolmas on vähintään viikoittain huolissaan rahan riittävyydestä.

Mistä yrittäjälle lisää taloudellista mielenrauhaa?

Yrittäjä hakee arkeensa taloudellista riippumattomuutta ja keskimääräistä parempaa elintasoa yritystoiminnan tuottojen ja sijoittamisen yhdistelmällä. Lähes puolet eli 48 prosenttia yrittäjistä kertoo sijoittavansa osakkeisiin tai arvopapereihin.

– Oikein mitoitettuna sijoittaminen on yrittäjälle hyvä keino hakea elämäänsä taloudellista puskuria. Tutkimus osoittaa, että vararahaston lisäksi yrittäjä hakee sijoittamisella lisätuloja, mutta kokee sijoittamisen myös hyvänä harrastuksena, kertoo johtaja Iiro Koivikko Danske Bankin Private Banking -yksiköstä.
Tutkimuksessa yrittäjiltä kysyttiin syytä sille, miksei sijoittamista ole aloitettu. Yli puolet vastaajista, eli 54 prosenttia, kertoo syyksi ylimääräisen rahan puutteen. Seuraavaksi tärkeimmäksi syyksi nousee osaamisen puute, sijoittamisen riskialttius ja vaikeaselkoisuus.

Varallisuussuunnitelma tulevaisuuden varalle

Monen yrittäjän varallisuudesta suuri osa on kiinni yrityksessä. Yritystoiminnan päättyminen on monesti kytköksissä myös yrittäjän työuran päättymiseen. Silloin yrittäjän agendalla on yrityksen jatkon pohtimisen rinnalla myös muutos omissa tuloissa, oman elintason säilyttämisessä ja kokonaisvarallisuudessa.

– Yrityksestä luopumista ja siitä seuraavien taloudellisten seuraamusten varalle kannattaa tehdä varallisuussuunnitelma yhdessä yksityispankkiirin kanssa vielä silloin, kun on mahdollista vaikuttaa varautumiseen ja mahdollisesti tarvittavien puskureiden kartuttamiseen, Iiro Koivikko toteaa.

Mistä jatkaja yritykselle?

Yrittäjän taloudellinen mielenrauha -tutkimuksesta ilmenee, että aiempaa useampi yrittäjä suunnittelee nyt luopuvansa yrityksestään. Vuosi sitten 61 prosenttia kertoi, että ei suunnittele luopuvansa yrityksestään lähiaikoina, kun nyt näin vastasi yli puolet yrittäjistä.

Luopuminen tarkoittaa yrittäjille eri asiaa. Iiro Koivikko pitää huolestuttavana, että 54 prosenttia kertoo, että yritys lopetetaan, kun hän lopettaa yrittämisen.