Zenostockin saa käyttöönsä osana Danske Bankin Analyysipalvelua.

Kalenterissa esiintyvällä "halvalla"-termillä tarkoitetaan Zenostock-palvelussa käytettyä yksittäisen osakkeen laskennallista halpuusmittausta, eli tähtiluokitusta, jossa kunkin yhtiön nykymarkkina-arvoa suhteutetaan sen taloudelliseen tilaan arviointihetkellä ja historiassa.

 

Luukku 24. Hyvää joulua – "Find the Forgotten Stocks”

Joululahja Danske Bankin Zenostock-käyttäjille – maailman ensimmäinen halpojen osakkeiden etsintäpeli osoitteessawww.zenostock.com

 

Luukku 23. Zenostockin paras "osakesäästötilisalkku" edelliseltä kuukaudelta

Voittajasalkku: ’Brexit UK’ – kokoelma kaltoin kohdeltuja brittiosakkeita

Lähdewww.zenostock.com

Luukku 22. Yksitoistakertainen omaisuus mutta alhaisempi arvo

Daimler: Liikevaihto 172 miljardia euroa, oma pääoma 61 miljardia euroa, markkina-arvo 54 miljardia euroa vs Tesla: Liikevaihto 22 miljardia euroa, oma pääoma 5,5 miljardia euroa, markkina-arvo 58 miljardia euroa (EUR/USD=1.115).

Lähdewww.zenostock.com

Luukku 21. 800 %

Öljyporauslattaomistaja Valaris Plc:n (hyperriskisijoitus) nykykurssin laskennallinen nousuvara omistettujen lauttojen kirjanpitoarvoon.

Lähdewww.zenostock.com

Luukku 20. Niiden eurooppalaisten pörssiyritysten lukumäärä, joiden nettokäteisvarojen määrä ylittää yhtiön koko arvon pörssissä

19 kpl

Lähdewww.zenostock.com

Luukku 19. Euroopan "halvin" pörssiyhtiö

Englannin posti, Royal Mail Plc, on koko euroopan "halvin" osake (yli 1 miljardin markkina-arvon yhtiöistä)

Lähdewww.zenostock.com

Luukku 18. Maailmalle korvaamaton, länsimaailman ainoa suuri, kymmenen vuoden pohjakurssi

Cameco Corp. (CAN), uraania

Lähdewww.zenostock.com

Luukku 17. Tuttu paikka, monopoli ja osinkotuotto 6.7 %

Tallinna Sadam A/S

Lähdewww.zenostock.com

Luukku 16. Ranskan halvin

Ydinvoimajätti Eléctrcité de France SA on ranskan halvin suurpörssiyhtiö

Lähdewww.zenostock.com

Luukku 15. USA: P/E=3,3, P/B=1,03, osinkotuotto 19.3%

Alliance Resource Partners LP. Toimiala: hiili

Lähdewww.zenostock.com

Luukku 14. Euroopan halvin sairaalafirma

Englantilaisen johtavan sairaalaketju Spire Healtcare plc:n pörssiarvo on puolet yhtiön sairaalakiinteistöjen kirjanpitoarvosta.

Lähdewww.zenostock.com

Luukku 13. Historiallisen suuri epäsuhta

Euromaiden kymmenen suurimman pankin yhteenlaskettu markkina-arvo on 328 miljardia euroa. JPMorganin arvo on 375 miljardia euroa.

Lähdewww.zenostock.com

Luukku 12. Vain yksi Sveitsissä: Alhaisin arvostus koskaan, velaton ja kannattava

Swatch Group AS 

Lähdewww.zenostock.com

Luukku 11. Euroopan paras tuloksenteko

Renault SA:lla on eurooppalaisista suurpörssiyhtiöistä alhaisin ns. Shillerin P/E-luku: 5,33.

Lähdewww.zenostock.com

Luukku 10. Saksan halvin

Maailman suurin suolakaivos ja lannoitevalmistaja K+S AG on Frankfurtin pörssin halvin osake.

Lähdewww.zenostock.com

Luukku 9. P/E=0,49

Maailman suurin öljyporauslauttojen omistaja Transocean Ltd. teki vuonna 2009 tulosta osaketta kohden 9, 84 USD. Marraskuussa 2019 yhtiön osakekurssi on 4, 83 USD.

Lähdewww.zenostock.com

Luukku 8. Euroopan paras osingonmaksaja

Eurooppalaisista jättipörssiyhtiöistä Vodafone Plc on maksanut eniten osinkoa edellisen viiden vuoden aikana suhteessa nykymarkkina-arvoonsa. 

Lähdewww.zenostock.com

Luukku 7. Länsimaailman halvin vesiyhtiö

Tallinna Vesi AS

Lähdewww.zenostock.com

 

Luukku 6. Vain yksi Suomessa: P/B < 1 ja P/E < 10

Oma Säästöpankki Oyj 

Lähdewww.zenostock.com

 

Luukku 5. Kaikkien tuntemalla brändiyhtiöllä ei ole omaa pääomaa

Kymmenen vuotta sitten McDonaldsin oma pääoma oli 14 miljardia ja velka 8,7 miljardia Yhdysvaltojen dollaria. Nyt velkaa on 44 miljardia ja oman pääoman määrä on miinus 8 miljardia.

Lähdewww.zenostock.com

Luukku 4. Suomi: Yli 100 % nousuvara "normaalihintaan", 3 yhtiötä

Stockmannin, Ferratumin ja Lehto Groupin markkina-arvon ja oman pääoman suhde on alle puolet historian mediaanitasosta.

Lähdewww.zenostock.com

Luukku 3. Vain yksi Suomessa: Velaton ja puolet substanssiarvosta

Apetit Oyj

Lähdewww.zenostock.com

Luukku 2. Suomi: Sama arvo kuin vuonna 1993

Outokumpu Oyj:n osakekannan markkina-arvo oli vuoden 1993 lopussa 1 263 miljoonaa euroa . Marraskuussa 2019 se oli 1 115 miljoonaa euroa.
Lähdewww.zenostock.com

Luukku 1. Suomen "halvin" pörssiyhtiö

Ilkka-Yhtymä Oyj on Helsingin pörssin "halvin" osake. 

Lähde: www.zenostock.com

Ota sijoittajan lisäpalvelut käyttöösi verkkopankissa

Ota käyttöön 

Vastuuvarauma

Tämän artikkelin sisältö ei ole sijoitustutkimusta, rahoitusanalyysia eikä sijoitusneuvontaa, eikä artikkelin sisältöä saa tulkita minkäänlaisena suosituksena ostaa tai myydä mitään osaketta tai sijoituskohdetta. Mitään takeita tämän artikkelin sisällön oikeellisuudesta ei voida antaa. Jos tämän artikkelin lukija haluaa muodostaa jostain osakkeesta tai sijoituskohteesta mielipiteen mahdollista sijoituspäätöstä varten, vastaa hän tästä vain ja ainoastaan itse. Tässä tapauksessa suosittelemme, että lukija joko itse tai mahdollisen sijoitusneuvojansa kanssa hankkivat lisätietoa asiasta.
Zenito Oy julkaisee artikkeleita aiheista, jotka Zenito Oy syystä tai toisesta pitää mielenkiintoisina. Tämä ei tarkoita sitä, että asia objektiivisesti tarkasteltuna olisi mielenkiintoista tai relevanttia.

Materiaali on yleistä tietoa eikä se ole täydellinen kuvaus sijoituskohteesta tai siihen liittyvistä riskeistä. Ennen sijoituspäätöksen tekemistä asiakkaan tulee tutustua sijoituskohteen ominaisuuksiin, riskeihin ja verotukseen. Rahoitusvälineisiin liittyy aina taloudellinen riski. Tavoiteltu tuotto voi jäädä saamatta ja sijoitetun pääoman voi menettää osittain tai kokonaan. On syytä muistaa, että historiallinen tuotto ei ole tae tulevasta. Asiakkaan tulee perustaa sijoituspäätöksensä omaan arvioonsa rahoitusvälineestä ja siihen liittyvistä riskeistä, sillä asiakas vastaa itse sijoituspäätöstensä taloudellisista seuraamuksista. Tämä materiaali ei ole yksilöllinen suositus eivätkä annetut tiedot liity yksittäisen asiakkaan sijoitustavoitteisiin, taloudelliseen tilanteeseen tai erityistarpeisiin. Danske Bank A/S, Suomen sivuliike ei vastaa mistään kuluista tai tappioista, joita materiaalin tietojen käyttö voi aiheuttaa. Tämä materiaali ei ole sijoituspalvelulaissa tarkoitettua sijoitustutkimusta. Materiaalia ei siten ole laadittu sijoitustutkimuksen riippumattomuutta ja puolueettomuutta koskevien säännösten mukaisesti eikä siihen liity ennen materiaalin julkaisemista voimassa olleita kaupankäyntirajoituksia. Pankki on vahvistanut eturistiriitapolitiikan, jossa on kuvattu ne menettelytavat, joita pankki käyttää ja ylläpitää sen estämiseksi, että eturistiriitatilanteet vahingoittaisivat sen asiakkaiden etuja. Pankin organisaatiota ja hallinnollisia järjestelyjä koskevat menettelytavat sisältävät muun muassa toimintojen erottamista, henkilökohtaisia liiketoimia ja kaupankäyntiä, sisäpiirintiedon väärinkäytön torjumista, työntekijöiden valvontaa ja tietojen vaihtoa koskevia järjestelyjä.

Materiaalin tiedot eivät ole sijoituspalvelulain mukaista sijoitusneuvontaa eikä materiaalissa ole otettu huomioon vastaanottajan taloudellista tilannetta tai muita henkilökohtaiseen tilanteeseen liittyviä olosuhteita. Materiaalin tarkoituksena on antaa yleistä tietoa materiaalin kohteena olevista rahoitusvälineistä ja markkinoista.

Esitetyt tiedot perustuvat pankin tekemiin arvioihin ja mielipiteisiin eivätkä ne välttämättä edusta pankin virallista kantaa. Esitetyt tiedot eivät ole kehotus arvopaperi- tai muuhun kaupankäyntiin eikä sitä voida missään tilanteessa pitää arvopaperin tai muun rahoitusvälineen myynti- tai ostotarjouksena. Sama koskee myös niitä alueita, joiden laki ei salli tarjousten, kehotusten tai suositusten esittämistä.