Helsingin pörssin yhtiöt jakavat ennusteen mukaan tänä vuonna isot osingot, sillä osinkosumma kohoaa ennusteiden mukaan 12,6 miljardiin euroon. Viime vuoteen verrattuna kasvua on neljä prosenttia. Helsingin pörssin osinkopotti kävi huipussa vuonna 2019, ja tänä keväänä ollaan todennäköisesti samoissa lukemissa.

Kaikkiaan 135:stä Helsingin pörssin yhtiöstä 75 on kohottamassa osinkojaan, vaikkakin osa kohotuksista on hyvin pieniä. Positiivisia osinkouutisia odotetaan muun muassa konepaja- ja teräsyhtiöiltä.

”Nyt on nähtävissä selvää parannusta viime ja sitä edeltävästä vuodesta. Ennen koronaa oli saman luokan lukuja kuin nyt”, Danske Bankin Suomi-salkunhoitaja Ville Kivipelto sanoo.

Tänä keväänä maksettavien osinkojen määrää selittää se, että useilla Helsingin pörssin yhtiöillä on takanaan hyvä taloudellinen vuosi. Se voi kuulostaa yllättävältä, koska maailmaa on riepotellut ensin korona ja sitten Ukrainan kriisi lieveilmiöineen.

Kivipelto kertoo, että viime vuonna talouden kurjistuminen on haitannut lähinnä kuluttajaliiketoiminnassa mukana olevia yhtiöitä, vaikka inflaatio ja kallistunut energia iskevät kaikkiin aloihin. Osinkojaan laskevia yhtiöitä on Kivipellon arvion mukaan yhteensä 27. Kivipellon mukaan laskijoissa on yliedustettuna kuluttajaliiketoiminnassa mukana olevat yhtiöt ja yhtiöt, jotka ottavat takkiin Venäjältä vetäytymisestä.

”Nokian Renkaat on Helsingin pörssin suurin Venäjä-kärsijä. Yhtiöllä on Venäjällä tehdas, joka on tuottanut 75 prosenttia sen liikevaihdosta, joten yhtiö joutuu leikkaamaan osinkoaan selvästi.”

Helsingin pörssissä osingonmaksuprosenttien yleistaso on tänä keväänä noin 4,5 prosenttia. Kivipelto pitää tasoa kestävänä eli isoja pudotuksia ei ole luvassa ensi vuonna ainakaan suurissa määrin. Yhtiökohtaista vaihtelua kuitenkin löytyy, sillä esimerkiksi teräsyhtiö SSAB:n osingonmaksuprosentti on tällä hetkellä yli 10 prosenttia.

”SSAB:n osinko puolittuu hyvin todennäköisesti ensi vuonna.”

Viime vuoden osinko ei ole lupaus tulevasta

Aloitteleville osinkosijoittajille Kivipelto muistuttaa, että ympäröivä maailmantilanne vaikuttaa takautuvasti yhtiöiden osinkoihin – vaikka tänä vuonna yhtiö maksaisi runsaat osingot, niin tilanne voi olla ensi vuonna toinen.

”Kiinteistöyhtiöt Kojamo ja Citycon ovat tällaisessa tilanteessa: sieltä saattaa tulla tänä vuonna vielä hyvät osingot, mutta tulevaisuudessa osinkojen tasoon liittyy epävarmuuksia. Esimerkiksi korkeat korot ja energian hinnan nousu rasittavat kiinteistöalaa tällä hetkellä.”

Kivipelto opastaa, että sijoittajan kannattaa tutustua yhtiön osinkopolitiikkaan, josta löytyy maininta yhtiön sijoittajasivuilta. Osinkopolitiikka määrittelee muun muassa, aikooko yhtiö maksaa kasvavaa osinkoa vuodesta toiseen. Lisäksi sijoittajan kannattaa tutustua myös yhtiön osinkohistoriaan, joka antaa hyvän yleiskuvan siitä, miten osinkojen koko on kehittynyt.

Kivipelto muistuttaa, että osingonjako ei ole liiketoiminnasta irrallaan oleva asia vaan harkinnan tulos. Osingonjaosta päättää yhtiökokous hallituksen esityksen pohjautuen.

“Jos yhtiöllä on paljon hyviä investointikohteita, silloin kannattaa sijoittaa kasvuun, eikä maksaa osinkoa. Monen suomalaisen yhtiön kasvunäkymät ovat kuitenkin sen verran maltilliset, että rahaa jää myös hyvään osingonmaksuun.”

 

Materiaali on yleistä tietoa eikä se ole täydellinen kuvaus sijoituskohteesta tai siihen liittyvistä riskeistä. Ennen sijoituspäätöksen tekemistä asiakkaan tulee tutustua sijoituskohteen ominaisuuksiin, riskeihin ja verotukseen.
Sijoittamiseen liittyy aina taloudellinen riski. Tavoiteltu tuotto voi jäädä saamatta ja sijoitetun pääoman voi menettää osittain tai kokonaan. On syytä muistaa, että historiallinen tuotto ei ole tae tulevasta. Asiakkaan tulee perustaa sijoituspäätöksensä omaan arvioonsa rahoitusvälineestä ja siihen liittyvistä riskeistä, sillä asiakas vastaa itse sijoituspäätöstensä taloudellisista seuraamuksista.
Tämä materiaali ei ole yksilöllinen suositus eivätkä annetut tiedot liity yksittäisen asiakkaan sijoitustavoitteisiin, taloudelliseen tilanteeseen tai erityistarpeisiin. Vaikka pyrkimyksenä onkin antaa mahdollisimman tarkkoja ja oikeita tietoja, ei pankki takaa ulkopuolisista lähteistä saatujen tietojen täydellisyyttä tai virheettömyyttä. Esitetyt näkemykset edustavat pankin arvioita materiaalin laatimishetkellä ja niitä voidaan muuttaa ilman erillistä ilmoitusta. Pankki ei vastaa mistään kuluista tai tappioista, joita materiaalin tietojen käyttö voi aiheuttaa.
Materiaali sisältää pankin omistamaa immateriaalioikeudellisesti suojattua aineistoa, johon pankki pidättää kaikki oikeudet.