• Danske Bankin asiakkaiden talletukset suojataan Tanskan lain mukaan ja talletukset kuuluvat Tanskan talletussuojan piiriin.
  • Tanskan talletussuojajärjestelmää hallinnoi Tanskan rahoitusvakausviranomainen (Finansiel Stabilitet).
  • Pankin jouduttua konkurssiin tai uudelleenjärjestelyn kohteeksi Tanskan rahoitusvakausviranomainen maksaa tallettajaa kohden enimmäiskorvauksena 100.000 euroa vastaavan määrän vähennettynä tallettajan asianomaiselle pankille olevilla erääntyneillä, mutta maksamattomilla veloilla ja muilla maksuilla.
  • Edellä sanotusta poiketen asunnon myynnistä saatuihin varoihin perustuvat talletukset ovat suojattu 10 miljoonaa euroa vastaavaan määrään asti 12 kuukauden ajan talletuksen tekemisestä.
  • Tanskan talletussuojajärjestelmä kattaa kaikki tallettajat paitsi pankit ja muut laitokset, joiden jäsenyys talletussuojarahastossa on pakollista, rahoituslaitokset, vakuutusyhtiöt, yhteissijoitusyritykset, eläkeyhtiöt ja -säätiöt sekä julkiset viranomaiset.

Perustietoa talletussuojasta

Lue lisää talletussuojasta (www.gii.dk)