Pidempi sijoitusaika tarjoaa mahdollisuuden ottaa sijoituksissa suuremman riskin, mikä puolestaan tarkoittaa pitkällä aikavälillä korkeampaa tuotto-odotusta.

Pohjoismaissa 65 vuoden iän saavuttaminen tarkoittaa yleensä eläkkeelle siirtymistä, ja OECD:n mukaan 65-vuotiailla pohjoismaalaisilla eläkeaika kestää keskimäärin 20 vuotta. Danske Bankin vanhempi strategi Lars Skovgaard Andersen kehottaakin yksityissijoittajia pitämään mielessä, että elinajanodotteen pidentymisen ansiosta elämän loppupuolelle on tullut lisävuosia.

– Kokemuksemme osoittaa, että monet yksityissijoittajat uskovat tarvitsevansa rahojaan aiemmin kuin todellisuudessa tarvitsevatkaan ja arvioivat sen vuoksi oman sijoitusaikansa liian lyhyeksi. Useat sijoittajat ottavat sijoitusaikaa määritellessään lähtökohdaksi oman odotetun eläkeikänsä, mutta sen jälkeen kuluu tilastollisesti vielä noin 20 vuotta, ennen kuin viimeisiä rahoja tarvitaan, Andersen selittää.

Sijoitusajan pituuden aliarviointi kallista

Jos sijoitusajan arvioi liian lyhyeksi, se voi vaikuttaa negatiivisesti tuottomahdollisuuksiin, eivätkä säästöt kasva niin paljon kuin ne voisivat. Sijoitusaika vaikuttaa nimittäin myös siihen, kuinka paljon osakkeita sijoittajan kannattaa pitää salkussaan riippumatta siitä, hoitaako hän itse sijoituksiaan vai onko hän valinnut varainhoitoratkaisun, jossa pankki huolehtii sijoituksista.

– Osakkeiden tuotto on historiallisesti ollut huomattavasti korkeampi kuin joukkolainojen - ja näin uskomme olevan myös jatkossa. Nyrkkisääntönä voidaan pitää, että valittaessa pidempi sijoitusaika osakkeiden osuus salkusta voi olla suurempi, jolloin myös tuotto-oletus on korkeampi. Kurssiheilahtelujen vuoksi osakkeisiin liittyy suurempi riski kuin joukkolainoihin, mutta pidempi sijoitusaika tasoittaa kurssimuutoksia, Lars Skovgaard Andersen toteaa.


Osakkeet sopivat eläkeläisellekin

Jos sijoitusaika on lyhyt, esimerkiksi kun säästöjä tarvitaan asunnon ostoon parin vuoden sisällä, on osakemarkkinoilla suurempi riski osua huonoon ajankohtaan, jolloin osakkeet joutuu myymään tappiolla ennen markkinoiden korjaantumista.

– Osakkeiden osuus voisi monien sijoittajien salkuissa olla huomattava myös eläkkeelle siirryttäessä, koska silloin sijoitusaika on vielä suhteellisen pitkä – ainakin osalla varoista, Lars Skovgaard Andersen sanoo. Hän korostaa kuitenkin, että salkun koostumus riippuu sijoittajan henkilökohtaisesta sijoitussuunnitelmasta ja yleisestä taloustilanteesta.

Andersen huomauttaa myös, että joukkolainojen korot ovat tällä hetkellä niin matalat, että sijoittajan on otettava suurempi riski, jos haluaa tavoitella tuottoa säästöilleen.

Varautumisen näkökulmasta pidentyvä elinaika tarkoittaa, että on entistä tärkeämpää säästää oikealla tavalla ja tarpeeksi sekä sijoittaa pääomaansa järkevästi. Tulevaisuudessa elämän jaksottaminen taloudellisesti on entistä monimutkaisempaa, kun ajoittain säästetään ja käytetään säästöjä esimerkiksi jatkokoulutukseen tai unelmien toteuttamiseen. Meidän tavoitteemme on auttaa sinua varautumaan elämään pitkään hyvää elämää.

Artikkeli on Investor View 01/2017 lehdestä ja tekstin on kirjoittanut Søren Rathlou Top.

Lue koko lehti: Investor View 01/2017