Vastuullinen sijoittaminen

Meille Danske Bankissa on tärkeää paitsi sijoitustesi tuotto, myöskin kestävän kehityksen ja yhteiskuntavastuun huomioiminen sijoitustoiminnassamme.


Kartoitamme riskit kestävään kehitykseen liittyen

Olemme vakuuttuneita siitä, että tulokset ja yhteiskuntavastuu kulkevat käsi kädessä. Uskomme, että hyvä liike-elämän etiikka ja vastuullisuus pienentävät sijoittamiseen liittyviä riskejä. Ympäristö- ja sosiaalisten riskien sekä yhtiöiden hallintoon liittyvien riskien kartoittaminen on olennainen osa sijoitusprosessiamme sekä rahastoihimme liittyvää päätöksentekoa.

Keskustelemme yritysten edustajien kanssa

Haluamme vaikuttaa yrityksiin ensisijaisesti keskustelemalla, mutta myöskin äänestämällä rahastojen puolesta yhtiökokouksissa ja edustamalla rahastoja yritysten nimitysvaliokunnissa. Kannustamme yrityksiä ja eri teollisuudenaloja noudattamaan kansainvälisiä suosituksia ja edistämään läpinäkyvyyttä ja avoimuutta yritysvastuuseen liittyen.

Käytämme poissulkemista tarpeen vaatiessa 

Analyysiemme avulla kartoitamme mm. loukkaako yritys ihmisoikeuksia, rikkooko se terveyteen tai turvallisuuteen liittyviä lakeja, onko osallisena lahjontaan tai korruptioon, tai onko sillä ympäristörikkomuksia. Mikäli tällaisia ongelmia havaitaan, eikä tarvittavia toimenpiteitä niiden korjaamiseksi ole tehty, poissuljemme* nämä yritykset rahastoistamme.

*Poissulkemiskriteerimme eivät koske strukturoituihin tuotteisiin, johdannaisiin, ETF:iin (Pörssinoteeratuttuihin rahastoihin) tai sellaisiin rahastoihin tehtyjä sijoituksia, joissa emme ole aktiivisia omistajia. Suositellessamme muita kuin Danske Invest –rahastoja pyrimme valitsemaan sellaisia rahastoja, jotka noudattavat vastuullisen sijoittamisen kansainvälisesti hyväksyttyjä periaatteita. Emme voi kuitenkaan taata, että nämä rahastot noudattavat samoja periaatteita tai poissulkemiskriteereitä kuin Danske Bank.

Kuinka hallitsemme riskejä aloilla, joilla ne ovat yleensä suurempia?

Vastuullisuus merkitsee ongelmien kohtaamista. Tämän vuoksi olemme erikseen määritelleet tapamme toimia niiden toimialojen kohdalla, joilla vastuullisuudella on korostunut merkitys.

Metsäteollisuus

Hyvin hoidetut metsät ovat välttämättömyys kestävän kehityksen kannalta sekä paikallisesti että maailmanlaajuisesti, koska ne tarjoavat elinympäristön kasvillisuudelle, eläimille ja ihmisille.

Lue lisää

Kaivos- ja metalliteollisuus

Kestävän kehityksen mukainen kaivosteollisuus säästää luonnonvaroja ja auttaa vähentämään köyhyyttä maailmanlaajuisesti. 


Lue lisää

Fossiiliset polttoaineet

Fossiilisilla polttoaineilla on vaikutuksia ilmastonmuutokseen. Samalla ne ovat kuitenkin tarpeellisia taloudellisen kehityksen kannalta.


Lue lisää

 

Maatalous 

Kestävän kehityksen huomioiminen maataloudessa on tärkeää, koska se auttaa säästämään luonnonvaroja sekä vähentämään köyhyyttä ja nälänhätää maailmanlaajuisesti.

Lue lisää

 

Ase- ja puolustusteollisuus

Ase- ja puolustusteollisuuden riskit liittyvät tilanteisiin, joissa aseiden käyttö rikkoo kansainvälisiä ihmisoikeuksia.


Lue lisää

 

Ilmastonmuutos

Vähentämällä päästöjä kaikilla teollisuudenaloilla, vähennämme ilmastonmuutoksen vaikutuksia ja annamme tilaa kestävälle kehitykselle.

Lue lisää

Teemme yhteistyötä

Teemme yhteistyötä eri tahojen kanssa lisätäksemme tietoisuutta kestävän kehityksen osalta.

 • PRI (Principles for Responsible investment)

  PRI (Principles for Responsible investment)

  Danske Bank on allekirjoittanut YK:n vastuullisen sijoittamisen periaatteet. Ne julkistettiin vuonna 2006 ja sitoumuksessa on yli 1600 allekirjoitusta maailmanlaajuisesti. Olemme tehneet yhteistyötä mm. seuraavissa asioissa: öljynporaus arktisilla alueilla ja öljy-, kaasu- ja kaivosyhtiöiden toimiminen UNESCO World Heritage –luokituksen saaneilla alueilla.

  www.unpri.org

 • IIGCC (Institutional Investor Group on Climate Change)

  IIGCC (Institutional Investor Group on Climate Change)

   

  IIGCC:n tehtävä on edistää sellaisia sijoituskäytäntöjä ja yrityskäyttäytymistä, jotka ottavat huomioon ilmastonmuutokseen liittyvät pitkäaikaiset riskit ja mahdollisuudet.

  www.iigcc.org

 • Pariisin ilmastosopimus

  Pariisin ilmastosopimus

  Vuonna 2015 allekirjoitimme Pariisin ilmastosopimuksen vaikuttaaksemme maapallon lämpenemisen hillitsemiseen.

  www.parispledgeforaction.org

 • Montrealin Pöytäkirja

  Montrealin Pöytäkirja

  Montrealin Pöytäkirja on sopimus, jonka allekirjoittaneet yritykset sitoutuvat julkaisemaan hiilijalanjälkensä. Myös Danske Bank on allekirjoittanut tämän sopimuksen ja julkaisee hiilinjalanjäljen koskien osaa rahastoistaan.

  www.montrealpledge.org

 • Green Bond Principles
 • Carbon Disclosure Project

  Carbon Disclosure Project

   

  Danske Bank on allekirjoittanut sopimuksen CDP:n (Carbon Disclosure Project) kanssa. CDP on voittoa tavoittelematon organisaatio, joka kerää ja välittää yrityskohtaista tietoa kasvihuonekaasupäästöistä.

  www.cdp.net/en

 • UNEPFI

  UNEPFI

   

  Danske Bank on UNEPFI:n jäsen (toimien yhteistyössä UNEPin ja rahoitussektorin välillä). UNEP:iin kuuluu yli 200 instituutiota mm. pankkeja, vakuutusyhtiöitä ja salkunhoitajia.

  www.unepfi.org

Kiinnostuitko? 

Uusien sijoituspalveluidemme kautta pääset sijoittamaan myös vaikuttavuusrahastoihin.

Tutustu palveluihin