Siirry sisältöön

Vastuullinen sijoittaminen

Vastuullisessa sijoittamisessa tai kestävässä sijoittamisessa on kyse terveiden sijoitusten tekemisestä. Se tarkoittaa sitä, että analysoimme yritysten tilinpäätökset ja tuloksentekokyvyn sekä tutkimme, miten ne käsittelevät ympäristöasioihin, yhteiskuntavastuuseen ja hyvään hallintotapaan liittyviä riskejä ja mahdollisuuksia. Näitä kutsutaan ESG-tekijöiksi, mikä tulee englanninkielisistä sanoista Environment, Social ja Governance. Näin saamme paremman käsityksen sijoituksistamme ja osviittoja yritysten positiivisen kehityksen edistämiseen.

Kestävyys on luonnollinen osa sijoituksiasi

Kutsumme lähestymistapaa nimellä ESG Inside korostaaksemme, että ympäristöasioihin, yhteiskuntavastuuseen ja hyvään hallintotapaan liittyvät seikat otetaan perusteellisesti huomioon kauttamme tehtävissä sijoituksissa. Otamme ESG-kriteerit huomioon sijoitusprosesseissamme ja tuotteissamme sekä sijoitusneuvonnassamme. Tämän lähestymistavan ansiosta saat parhaan hyödyn sijoituksistasi ja voit olla varma, että ne on toteutettu kestävällä tavalla.

Näin voit valita sijoituksia ESG Inside -periaatteiden mukaisesti


Rahastot, jotka soveltavat kestävyyttä aktiivisesti ja järjestelmällisesti kiinteänä osana sijoitusprosessia.

Lisätietoja


Rahastot, jotka sulkevat pois sijoituskohteita tiettyjen kriteerien mukaan. Poissulkemisen perusteena voi olla esimerkiksi alkoholiin ja uhkapelaamiseen liittyvä toiminta.

Lisätietoja


Rahastot, jotka sijoittavat ja tekevät määrätietoisesti työtä ilmaston ja YK:n kestävän kehityksen tavoitteiden kaltaisten kestävyyteen liittyvien teemojen mukaisesti.

Lisätietoja

Arvosana A+

Kestävän sijoittamisen eteen tekemämme työ on saanut YK:n vastuullisten sijoittamisen periaatteiden verkosto PRI:ltä korkeimman arvosanan A+.

ESG-analysointi

Ainutlaatuisten analyysityökalujemme avulla tutkimme yritysten ESG-kysymyksiin liittyviä riskejä ja mahdollisuuksia.

Lisätietoja

Aktiivinen omistajuus

Käymme vuoropuhelua yritysten kanssa edistääksemme panostuksia kestävyyteen sekä positiivista kehitystä.

Lisätietoja

Lue lisää kestävästä sijoittamisesta

Kiinnostuitko?
Tervetuloa Danske Bankiin.