Siirry sisältöön

Kestävän kehityksen näkökohdat ovat luonnollinen osa sijoituksiasi

Kun teemme puolestasi sijoituspäätöksiä, otamme aina sijoitusten kestävyystekijät huomioon. Kutsumme lähestymistapaa vastuulliseksi sijoittamiseksi. Otamme huomioon ympäristöasioihin, yhteiskuntavastuuseen ja hyvään hallintotapaan (ESG) liittyvät seikat. Tällä tavoin toimimalla pystymme valitsemaan entistä paremmin sijoituskohteita, joista saat parhaan hyödyn vastuullisesti toteutetulla tavalla.

Varoillasi on vaikutusta

Kun teemme puolestasi sijoituksia yrityksiin, saat äänesi vahvasti kuuluviin, koska pyrimme vaikuttamaan yrityksiin kestävää kehitystä edistävällä tavalla. Kohdistamme näihin yrityksiin painetta, jotta ne muuttaisivat toimintaansa ympäristöystävällisemmäksi, kunnioittaisivat ihmisoikeuksia, torjuisivat korruptiota ja ylläpitäisivät hyviä suhteita työntekijöihinsä. Toisin sanoen sinun varasi auttavat luomaan paremman yhteiskunnan.

Ota kaikki irti sijoituksistasi

Yrityksen toiminta kestävän kehityksen hyväksi vaikuttaa siihen, nähdäänkö se hyvänä sijoituksena. Työntekijöiden olot sekä tapa, jolla yritys ottaa ympäristön ja ilmaston huomioon, vaikuttavat yrityksen kykyyn ansaita rahaa ja luoda tuottoja puolestasi. Pyrimme ottamaan sijoituksistasi kaiken irti huomioimalla aina kestävyysriskit, kun teemme puolestasi sijoituspäätöksiä.

ESG-sijoitustuotteet

Voit sijoittaa useisiin tuotteisiin, joiden yhteydessä ei ainoastaan huomioida kestävyystekijöitä, vaan myös edistetään ympäristöön tai yhteiskuntaan liittyviä seikkoja sekä varmistetaan hyvän hallintotavan noudattaminen. Kutsumme näitä ESG-sijoitustuotteiksi. Näiden tuotteiden avulla edistetään ESG-tekijöitä esimerkiksi sijoittamalla yrityksiin, jotka keskittyvät ilmastoasioihin, työntekijöiden työolosuhteisiin, monimuotoisuuteen tai korruption torjuntaan liittyviin asioihin. Näiden tuotteiden avulla myös vaikutetaan aktiivisesti yrityksiin, jotta ne muuttaisivat toimintaansa kestävämpään suuntaan, tai pidättäydytään sijoituksista yrityksiin, joilla on suuria ja haitallisia ilmastovaikutuksia.

ESG-sijoitustuotteet täyttävät vaatimukset, jotka on annettu EU:n asetuksessa kestävyyteen liittyvien tietojen antamisesta rahoituspalvelusektorilla (8 artikla).

Lue lisää ESG-sijoitustuotteista

Arvosana A+

YK:n vastuullisen sijoittamisen periaatteet (UN PRI) -organisaatio on myöntänyt meille korkeimman A+-arvosanan kestävää kehitystä edistävästä työstämme.

Lue lisää aktiivisesta omistajuudesta

ESG-analysointi

Ainutlaatuinen ESG-analyysityökalumme antaa meille tietoja siitä, miten yritykset suhtautuvat kestävään kehitykseen. Käytämme työkalua tehdessämme sijoituspäätöksiä asiakkaillemme.

Lue lisää ESG-analysoinnista

Ilmastoasioiden huomioiminen

Varmistamme, että kauttamme tehtävissä sijoituksissa otetaan aina huomioon ilmastonäkökohdat ja pyrkimys ympäristöystävällisyyden lisäämiseen. Näin myös suojaamme sijoituksiasi ja pyrimme vaikuttamaan myönteisesti ilmastoon.

Haluatko lisätietoja vastuullisista sijoituksista?

Kiinnostuitko?
Tervetuloa Danske Bankiin.