Lahjanlupaus tulevaisuuden puolesta

KOSKA MEISTÄ TALOUDELLINEN MIELENRAUHA KUULUU KAIKILLE

 

3c70a758-00090254-b2a8d0b1
  

 Mahdollisuus taloudelliseen mielenrauhaan

Sanotaan, että on lottovoitto syntyä Suomeen. Syntymässä jaetut kortit kuitenkin usein sanelevat, millaisia unelmia uskallamme lopun elämäämme tavoitella.

Jopa yksi seitsemästä suomalaislapsesta elää köyhyys- tai syrjäytymisuhan alla. Teemme äitienpäivän alla sijoituslahjanlupauksen kymmenelle SOS-Lapsikylän kanssa yhteistyössä valitulle lapselle, jotta heillä olisi aikuistuessaan tasapuolisemmat eväät itsenäiseen elämään ja unelmiensa tavoitteluun.

Koska meistä taloudellinen mielenrauha kuuluu kaikille.

HANKKEESSA MUKANA:

 


dccbd734-00090254-9707cb4f

Rakkaudella, äiti

Yksi lahjanlupauksen saaneista lapsista on viisikuukautinen Nelea. Nelean äiti Oona, 18v, on elänyt nuoruutensa osittain koulu- ja perhekodeissa. Oona sai tietää olevansa raskaana päivänä, jolloin hän täytti 17 vuotta.

Oona kirjoitti kirjeen, joka on osoitettu Nelealle hetkeen, jolloin hän on jo aikuinen ja voi halutessaan lunastaa Danske Bankin lahjanlupauksen itselleen.

"Hei Nelea,

Tätä lukiessasi olet jo aikuinen nainen. Lupaan olla sinulle äiti, jonka luo voi aina tulla. Joka auttaa, kun on vaikeaa. Joka kannustaa ja tukee sinua. Äiti, joka on läsnä.

Lupaan sinulle, ettet koskaan jää yksin.

Rakkaudella,
Äiti
"

Jopa tasa-arvoisessa Suomessa synnytään eriarvoisiin lähtökohtiin

Toteutamme lahjoitukset kymmenelle lapselle yhteistyössä SOS-Lapsikylän kanssa. Järjestössä pyritään muun muassa ehkäisemään lastensuojelutarpeen ylisukupolvista jatkuvuutta.

”Köyhyydestä johtuva eriarvoistuminen on edelleen yksi aikamme vaikeimmista ongelmista ja sillä on selkeä yhteys lastensuojelun asiakkuuteen. Usein huono-osaisuus on kasautunutta hyvinvointivajetta, jatkuvaa huolta toimeentulosta, työllisyydestä ja terveydestä. Surullisinta on se, että huono-osaisuus periytyy seuraavaan sukupolveen ja sen kierteen katkaisemiseksi me SOS-Lapsikylässä teemme töitä. Tässä projektissa on pyrkimys samaan. Kun pienen lapsen vanhemmille tarjotaan mentorointia oman talouden hallinnassa, heillä on mahdollisuus taloudelliseen mielenrauhaan ja parempaan elämänhallintaan.

Huono-osaisuus mielletään usein äärimmäiseksi huono-osaisuudeksi, joka näkyy päällepäin - asunnottomaksi, päihdeongelmaiseksi mieheksi, jonka perhe on hylännyt. Huono-osaisuus ei kuitenkaan aina näy päällepäin. Uusi ilmiö on huono-osaisten lapsiperheiden lisääntyminen. Huono-osaisella on elämässä kapeammat mahdollisuudet kuin muilla. Osa yhdelle itsestään selvistä asioista, kuten kampaajalla käynti, kuntosalikortti tai ravintolassa syöminen, voi olla toiselle täysin mahdottomia. Lapsikin alkaa tehdä valintoja, eikä näe samoja mahdollisuuksia kuin ikätoverinsa. Perheen taloudellinen asema näkyy Suomessa sekä nuorten oppimistuloksissa että harrastuksissa. Nämä ovat selkeitä eriarvoistumisen mittareita, joihin pitää suhtautua vakavasti. Huono-osaisuus kasautuu voimakkaasti syrjäytymisvaarassa oleville nuorille aikuisille. On hienoa, jos nämä nuoret saavat opastusta oman talouden hallinnassa. Ja muutamalla heistä on pesämuna kasvamassa Danske Bankissa”, kertoo SOS-Lapsikylän viestintä- ja varainhankintajohtaja Leena Poutanen.

Lue lisää SOS-Lapsikylän toiminnasta heidän kotisivuiltaan

Yhdessä voimme muuttaa monen lapsen elämän

SOS-Lapsikylä tekee työtä sen eteen, että jokainen lapsi saisi kasvaa turvassa ja rakastettuna. Lahjoitusvarat käytetään vastuullisesti lasten hyväksi.

Voit tukea SOS-Lapsikylän työtä sekä Suomessa että maailmalla ryhtymällä SOS-Kummiksi tai kuukausilahjoittajaksi. Voit myös tehdä kertalahjoituksen SOS-Lapsikylän kautta. Teet kertalahjoitukset SOS-Lapsikylälle kätevästi MobilePayn avulla numeroon 40331.

Tutustu SOS-Lapsikylän toimintaan täällä.


Taloudellinen mielenrauha on tärkeä yhteiskunnallinen ulottuvuus

"Taloudellisessa mielenrauhassa ei ole kyse vain luvuista ja kovista faktoista, vaan myös siitä, millaiseksi taloudellisen tilanteemme tunnemme ja miten se vaikuttaa meihin. Erityisesti silloin, kun taloudesta on jatkuvaa huolta. Lahjanlupauksellamme haluamme tuoda äitienpäivän alla joukolle perheitä ilon siitä, että heidän lapsellaan on aikuistuessaan pieni pesämuna oman elämän rakentamiseen sekä siitä, että perhe voi saada neuvoja oman taloutensa hoitamiseen. Yksittäisellä lahjoituksella ei luonnollisestikaan ratkaista lapsiperheiden köyhyyteen liittyviä monimutkaisia ongelmia.

Koska taloudellisella mielenrauhalla ja omien talousasioiden tuntemisella on tärkeä yhteiskunnallinen ulottuvuus, julkistamalla tämän lahjoituksen valituille vauvoille haluamme nostaa esille sen, että kaikki eivät aloita samalta viivalta Suomessakaan", kertoo Danske Bankin maajohtaja Leena Vainiomäki.

Lapsen ja vanhemman vahva yhteys läsnä

"Oli suuri kunnia toimia valokuvaajana Danske Bankin ja SOS-lapsikylän yhteisessä kampanjassa. Lapsiperheiden kanssa perhevalokuvan ottaminen oli ainutlaatuinen hetki, jossa on läsnä vahva vanhemman ja lapsen yhteys. Kuvasta huokuu niin nykyisyyden hauraus kuin toivomus turvallisesta tulevasta. Taloudellisesti eriarvoistuvassa Suomessa on tärkeää käydä keskustelua siitä, millä rakenteellisilla ja sosiaalisilla muutoksilla voimme ehkäistä nuorten aikuisten syrjäytymistä, ja varmistaa omasta taloudellisesta asemastamme riippumatta tasa-arvoisemman tulevaisuuden lapsillemme", kertoo hankkeessa mukana olleita perheitä valokuvannut Meeri Koutaniemi.

Kysymyksiä ja vastauksia

 • Mistä sijoituslahjanlupauksessa on kyse?

  Huono-osaisten lapsiperheiden määrä on lisääntynyt Suomessa viime vuosina, ja jo joka seitsemäs lapsi elää köyhyys- tai syrjäytymisuhan alla.

  Nostaakseen keskusteluun suomalaisten eriarvoiset lähtökohdat taloudelliseen mielenrauhaan Danske Bank on yhdessä SOS-Lapsikylän kanssa etsinyt vaikeisiin olosuhteisiin syntyneitä lapsia, joille pankki tekee lupauksen pesämunasta, jonka lapsi saa käyttöönsä aikuisena. Osana hanketta Danske Bankin vapaaehtoiset tarjoavat hankkeeseen osallistuville perheille mentorointia talousasioissa.

  Lahjoitus on osa Danske Bankin Taloudellinen mielenrauha kuuluu kaikille -hanketta, joka pyrkii tarjoamaan suomalaisille välineitä ja itsevarmuutta taloudellisen mielenrauhan löytämiseen sekä herättelemään yhteiskunnallista keskustelua tärkeästä aiheesta. Hankkeen kimmokkeena ovat 2018 julkistetun Taloudellinen mielenrauha -tutkimuksen päälöydökset; suomalaisilla on matalampi taloudellinen mielenrauha kuin muilla pohjoismaalaisilla, kolmannes suomalaisista on vähintään viikoittain huolissaan saako rahansa riittämään sekä se, että lähes puolet suomalaisista ei usko mahdollisuuksiinsa vaurastua.

 • Ketkä ovat sijoituslahjanlupauksen takana?
  Danske Bank toteuttaa lahjanlupaukset yhteistyössä SOS-Lapsikylän kanssa. SOS-Lapsikylä on auttanut Danske Bankia löytämään lapset, joille lahjanlupaus tehdään.
 • Miten sijoituslahjanlupaus toteutetaan?

  Danske Bank kertoi sijoituslahjanlupauksestaan äitienpäivänä 2019. Lahjanlupaukset toteutetaan kevään ja kesän 2019 aikana. Ne lapset, joille lahjanlupaus on tehty, saavat sijoitukset käyttöönsä 20-25-vuotiaina oman päätöksensä mukaan.

  Danske Bankin lahjoitus valittujen perheiden lapsille toteutetaan lahjanlupauksena, jotta perheille ei sen antamisesta koituisi odottamattomia taloudellisia seurauksia, kuten tukien leikkauksia tai veroja. Lahjoitus toteutuu ja tulee veronalaiseksi, kun saaja aikanaan lunastaa lahjanlupauksen ja saa varat käyttöönsä. Näin lahjoitus tulee aikanaan lapsen itsensä käyttöön, kun hän on aikuinen.

  Alkupääoma sijoitetaan nyt kertaeränä Danske Bankin ammattilaisten hallinnoimaan rahastoon, ja lapsella on valtuudet lunastaa sijoitus oman valintansa mukaan 20-25 ikävuoden välillä, jolloin he voivat sovittaa lahjan vastaanottamisen omaan elämäntilanteeseensa. Pitkän sijoitusajan ansiosta sijoituksen arvo voi korkoa korolle -ilmiön myötä olla esimerkiksi  kolminkertainen*.

  *Suuntaa-antava arvio, laskettu 6% vuotuisella tuotto-oletuksella kulujen jälkeen. Lahjan lopullinen euromääräinen arvo määräytyy lahjan kohteena olevan rahaston todellisen arvonkehityksen mukaan. Suuntaa antavan arvion perusteella ei voi muodostaa luotettavia oletuksia tulevasta arvonkehityksestä. Sijoittamiseen liittyy aina arvonvaihtelua ja tuotto voi kääntyä myös negatiiviseksi.

 • Miten sijoituslahjanlupauksessa mukana olevat perheet valittiin?

  Hanke toteutetaan yhteistyössä SOS-Lapsikylän kanssa, ja SOS-Lapsikylä auttoi Danske Bankia löytämään lapset, joille sijoituslahjanlupaukset tehdään.

  Sijoituslahjanlupaukset on haluttu kohdentaa sellaisten perheiden lapsille, jotka ovat syntyneet vaikeisiin olosuhteisiin. Usein huono-osaisuus on kasautunutta hyvinvointivajetta, jatkuvaa huolta toimeentulosta, työllisyydestä ja terveydestä.

 • Kuinka voin itse auttaa huonompiosaisia lapsiperheitä?

  Lahjanlupauksellamme haluamme tuoda äitienpäivän alla joukolle perheitä ilon siitä, että heidän lapsellaan on aikuistuessaan pieni pesämuna oman elämän rakentamiseen sekä siitä, että perhe voi saada neuvoja oman taloutensa hoitamiseen. Yksittäisellä lahjoituksella ei luonnollisestikaan ratkaista lapsiperheiden köyhyyteen liittyviä monimutkaisia ongelmia. Koska taloudellisella mielenrauhalla ja omien talousasioiden tuntemisella on tärkeä yhteiskunnallinen ulottuvuus, julkistamalla tämän lahjoituksen valituille vauvoille haluamme nostaa esille sen, että kaikki eivät aloita samalta viivalta Suomessakaan.

  Sinäkin voit auttaa huonompiosaisia lapsiperheitä Suomessa ja maailmalla. Toimintaa tehdään, jotta jokainen lapsi saisi kasvaa turvassa ja rakastettuna. SOS-Lapsikylä käyttää lahjoitusvarat vastuullisesti lasten hyväksi.

  Voit lukea lisää SOS-Lapsikylän toiminnasta heidän kotisivuiltaan.

 • Hankkeen materiaalit medialle

  Olemme koonneet tähän osioon materiaaleja, joita media voi hyödyntää sijoituslahjanlupaukseen liittyvissä yhteyksissä. Materiaalien kuvissa esiintyvät hankkeessa mukana olleita perheitä kuvannut valokuvaaja Meeri Koutaniemi sekä lahjanlupauksen saanut Nelea (5kk) äitinsä Oonan (18v) kanssa. 

  Ladattavat kuvat:
  Kuva 1
  Kuva 2
  Kuva 3

Osa Danske Bankin hanketta

Danske Bankin Taloudellinen mielenrauha kuuluu kaikille -hanke tarjoaa suomalaisille välineitä ja itsevarmuutta taloudellisen mielenrauhan löytämiseen. Se pyrkii herättelemään suomalaiset ottamaan oman taloutensa yhä aktiivisemmin omiin käsiinsä ja herättelemään yhteiskunnallista keskustelua tärkeästä aiheesta. Osana hanketta Danske Bank on nimittänyt Arman Alizadin Taloudellisen mielenrauhan lähettilääksi.

Taloudellinen mielenrauha ja vauraus tarkoittavat eri ihmisille eri asioita. Kysyimme suomalaisilta, millaisena heidän oma taloudellinen tilanteensa ja sen tulevaisuus heille näyttäytyy.

Lue lisää >

Katso myös nämä