Varallisuussuunnitelman tarkoituksena on arvioida kertyneen omaisuuden, säästöjen, sijoitusten sekä tulovirran vaikutus talouteesi. Varallisuussuunnitelma antaa myös erilaisia, uusia näkökulmia omaan talouteen ja vaurastumiseen.

– Haluamme Danske Bankissa ymmärtää asiakkaan talouden kokonaisuuden, elämäntilanteen ja omat tavoitteet, ja varallisuussuunnitelman avulla pystymme pureutumaan siihen syvemmin. Ei ole ikää tai elämäntilannetta, johon varallisuussuunnitelma ei sopisi, kertoo varallisuusasiantuntijamme Sanna Hyvärinen.

Hyvärinen sanoo, että varallisuussuunnitelma sopii erityisen hyvin henkilöille, joilla on erityyppistä varallisuutta: osakkeita, arvopapereita, sijoitusasuntoja, vaikkapa metsäomaisuutta tai tulossa olevaa perintöä.

Mukana myös haaveita ja tavoitteita

Varallisuussuunnitelma tehdään antamiesi tietojen perusteella.  Saat hyvän kokonaiskuvan omasta varallisuudestasi ja raportin taloudestasi ja sen tämän hetkisestä tilanteesta. – Pyydän asiakasta myös miettimään, minkälaisia haaveita tai tavoitteita hänellä on tulevaisuudesta. Ne voidaan ottaa mukaan suunnitelmaan, joka ulottuu aina pitkälle eteenpäin ja johon palataan säännöllisesti, kertoo Sanna Hyvärinen.

Luonnollisesti asiakas on oman elämänsä paras asiantuntija oman taloutensa hoitamisessa. – Meidän tehtävämme on kuitenkin neuvoa, miten asiakas voisi päästä tavoitteisiinsa ja avata hänelle uusia näkökulmia ja oivalluksia talousasioistaan.

Varallisuussuunnitelman tekoon liittyvä työkalu perustuu yleiseen talousdataan. Se tuottaa erilaisia pylväitä, graafeja ja prosentteja varallisuudestasi ja siitä, miten talouden mahdollisuuksia kannattaisi hyödyntää. Suunnitelman ulkoasu on visuaalinen ja helposti ymmärrettävissä.

– Asiakkaan tavoitteena voi olla varallisuuden kartuttamisen lisäksi monia asioita. Esimerkiksi eläkeajan turvaaminen, eläkkeelle jääminen aikaisemmin tai enemmän aikaa itselle ja perheelle. Haaveisiin voi kuulua loma-asunnon hankinta tulevaisuudessa. Tavoitteena voi olla maailmanympärysmatka tai varojen sijoittaminen. Vaihtoehdot eivät sulje toisiaan pois, vaan niistä voi olla mahdollista toteuttaa useampia hyvällä suunnitelmalla. Varallisuussuunnitelma kertoo, mikä voisi olla järkevin tapa saavuttaa tavoite ja miten se vaikuttaisi asiakkaan talouteen.


Yllätyksiä ja näkökulmia

Kun saat kokonaiskuvan omasta taloudestasi, se saattaa sisältää jopa yllätyksiä ja uusia näkökulmia. – Suunnitelmassa eri omaisuuslajien rooli selkeytyy. Asiakas saattaa olla jopa yllättynyt siitä, kuinka pieni osuus hänen kokonaisvarallisuudestaan on vaikkapa sijoituksissa. Hän on saattanut ajatella tilanteen olevan toisenlaisen.

Ajantasaisesta varallisuussuunnitelmasta voi olla hyötyä esimerkiksi asunnon ostossa. – Asiakas mahdollisesti kertoo, että hän ei halua rahoitusta asuntokauppaan, vaan käyttää siihen tilillä olevia varoja tai realisoi sijoituksiaan hankintaa varten. Me voimme havainnollistaa hänelle suunnitelman avulla, että osarahoitus saattaa jopa mahdollistaa oman varallisuuden kasvattamisen.

Sanna Hyvärisen mukaan varallisuussuunnitelman tekeminen on ollut monesti inspiroiva kokemus hänen asiakkailleen. – Teen asiakkailleni varallisuussuunnitelman aina. Asiakkaat arvostavat tänä päivänä kokonaisvaltaista henkilökohtaista neuvontaa.

Lainopilliset neuvot liittyvät suunnitteluun

Varallisuussuunnitelma ei tuota tarkkoja sijoitusneuvoja, vaan sijoitussuunnittelu tehdään aina erikseen. – Varallisuussuunnitelmassa pureudutaan syvemmin asiakkaan talouteen ja hänen tavoitteisiinsa. Se kulkee asiakassuhteen mukana kaikissa tapaamisissa. Sitä myös päivitetään säännöllisesti tapaamisten yhteydessä.

Suunnitelman tekoon sisältyy usein myös lainopillisia palveluita. – Näitä tarvitaan mm. perintöasioissa sekä erilaisten uusien perhemuotojen talousasioissa. Perhejuridiset neuvot ovat hyvin kysyttyjä, ja ne huomioidaan aina suunnitelmassa.

Turbulenttisessa maailmantilanteessa varallisuussuunnitelma on myös saattanut rauhoittaa asiakkaan mieltä. – Voimme tehdä arvioita erilaisista tilanteista ja haaveista, miten ne suhtautuvat hänen taloudelliseen tilanteeseensa. Asiakas saattaakin ajatella, että ahaa, tilanteeni ei olekaan mitenkään huono. Osakemarkkina toki heiluu nyt, mutta antaa sen heilua. Osakesijoitukset edustavat vain tiettyä osaa varallisuudestani.

Asiakkaan talouden suunnittelu perustuu luottamukselliseen asiakassuhteeseen. – Asiakkaat puhuvat mielellään tulevaisuudestaan, ja siitä, minkälaisia yksityiseen talouteen liittyviä asioita he siltä odottavat. Suunnitelmaa tehtäessä tutustumme asiakkaaseen ja hänen tilanteeseensa syvällisesti, joka mahdollistaa parhaan mahdollisen neuvonnan hänelle.

Danske Bankin Premium-asiakkaille varallisuussuunnittelu kuuluu palvelun hintaan.

Tutustu Danske Premiumiin

Lue lisää Varallisuussuunnitelmasta