Siirry sisältöön

Vastuullista sijoittamista koskevat EU-säädökset kestävyyteen liittyvien tietojen antamisesta - miten ne vaikuttavat sinuun?

Yhä useampi sijoittaja pitää tärkeänä, että sijoituskohteet ovat vastuullisia ja että ne edistävät kestävää kehitystä. EU:n säädös kestävien tietojen antamisesta astuu voimaan 10.3.2021. Tästä artikkelista voit lukea, mitä tämä merkitsee sinulle sijoittajana.

EU:n uuden kestävää sijoittamista koskevan säädöksen tavoitteena on muun muassa lisätä kiinnostusta sijoitustuotteisiin, jotka huomioivat ympäristöasiat, yhteiskuntavastuun ja hyvän hallintotavan (ESG). Asetus astuu voimaan 10.3.2021. Sen tarkoituksena on tarjota sijoittajille avoimesti tietoa ja näin myös torjua viherpesua - eli käytäntöä, jossa sijoitustuotteen tarjoaja antaa väärän kuvan siitä, että tuote on kestävämpi kuin se todellisuudessa on.

Jatkossa sijoitustuotteiden on täytettävä tietyt kriteerit, jotta niitä voidaan markkinoida kestävinä sijoituksina tai ESG-sijoituksina. Tämä koskee rahastoja, eläkeratkaisuja ja sijoitusratkaisuja. Tarkemmin sanottuna tämä tarkoittaa, että jatkossa sinä sijoittajana erotat entistä helpommin, onko sijoitustuote kestävä sijoitus tai ESG-sijoitus.

Lue lisää sijoitusratkaisuistamme ja siitä, miten ratkaisumme täyttävät uudet EU-säännökset

Mitä eroa on kestävillä sijoitustuotteilla ja ESG-sijoitustuotteilla?

Kestävät sijoitustuotteet

Sijoitustuotteita, joilla on kestävän sijoittamisen tavoite, kutsutaan kestäviksi sijoitustuotteiksi. Nämä tuotteet sijoittavat toimiin, joilla pyritään ratkaisemaan joitakin maapallon kohtaamia haasteita ja edistämään kestävämpää yhteiskuntaa. Tuotteen sijoitusten ilmastovaikutus voi esimerkiksi olla alhainen tai rahasto voi sijoittaa toimiin, joilla varmistetaan puhdas juomavesi, vähennetään energiankulutusta, lisätään luonnon monimuotoisuutta, vähennetään saasteita tai varmistetaan suurempi sosiaalinen tasa-arvo. Lisäksi kestävään sijoitustuotteeseen tehtävät sijoitukset eivät vaikuta merkittävällä tavalla haitallisesti muihin kestävän kehityksen tavoitteisiin.

Kestävät sijoitustuotteet täyttävät vaatimukset, jotka on annettu EU:n asetuksessa (EU) 2019/2088 kestävyyteen liittyvien tietojen antamisesta rahoituspalvelusektorilla (9 artikla).

Koska säännöt tulivat voimaan vasta äskettäin, meillä ei ole tällä hetkellä tuotteita, jotka täyttävät kestävien sijoitustuotteiden kriteerit, mutta pyrimme tarjoamaan niitä mahdollisimman pian.

ESG-sijoitustuotteet

Sijoitustuotteita, jotka edistävät ympäristöasioihin liittyviä tai yhteiskuntavastuuseen liittyviä seikkoja ja hyvää hallintotapaa (ESG), kutsutaan ESG-sijoitustuotteiksi. Näiden tuotteiden avulla edistetään ESG-tekijöitä sijoittamalla esimerkiksi yrityksiin, jotka painottavat ilmastoon, työntekijöiden oloihin, monimuotoisuuteen tai korruption torjuntaan liittyviä toimia. Niiden avulla voidaan myös vaikuttaa aktiivisesti yrityksiin, jotta ne muuttaisivat toimintaansa kestävämpään suuntaan. Lisäksi voidaan pidättäytyä sijoittamasta yrityksiin, joilla on suuria ja haitallisia ilmastovaikutuksia.

Danske Bankin ESG-sijoitustuotteet täyttävät vaatimukset, jotka on annettu EU:n asetuksessa (EU) 2019/2088 kestävyyteen liittyvien tietojen antamisesta rahoituspalvelusektorilla (8 artikla).

Lue lisää tarjoamistamme ESG-sijoitustuotteista

Mitä säännökset merkitsevät sijoituksillesi meillä?

Olemme sinuun yhteydessä henkilökohtaisesti, mikäli uudet säännökset tai muut muutokset vaikuttavat kauttamme tekemiisi sijoituksiin. Nämä muutokset eivät edellytä sinulta mitään toimia.

Uudet luokittelumerkinnät Danske Investin rahastoille

Mikäli sinulla on sijoituksia Danske Investin rahastoissa, huomaat että jatkossa niissä käytetään uusia luokittelumerkintöjä. Ne osoittavat, että rahasto täyttää kestävien sijoitustuotteiden tai ESG-sijoitustuotteiden kriteerit. Merkinnät korvaavat aiemmat ESG Inside -tuotemerkintämme, ja niistä on helppo nähdä, mitkä kriteerit Danske Investin rahastot täyttävät. Danske Investin valikoimassa ei tällä hetkellä ole kestävän sijoittamisen rahastoja, joten tällä hetkellä näet valikoimassamme vain ESG-merkinnällä merkittyjä rahastoja. Pyrimme sisällyttämään kestävän sijoittamisen rahastoja tarjontaamme vuoden 2021 aikana.

Lue lisää tarjoamistamme rahastoista

Vastuullinen sijoittaminen – kehittyvä alue

Danske Bank on jo vuosia työskennellyt ESG-riskien integroimiseksi sijoitusprosesseihin. Pyrimme myös tarjoamaan asiakkaillemme tulevina vuosina yhä enemmän vastuullisen sijoittamisen tuotteita EU:n uuden lainsäädännön puitteissa.

Voit lukea lisää sijoitusprosesseistamme täältä

Lähivuosina EU tekee lisää sijoittamiseen liittyviä aloitteita, joilla pitkällä aikavälillä tuetaan kestävää kehitystä sekä tehdään vastuullisesta sijoittamisesta avoimempaa ja houkuttelevampaa sijoittajille. Pidämme sinut verkkosivustomme kautta ajan tasalla EU:n tulevista sijoittamiseen liittyvistä aloitteista.

Vastuullisen sijoittamisen periaatteet

Muutamme kestävän sijoittamisen periaatteitamme EU:n uuden sääntelyn mukaisesti. Jatkossa periaatteita kutsutaan vastuullisen sijoittamisen periaatteiksi, ja niissä kuvataan seuraavat asiat::

  • Sisällytämme kestävän kehityksen riskit sijoitusanalyyseihin ja sijoituspäätöksiin. Otamme kestävän kehityksen riskit huomioon tarjotessamme sijoitusneuvontaa ja suositellessamme sijoitustuotteita asiakkaillemme.
  • Vaatimuksemme kestävän sijoittamisen rahastoille ja ESG-rahastoille
  • Hyödynnämme asemaamme aktiivisena omistajana ja pyrimme myötävaikuttamaan sijoituskohteena oleviin yrityksiin heidän pyrkimyksissään edistää kestävää kehitystä yhteiskunnassa.
  • Käytämme seulonta- ja sijoitusrajoituksia työkaluina pyrkiessämme vähentämään kestävyysriskejä ja valitsemaan sijoituksia, jotka saattavat tuottaa houkuttelevia ja pitkäaikaisia tuottoja.

Lue käytäntömme täältä

Vastuullinen, kestävä vai reilusti tuotettu – mistä lähteä liikkeelle?

Lue artikkelimme ensimmäisistä muutoksista ja siitä, kuinka ne näkyvät käytännössä

Usein kysyttyä

Kiinnostuitko?
Tervetuloa Danske Bankiin.