Sekretessmeddelande för privatkunder

I detta sekretessmeddelande redogör vi för hur vi behandlar dina personuppgifter inom Danske Bank-koncernens verksamhet i Finland.

Läs meddelandet för privatkunder

Sekretessmeddelande för företagskunder

I detta sekretessmeddelande redogör vi för hur vi behandlar personuppgifter av företagskunder inom Danske Bank-koncernens verksamhet i Finland.

Läs meddelandet för företagskunder

Vill du ha en mer detaljerad översikt över våra uppgifter om dig, kan du beställa en översikt över dina personuppgifter här.

Cookiepolicy