– Markkinoiden hermostuneisuuden taustalla on useita tekijöitä, mutta tärkein niistä on Yhdysvalloissa alkava voimakas rahapolitiikan kiristäminen, senioristrategimme Kaisa Kivipelto kiteyttää.

Osakemarkkinoilla on nähty viime viikon lopusta alkaen merkittävää laskua. Jotkin indeksit ovat laskeneet yli 10 prosenttia edellisistä huipuistaan, ja globaalien osakkeiden tuotto vuoden alusta on laskenut 6 prosenttiyksikköä. Suurin kurssilasku on nähty kasvuosakkeiden hinnoissa, ja esimerkiksi globaali IT-yhtiöiden kurssikehitystä kuvaava indeksi on laskenut vuoden alusta 12 prosenttia.

– Epävarmaan tilanteeseen vaikuttavat negatiivisesti myös korkealle nousseet energianhinnat, Ukrainan ja Venäjän välinen jännittynyt tilanne ja vaihtelevasti käynnistynyt tuloskausi, Kivipelto sanoo.

Muuttunut korkonäkymä

Vielä viime vuoden lopulla Yhdysvalloissa uskottiin muun muassa koronan aiheuttamien saatavuusongelmien ja korkean tavarakulutuksen vuoksi ennätyskorkeille tasoille nousseen inflaation olevan ohimenevää, mutta keskuspankin näkemys muuttui joulukuussa.

– Siinä missä korkomarkkinoilla oli ennakoitu kiristyvää rahapolitiikkaa jo hieman aiemmin, on osakemarkkina nyt vasta ryhtynyt hinnoittelemaan muuttunutta korkonäkymää, Kivipelto kertoo.

Nousevat korot vaikuttavat negatiivisesti osakkeiden hinnoitteluun, kun tulevaisuuden odotetut kassavirrat näyttäytyvätkin aiempaa pienempinä.

– Tämä negatiivinen vaikutus on suurin kasvuyhtiöihin, joiden nykyarvo perustuu odotukseen voimakkaasta tuloskehityksestä vasta myöhemmin tulevaisuudessa.

Tuloskausi piirtää suuntaviivoja

– Tämän vuoden talous- ja tuloskasvuodotuksissa ei ole kuitenkaan ollut sellaista muutosta joka oikeuttaisi pitkittyneen laskumarkkinan, Kivipelto kiteyttää.

Juuri käynnistynyt tuloskausi tulee antamaan osakemarkkinoille suuntaa, ja sijoittajia kiinnostaa myös Yhdysvaltojen keskuspankki Fedin kommentit keskiviikon korkokokouksessa. Takana on myös voimakas nousumarkkina, jolloin arvostustasot olivat nousseet haastaviksi – muun muassa tästä syystä siirryimme näkemyksessämme osakkeiden ylipainotuksesta neutraaliin painotukseen osakkeiden ja korkosijoitusten välillä marraskuun lopussa.

Odotettavissa on jatkossakin heiluntaa markkinoilla, mutta odotamme myös, että koronatilanne helpottaa kesää kohden, talouksien toiminta normalisoituu ja keskuspankitkin tarvittaessa säätävät rahapolitiikkaansa mahdollistaen kasvun jatkumisen.

– Tärkeintä on tässäkin tilanteessa keskittyä omaan sijoitussuunnitelmaan ja varmistaa, että painotukset salkussa ovat omien tavoitteiden mukaisia, Kivipelto muistuttaa.

Sijoittajan muistilista markkinamyllerrykseen

  1. Uskomme, että sijoittaminen on pitkän aikavälin toimintaa ja neuvomme asiakkaitamme sijoittamaan säästöjään vähintään yli kolmen vuoden aikajänteellä.

  2. Älä myy sijoituksiasi markkinalaskun takia ilman muita perusteita. Sijoittajan tavoitteiden tai suunnitelmien muuttuminen, kenties elämäntilanteen yllättävä muutos, ovat asioita, joita aiemmin tehty suunnitelma ei huomioi, ja silloin sijoitussuunnitelma kannattaa päivittää ja sijoitusratkaisut tehdä sen mukaisesti.

  3. Jotta saamme aikaan johdonmukaisesti houkuttelevia riski-tuotto-ominaisuuksia suosituksissamme ja neuvonnassamme yli ajan, hyödynnämme hajauttamista ja omaisuusluokkajakauman säännöllistä tasapainottamista halutulle tasolle. Jos tarvitset apua sijoitussalkkusi rakentamisessa ja sen hajauttamisessa, sinun kannattaa kääntyä sijoitusneuvontamme puoleen.

 

Kiinnostaako sijoittaminen?

Kun sijoitat kanssamme, sinulla on vapaus valita juuri itsellesi sopivat palvelut. Rakennetaan yhdessä sinulle yksilöllinen sijoitussuunnitelma. Sijoitetaan yhdessä – sinun tavallasi.

Tutustu palveluihimme