”Kasvuyritysten näkökulmasta osaavan työvoiman saatavuuden varmistaminen ja sääntelyyn liittyvien prosessien selkeyttäminen ovat yrityksen näkökulmasta avainasemassa kasvun mahdollistajina”, kommentoi Enersense Internationalin toimitusjohtaja Jussi Holopainen.

Keskustelussa nousivat esille myös vastuullisuuskysymykset ja vihreän siirtymän edistäminen niin rahoituksen kuin sijoittamisen näkökulmasta. Kasvuyritykset, jotka edistävät vihreää siirtymää, ovat avainasemassa kilpailukyvyn varmistamisessa.

”Jokaisen meidän tulisi olla nyt tietoisia siitä vauhdista millä ilmastonmuutos etenee ja merten lämpötilat ovat kohonneet. Me kaikki – yrityksetkin - elämme tällä samalla planeetalla ja tästä meidän tulisi pitää huolta”, kommentoi europarlamentaarikko Sirpa Pietikäinen.

Danske Bank on asettanut lainasalkuille ilmastotavoitteet, joiden avulla halutaan pienentää rahoitussalkkujen hiilijalanjälkeä. Rahoituspäätöksiä tehdessä arvioidaan yritysten ja hankkeiden ESG-vaikutuksia. ”Emme halua olla rahoittamassa yrityksiä, joilla on haitallisia vaikutuksia ympäristölle”, sanoo yritysasiakasliiketoiminnastaa vastaava johtaja Elina Fogelholm.

Myös hallitusohjelma oli osana keskustelua.

”Ilahduttavaa on, että uudessa hallitusohjelmassa on kirjauksia talousosaamisen parantamiseen kaikilla kouluasteilla. Se on mielestäni hyvän elämän edellytys”, sanoo Nasdaq Helsingin toimitusjohtaja Henrik Husman.

”Eheä yhteiskunta, jossa kaikki taustoistaan riippumatta voivat tasapuolisesti osallistua, luo edellytykset terveelle kilvoittelulle ja kehitykselle. Ihmisillä tulee olla mahdollisuus oppimiseen – ja uudelleenoppimiseen”, kommentoi Vihreiden kansanedustaja Fatim Diarra.

Katso SuomiAreena -tallenne täältä