Lähes neljä viidestä suomalaissijoittajasta yhdistää sanaan ”vastuullisuus” puhtaan veden ja hiilidioksidipäästöjen vähentämisen, ja kaksi kolmesta myös luonnon monimuotoisuuden.
 
Ihmisoikeudet (55 %) ja sukupuolten välinen tasa-arvo (39 %) tulevat mieleen selvästi pienemmälle joukolle sijoittajia. Hallintoon liittyvät asiat kuten hallituksen rakenteen tai talousraportoinnin yhdistää vastuullisuuteen selvä vähemmistö sijoittajista. Tiedot ilmenevät tutkimusyhtiö Norstatin Danske Invest -rahastoyhtiölle tekemästä kyselytutkimuksesta.

Sama painotus heijastuu myös sijoitusmieltymyksissä. Kun sijoittajia pyydetään kuvittelemaan, että harkitsisivat sijoittamista vaikuttavuusrahastoon, sijoittajat toivoisivat ensisijaisesti rahaston priorisoivan teemoina energiasiirtymää tai ilmastonmuutosta, joita molempia kannatti yli puolet sijoittajista.
 
Sosiaaliset aiheet kuten koulutus, terveys ja köyhyyden vähentäminen saivat selvästi vähemmän mainintoja. Vähiten suomalaissijoittajat priorisoivat vastuullisuusteemoista sosiaalista inkluusiota, jonka vain 6 prosenttia vastaajista toivoi painottuvan rahaston sijoituspäätöksissä.

”On hieno nähdä, miten tärkeinä suomalaissijoittajat näkevät vastuullisuusasiat laajemmin. Eri aihealueiden osalta tulokset eivät yllätä, ympäristöasiat ja ilmastonmuutos ovat jatkuvasti esillä asiakkaiden kanssa käydyissä keskusteluissa. Danske Bankilla on työskennelty aiheiden parissa pitkään, ja tänä vuonna julkaistu kattava ilmasto-ohjelma on kehitetty jatkona tälle pohjatyölle ohjaamaan sijoitusvarallisuuttamme kohti hiilineutraaliutta. Tämän lisäksi viimeisen vuoden aikana luonnon monimuotoisuuteen vaikuttaminen, sekä ihmisoikeusasioiden huomioiminen ovat olleet selkeästi nousevia aihealueita, joka näkyy myös vastauksissa”, sanoo vastuullisen sijoittamisen asiantuntija Peter Lindström Danske Bankista.

Oma maa mansikka myös vastuullisuudessa

Suomalaissijoittajien arvioissa näkyy vakaa usko kotikontujen vastuullisuuteen. Aivan valtaosa suomalaisista (85 %) pitää Pohjoismaita yleisesti vastuullisempana kuin maailmaa keskimäärin, ja Pohjoismaiden sisällä kotimaassa on suomalaissijoittajien mielestä vastuullisimmat yhtiöt.
 
Suomalaisyhtiöt arvioi vastuullisimmiksi joka kolmas vastaaja, kun toiseksi tullut Norja saa alle viidenneksen äänistä. Peräsijaa pitää Ruotsi, jonka yhtiöitä pitää vastuullisimpina harvempi kuin joka kymmenes suomalaissijoittajista.

Suomalaissijoittajien karttamien sijoituskohteiden kärjessä ovat tupakka, johon 71 % ei haluaisi varojaan sijoitettavan, kiistanalaiset aseet (68 %), uhkapeli (66 %), porno (61 %) sekä voittoa tavoittelevat vankilat (60 %). Lähellä ei-toivottujen sijoituskohteiden kärkeä ovat myös kannabis sekä arktinen poraustoiminta, hiilikaivosteollisuus ja fossiiliset polttoaineet.

Aivan mahdottomina suomalaissijoittajat eivät kuitenkaan näitä toimialoja pidä, sillä lähes puolet voisi harkita sijoittavansa yhtiöihin ja toimialoihin, joihin eivät tavallisesti sijoittaisi, mikäli niillä on suunnitelma tulla vastuullisemmaksi. Hiili-intensiivisten toimialojen (öljy, lentoliikenne, kaasu) yhtiöihin sijoittamista voisi harkita 59 prosenttia vastaajista, jos niillä on suunnitelma tulla vastuullisemmaksi.

Haluatko panostaa sijoituksissasi kestävään kehitykseen?

Kestävän kehityksen näkökohdat ovat luonnollinen osa sijoituksiasi. Kun teemme puolestasi sijoituspäätöksiä, otamme aina sijoitusten kestävyystekijät huomioon.

Lue lisää vastuullisesta sijoittamisesta