1. Lopetamme inflaatiosta puhumisen

Inflaatio on ollut viime vuosina valtava aihe ekonomistien, sijoittajien ja tavallisten ihmisten keskuudessa, mutta vuonna 2024 emme enää tule puhumaan inflaatiosta viime vuosien malliin. Itse asiassa inflaatio tulee olemaan yhtä merkityksetön aihe kuin se oli ennen koronapandemiaa. Toki taloustieteilijät tulevat yhä keskustelemaan siitä, oliko inflaatio vain väliaikaista ja ohimenevää vai olivatko keskuspankit merkittävässä roolissa inflaation taittumisessa.

 

"Vuodet, joina inflaatio on ollut korkeaa ja kotitalouksien taloudellinen tilanne on heikentynyt, ovat voineet tuntua pitkiltä. Nyt ostovoiman elpyminen on vihdoin näkyvissä."
Kaisa Kivipelto, Danske Bankin senioristrategi

 

2. Reaalipalkat kääntyvät nousuun

Vuodelle 2024 on luvassa tuntuvia palkankorotuksia sekä USA:ssa että Euroopassa . Tämä johtuu etenkin siitä, että monet työehtosopimukset on neuvoteltu nykyisessä kireässä talousympäristössä ja selkeässä työvoimapulassa. Korkeiden palkankorotusten ja alhaisen inflaation yhdistelmä voi johtaa epätavallisen suureen reaalipalkkojen nousuun. Vuodet, joina inflaatio on ollut korkeaa ja kotitalouksien taloudellinen tilanne on heikentynyt, ovat voineet tuntua pitkiltä. Nyt ostovoiman elpyminen on vihdoin näkyvissä. Huono puoli on tietysti se, että yrityksiin voi kohdistua yhä enemmän kustannuspaineita nousevien palkkojen takia samaan aikaan, kun myös myyntihintoja saatetaan joutua laskemaan.

 

3. Trumpilla on aito mahdollisuus voittaa Yhdysvaltain presidentinvaalit – eivätkä sijoittajat pahastu siitä

Yhdysvalloissa on vaalivuosi, ja presidentinvaalit ovat uusintaottelu Donald Trumpin ja Joe Bidenin välillä. Trumpista voi hyvinkin tulla presidentti, vaikka hän saisi alle puolet kansan äänistä. Tämä johtuu Yhdysvaltain vaalijärjestelmästä ja riippumattomista ehdokkaista, jotka "vievät" ääniä Bideniltä. Trump pystyisi tällä kertaa toteuttamaan suunnitelmansa paremmin, sillä hän ja hänen henkilökuntansa tuntevat nyt järjestelmän ja ovat paremmin valmistautuneita kuin vuonna 2016. Tämä olisi huono uutinen ilmastolle, Yhdysvaltojen ja Kiinan suhteelle ja NATO-yhteistyölle, jota Trump vastustaa ja josta hän yrittää saada Yhdysvallat kokonaan irtautumaan.

 

Yhdysvaltojen osakemarkkinat kuitenkin todennäköisesti toivottaisivat tervetulleiksi presidentin, joka muun muassa mittaa menestymistään S&P500-indeksin nousulla ja joka asettaa amerikkalaisten edun kaiken muun edelle. Tämä siitä huolimatta, että historiassa Yhdysvaltojen pörssi on tuottanut paremmin demokraattipresidenttien kuin republikaanipresidenttien aikana.

"Vaikka Suomen osakemarkkina nousisikin tänä vuonna siitä suosta, jossa se on madellut muutaman vuoden, ei ole tässäkään vaiheessa syytä unohtaa hyvän hajautuksen tärkeyttä."
Kaisa Kivipelto, Danske Bankin senioristrategi

 

4. Suomalaiset osakkeet elpyvät karmean vuoden 2023 jälkeen

Suomalaiset osakkeet olivat yksi surkeimpia omaisuusluokkia vuonna 2023. Maailmalla kurssit nousivat etenkin IT- ja viestintäpalvelusektoreiden sekä kuluttajaliitännäisten yhtiöiden vahvan nousun myötä. Edellä mainituista kaikki ovat sektoreita, joiden edustajia Helsingin pörssissä on vain vähän. Jälkiviisaana voisi todeta, että olisi kannattanut hajauttaa, jos siis salkussa oli pelkkiä suomalaisia osakkeita. Helsingin pörssissä taas suurta osaa indeksiä edustavat teollisuus- ja metsäyhtiöt kärsivät Euroopan ja Kiinan aneemisesta kasvusta ja heikosta varastosyklistä.


Tältä vuodelta odotetaan maltillista elpymistä Euroopan taloudessa ja teollisuudessakin, ja sen myötä tukea sykliselle osalle pörssiä. Olemme näkemyksessämme suositelleet jo yhdysvaltalaisia pienyhtiöitä, joiden arvostustasot ovat jääneet suuremmista yhtiöistä merkittävästi jälkeen ja tilanne näyttää yhtä houkuttelevalta myös Helsingin pörssissä. Lisäksi alhaiset arvostustasot luovat otolliset olosuhteet yritysostoille.


Vaikka Suomen osakemarkkina nousisikin tänä vuonna siitä suosta, jossa se on madellut muutaman vuoden, ei ole tässäkään vaiheessa syytä unohtaa hyvän hajautuksen tärkeyttä. Suomalaisilla sijoittajilla on tyypillisesti merkittävä kotimarkkinaylipaino salkussaan, mikä johtaa aika ajoin merkittävään alituottoon globaaliin osakemarkkinaan verrattua, kuten nyt on nähty.

 

5. Hyvät mahdollisuudet harvinaiseen pehmeään laskuun

Talouden pehmeän laskun saavuttaminen on vaikeaa. Siitä huolimatta maailman keskuspankit tavoittelevat juuri tätä. Toistaiseksi tavoitteessa on myös pysytty, eli koronnostoista huolimatta taloudet eivät ole päätyneet syvää taantumaan, eli niin sanottuun kovaan laskuun, vaikkakin joillakin talouksilla on ollut toisia enemmän vaikeuksia.


Vaikka globaali teollisuus on ollut taantuman partaalla, palvelusektorilla kysyntä on ollut vahvaa. Sekä USA:n että Euroopan työmarkkinat ovat olleet yllättävän vahvat, ja korkojen nousulla on toistaiseksi ollut vain rajallinen vaikutus talouteen. Tämä johtuu siitä, että monet asunnonomistajat ja yritykset lukittuivat alhaisiin korkoihin kiinteäkorkoisilla lainoilla ennen kuin korot alkoivat nousta, ja kuluttajat ovat voineet käyttää koronasäästöjä kulutuksen tueksi. Koronnostojen vaikutus on suurempi vuoden 2024 aikana, kun useammat yritykset joutuvat uudelleenrahoittamaan lainansa.

 

Silti korkeampien korkojen vaikutus tulee nyt läpi yrityksille hitaammin kuin aiempina voimakkaiden koronnostojen aikakausina. Pidämme siis hyvin mahdollisena sitä, että saamme todistaa harvinaista talouden pehmeää laskua, jonka avulla kotitaloudet alkavat nyt saada takaisin ostovoimaansa.

 

6. Edessä on sarja koronlaskuja

Vuonna 2024 tehdään sarja koronleikkauksia. Odotamme , että Euroopan keskuspankki EKP laskee ohjauskorkoa kolme kertaa ja Yhdysvaltain keskuspankki Federal Reserve neljä kertaa vuonna 2024. Keskuspankit nostivat korkoja massiivisesti laskeakseen inflaation normaalille tasolle. Se onnistui, ja vuonna 2024 inflaation laskiessa kohti tavoitetta on syytä myös keventää korkotasoa. Onnistuakseen pehmeässä laskussa maailman keskuspankit jatkanevat koronlaskuja vuoteen 2025 asti.

 

7. Vuodesta tulee hyvä sekä osakkeille että joukkovelkakirjoille

Tästä tulee hyvä vuosi sekä osakkeille että joukkovelkakirjoille. Laskeva korkotaso ja talouden pehmeä lasku ovat hyvän osakevuoden aineksia. Osakkeet eivät ole halpoja nykyisillä arvostustasoilla, mutta koronlaskut ja kasvun jatkuminen saavat hinnoittelun näyttämään houkuttelevammalta ja voivat nostaa osakkeita entisestään. Samalla joukkovelkakirjoihin sijoittaneet hyötyvät korkeasta korkotasosta, joka luo kohtuullisen nykyisen juoksevan tuoton – ja korkosijoittaja hyötyy vielä enemmän, jos korot hieman laskevat tuoden mukanaan velkakirjasijoitusten kurssinousua.

 

8. Yhdysvallat saattaa menettää parhaan luottoluokituksensa

Yhdysvallat saattaa menettää viimeisen AAA-luottoluokituksensa (Moody'silta), koska valtionvelka jatkaa kasvuaan, USA:n poliittinen päätöksenteko on ajoittain lähellä toimintakyvyttömyyttä eikä tyydyttävää suunnitelmaa julkisten alijäämien vähentämiseksi näytä olevan. Kaksi muuta suurta luottoluokituslaitosta, Fitch ja S&P, ovat jo alentaneet arviotaan Yhdysvaltain valtion luottokelpoisuudesta ja se saattaa menettää tänä vuonna kolmannen ja viimeisen AAA-luokituksensa. Vaikka näin kävisi, sijoittajat pitävät Yhdysvaltojen valtionvelkaa edelleen erittäin turvallisena omaisuuseränä. Tämän vuoksi valtionlainojen korot nousisivat siis vain hieman ja Yhdysvaltain dollari heikkenisi vain vähän. Suomen valtiolla on toiseksi korkein luottoluokitus (AA+) Fitch Ratingsilta ja S&P Global Ratingsilta.

 

9. Tekoälyn voittokulku kohtaa hidasteita

Tekoälyn käyttö kehittyy nopeasti ja auttaa lisäämään tuottavuuttamme tulevina vuosina. Mutta vuonna 2024 tekniikka kokee myös muutaman takaiskun, jolloin käy selväksi, että tekoälyn väärinkäytöllä voi olla suuria kustannuksia. Edessä voi olla tekoälyn käyttöä rikollisiin tarkoitusperiin tai vain tilanteita, joissa tekoäly tekee yhtäkkiä asioita, joita on vaikea selittää.


Edessämme on myös kiivas vaalivuosi Yhdysvalloissa, ja tekoälyn käyttö muun muassa vaalivaikuttamiseen voi nousta aiempaakin suuremmaksi puheenaiheeksi. Osakemarkkinoiden reaktio jäänee lyhytaikaiseksi, mutta sillä voi olla myös pysyvämpi vaikutus tekoälyn käyttöä koskevan lainsäädännön tuntuvan kiristämisen muodossa.

 

10. Rahoitusmarkkinoilla tulee olemaan suurempia heilahteluja

Epävarmuus siitä milloin ja kuinka paljon keskuspankit laskevat korkoja, ja tuleeko taloudessa pehmeä vai kova lasku, on hedelmällistä maaperää suurelle, lyhytaikaiselle kurssivaihtelulle vuonna 2024.


Viime vuonna usein hyvät uutiset esimerkiksi talouden kasvuun tai työmarkkinoiden tilanteeseen liittyen kääntyivätkin huonoiksi uutisiksi pörssin näkökulmasta, koska niiden ajateltiin johtavan aiempaakin kireämpään rahapolitiikkaan. Tänä vuonna palaamme sijoitusympäristöön, jossa hyvät uutiset ovat hyviä uutisia – mutta myös ympäristöön, jossa markkinat voivat nousta jyrkästi vahvan talousluvun myötä ja myöhemmin laskea vastaavasti jyrkästi heikon talouslukujulkistuksen vanavedessä. Lyhyiden johdannaisten lisääntyvä käyttö tapahtumien ja talouslukujen spekulointiin vahvistaa taipumusta suuriin päivittäisiin ja päivänsisäisiin vaihteluihin.

Kaipaatko apua sijoittamiseen tai sen aloittamiseen?

Autamme valitsemaan sinulle sopivan tavan sijoittaa.

Löydä juuri sinulle sopiva tapa sijoittaa

Materiaali on yleistä tietoa eikä se ole täydellinen kuvaus sijoituskohteesta tai siihen liittyvistä riskeistä. Ennen sijoituspäätöksen tekemistä asiakkaan tulee tutustua sijoituskohteen ominaisuuksiin, riskeihin ja verotukseen.

Sijoittamiseen liittyy aina taloudellinen riski. Tavoiteltu tuotto voi jäädä saamatta ja sijoitetun pääoman voi menettää osittain tai kokonaan. On syytä muistaa, että historiallinen tuotto ei ole tae tulevasta. Asiakkaan tulee perustaa sijoituspäätöksensä omaan arvioonsa rahoitusvälineestä ja siihen liittyvistä riskeistä, sillä asiakas vastaa itse sijoituspäätöstensä taloudellisista seuraamuksista.

Tämä materiaali ei ole yksilöllinen suositus eivätkä annetut tiedot liity yksittäisen asiakkaan sijoitustavoitteisiin, taloudelliseen tilanteeseen tai erityistarpeisiin. Vaikka pyrkimyksenä onkin antaa mahdollisimman tarkkoja ja oikeita tietoja, ei pankki takaa ulkopuolisista lähteistä saatujen tietojen täydellisyyttä tai virheettömyyttä. Esitetyt näkemykset edustavat pankin arvioita materiaalin laatimishetkellä ja niitä voidaan muuttaa ilman erillistä ilmoitusta. Pankki ei vastaa mistään kuluista tai tappioista, joita materiaalin tietojen käyttö voi aiheuttaa.

Materiaali sisältää pankin omistamaa immateriaalioikeudellisesti suojattua aineistoa, johon pankki pidättää kaikki oikeudet.