Danske Bank pitää osakkeet ylipainossa ja joukkovelkakirjalainat alipainossa. Syynä tähän on, että nykyinen maailmantalouden tilanne tukee osakemarkkinan nousun jatkumista.

”Talouskasvu näyttää piristyvän. Yritysten tuloskehitys vahvistuu, ja keskuspankit pääsevät hieman laskemaan korkeita korkoja. Tämä kaikki tukee osakkeiden hintoja”, summaa Danske Bankin senioristrategi Kaisa Kivipelto.

Markkinoittain Danske Bank laskee yhdysvaltalaiset osakkeet neutraaliin painoon nykyisestä ylipainosta. Eurooppalaiset osakkeet Danske Bank nostaa ylipainoon nykyisestä neutraalista painosta. Japani pysyy ylipainossa, ja kehittyvät markkinat kaksinkertaisessa alipainossa.

”Aiemmin yhdysvaltalaiset osakkeet ja Yhdysvaltain talous olivat globaalisti osakemarkkinan nousun kovin ajuri. Nyt näemme, että taloudessa kasvu laajenee muualle. Siksi näemme nyt eurooppalaisissa osakkeissa nousuvaraa”, sanoo Kaisa Kivipelto.

Kehittyvillä markkinoilla Kiinan osakemarkkinat ovat erittäin merkittävässä roolissa. Moni kehittyviin markkinoihin kytkeytyvä riski liittyykin Kiinaan.

”Näemme, että Kiinan on vaikeaa saada talous pysyvään kasvuun muun muassa maan kiinteistösektorin velkaantuneisuuden vuoksi. Kiinan osakemarkkinoihin liittyy myös Yhdysvaltain presidentinvaaleihin kytkeytyviä poliittisia riskejä liittyen muun muassa mahdollisiin Kiinaan kohdistuviin kauppapoliittisiin toimiin”, sanoo Kivipelto.

Suomalaisten sijoittajien helmasynti on perinteisesti liian vahva keskittyminen Helsingin pörssiin. Kivipelto muistuttaakin maantieteellisen hajauttamisen tärkeydestä.

”Lähiaikoina Euroopan piristyminen voi tukea myös Helsingin pörssin kehitystä. On hyvä kuitenkin muistaa, että Helsingin pörssi muodostaa 0,3 prosenttia maailman arvopaperimarkkinoista. Helsingin pörssistä ei saa kovin laajaa toimiala- ja yhtiöhajautusta”, sanoo Kivipelto.

Yhdysvalloissa markkina-arvo jakautuu myös tasaisemmin listautuneiden yhtiöiden välillä. Yhdysvalloissa 7 suurinta yhtiötä muodostaa 26 prosenttia markkina-arvosta. Helsingin pörssissä 7 suurinta yhtiötä muodostaa peräti 66 prosenttia markkina-arvosta.*

Sektoreista Danske Bank pitää perusteollisuuden ja teollisuusyhtiöt ylipainossa. Kaksinkertaisessa alipainossa on päivittäistavarat.

”Näemme viimeinkin kasvun merkkejä teollisuudessa. Teollisuusyhtiöiden kaltaiset sykliset yhtiöt pärjäävät yleensä defensiivisiä yhtiöitä kuten päivittäistavarakauppiaita paremmin noususuhdanteessa”, sanoo Kaisa Kivipelto.

 

*Seitsemän suurimman yhtiön yhteenlaskettu paino painorajoittamattomassa MSCI IMI -indeksissä 30.4.2024 (tiedot haettu 31.5.2024).