Lataa tietosuojatiedote PDF-tiedostona

Henkilöasiakkaiden ja yksityishenkilöiden tietosuojatiedote

Danske Bank A/S , Suomen sivuliike, Danske Invest Rahastoyhtiö Oy, Danske Kiinnitysluottopankki Oyj

Voimassa alkaen 8.5.2024

1. Johdanto

Tämä tietosuojatiedote koskee henkilötietojen käsittelyä Danske Bank A/S, Suomen sivuliikkeessä.

Tämä tietosuojatiedote koskee henkilötietojen käsittelyä myös Danske Invest Rahastoyhtiö Oy:ssä ja Danske Kiinnitysluottopankki Oyj:ssä. Molemmat yhtiöt ovat Danske Bank A/S:n kokonaan omistamia tytäryhtiöitä.

Danske Bank A/S, Danske Invest Rahastoyhtiö Oy ja Danske Kiinnitysluottopankki Oyj ovat kaikki tässä tietosuojatiedotteessa kuvatun henkilötietojen käsittelyn erillisiä rekisterinpitäjiä.

Yhteystiedot:

Danske Bank A/S, CVR no. 61126228, Bernstorffsgade 40, DK-1577 København V, DENMARK

Danske Bank A/S, Suomen sivuliike, Y-tunnus 1078693-2, Televisiokatu 1, 00075 DANSKE BANK

Danske Invest Rahastoyhtiö Oy, Y-tunnus 0671602-6, Televisiokatu 1, 00075 DANSKE BANK

Danske Kiinnitysluottopankki Oyj, Y-tunnus 2825892-7, Televisiokatu 1, 00075 DANSKE BANK

Lisätietoja rekisterinpitäjistä ja Suomen sivuliikkeestä on osoitteessa www.danskebank.fi.

”Danske Bank” ja ”me” viittaavat seuraavassa henkilötietojen käsittelyyn Danske Bank A/S:ssä, Danske Bank A/S, Suomen sivuliikkeessä, Danske Invest Rahastoyhtiö Oy:ssä ja Danske Kiinnitysluottopankki Oyj:ssä soveltuvilta osin.

Käsittelemme sinua koskevia tietoja (henkilötietoja) osana liiketoimintaamme.

Tämä tietosuojatiedote koskee henkilöasiakkaita, potentiaalisia henkilöasiakkaita, elinkeinonharjoittajaasiakkaita, takaajia ja pantinantajia sekä soveltuvilta osin muita asiakkaaseen liittyviä henkilöitä, kuten edunvalvojia, valtuutettuja edustajia, valtakirjan haltijoita ja muita yksityishenkilöitä, joiden kanssa olemme yhteydessä ja teemme yhteistyötä.

Tässä tietosuojatiedotteessa kerrotaan, miten ja miksi Danske Bank käsittelee henkilötietojasi ja suojaa yksityisyyttäsi.

2. Mitä henkilötietoja käsittelemme?

Pankkisuhteesi ja tarjoamiemme palvelujen ja tuotteiden perusteella käsittelemme erilaisia henkilötietoja, esimerkiksi seuraavia:

 • henkilötiedot, kuten nimi, sosiaaliturvatunnus tai muu kansallinen henkilötunnus, kansalaisuus ja asuinmaa sekä henkilöllisyystodistus, kuten kopio passista, ajokortista tai syntymätodistuksesta
 • yhteystiedot, mukaan lukien osoite, puhelinnumero ja sähköpostiosoite
 • taloudelliset tiedot, mukaan lukien tiedot tuloista, kuluista, varallisuudesta, veloista, luottoluokituksesta ja vakuutuksista
 • tiedot vakuuksista, mukaan lukien markkina-arvo, rakennustiedot, kiinteistötiedot, taloyhtiötä koskevat tekniset ja taloudelliset tiedot, energiatiedot ja ympäristönäkökohdat. Tietoja kiinteistöstä, taloyhtiöstä ja energiankulutuksesta voidaan pyytää viranomaisilta ja kaupallisilta toimijoilta.
 • tiedot koulutuksestasi ja ammatistasi
 • tiedot sijoituskohteistasi
 • tiedot perheestäsi ja kotitaloudestasi
 • tiedot liiketoiminnastasi ja sen luonteesta ja laajuudesta
 • tiedot mahdollisesta yritystoiminnastasi yksityisasiakkuuden lisäksi
 • tiedot yritystoimintasi ESG-vaikutuksista (ympäristö, yhteiskunta ja hallintotapa), jos olet yksityinen elinkeinonharjoittaja
 • yksityiskohtaiset tiedot sinulle tarjoamistamme palveluista ja tuotteista, kuten tileistä, korteista, lainoista ja luotoista
 • kun haet lainaa, tiedot nykyisistä ja aiemmista lainoistasi. Tiedot saadaan muilta luotonantajilta Suomen Asiakastieto Oy:n järjestelmän kautta.
 • maksutapahtumatiedot
 • miten käytät palvelujamme ja tuotteitamme ja mitkä ovat mieltymyksesi niiden käytössä
 • digitaalinen tieto, joka liittyy verkkosivustojemme, alustojemme ja digitaalisten sovellustemme käyttöön. Tällä tarkoitetaan esimerkiksi evästeitä tai vastaavaa teknologiaa, joiden perusteella voimme käsitellä viestin liikennetietoja, sijaintitietoja, käyttäytymistietoja tai muita viestintätietoja.
 • tiedot laitteista, joilla käytät verkkosivustojamme, sekä tekniset tiedot, kuten laitetyyppi ja käyttöjärjestelmä
 • antamasi tiedot mieltymyksistäsi markkinoinnin ja tapahtumien suhteen
 • tiedot käynneistäsi tiloissamme, mukaan lukien videovalvonta
 • puhelinkeskustelut kanssasi

Käsittelemme muita henkilötietoja tarpeen mukaan, jotta voimme tarjota sinulle tiettyjä tuotteita tai palveluja, tai silloin, jos lainsäädäntö sitä edellyttää.

Kykymme tarjota sinulle parasta neuvontaa ja parhaita ratkaisuja riippuu pitkälti siitä, miten hyvin tunnemme sinut. Siksi on tärkeää, että antamasi tiedot ovat oikeita ja että ilmoitat meille mahdollisista muutoksista.

3. Mihin käytämme henkilötietojasi?

Käsittelemme tietojasi, jotta voimme tarjota parhaita neuvoja ja ratkaisuja, suojata sinua petoksilta ja noudattaa kanssasi tekemiämme sopimuksia.

Käsittelemme henkilötietoja, jotta voimme tarjota sinulle tai sinuun liittyvälle asiakkaallemme pyydettyjä rahoituspalveluja tai -tuotteita, mukaan lukien seuraavat:

 • maksupalvelut
 • tilit
 • korttipalvelut
 • lainat ja luottojärjestelyt
 • digitaaliset pankkiratkaisut
 • sijoituspalvelut ja neuvonta

Käsittelemme henkilötietoja seuraaviin tarkoituksiin:

 • Voidaksemme tarjota tuotteitamme ja palvelujamme potentiaalisille asiakkaille. Jos päätät käyttää tuotteitamme tai palvelujamme ja tulla asiakkaaksemme, käytämme tietoja rahanpesun ehkäisyyn liittyvään tunnistamiseen ja todentamiseen asiakassuhteen alussa.
 • Asiakaspalvelu ja asiakassuhteiden hallinta, mukaan lukien neuvonta, hallinto, luottokelpoisuuden arviointi ja tulotietojen varmentaminen, luotonvalvonta, erääntyneiden velkojen perintä ja valitusten käsittely sekä tietojen antaminen sellaisille palveluntarjoajille, joilla on oikeus pyytää sinua koskevia tietoja.
 • Viestintä käyttämistäsi tuotteista ja palveluista oikeudellisiin, sääntelyyn ja palveluun liittyviin tarkoituksiin.
 • Tuotteidemme ja palvelujemme parantaminen, kehittäminen ja hallinta sekä tuotteisiimme ja palveluihimme liittyvien maksujen ja hintojen määrittäminen, mukaan lukien data-analytiikan ja tilastojen käyttö tuotteiden ja palvelujen parantamiseksi ja järjestelmiemme testaamiseksi sekä erilaisten mallien kehittämiseksi, kouluttamiseksi ja testaamiseksi.
 • Petosten havaitsemiseen ja estämiseen, mikä voi tarkoittaa esimerkiksi käyttäytymistietojen käsittelyä havaitaksemme ja estääksemme petollisen toiminnan tileilläsi. Pyrimme havaitsemaan petokset tunnistamalla tilien epätavallisen, poikkeavan ja epäilyttävän käytön. Saatamme myös tässä tarkoituksessa rekisteröidä Mastercard-kortteja estolistalle.
 • Mahdollistaaksemme Danske Bankin tai kolmansien osapuolten tekemän käsittelyn tilastollisiin, tieteellisiin tai tutkimustarkoituksiin osana tutkimusprojektia tai vastaavaa, mukaan lukien henkilötietojen anonymisointi kyseiseen tarkoitukseen.
 • Palvelujemme ja tuotteidemme markkinointi, mukaan lukien markkinointi Danske Bank -konsernin muiden yksiköiden tai liikekumppaniemme puolesta, jos meillä on siihen lupa tai jos tällainen markkinointi on lain mukaan sallittua. Käytämme sivustollamme ja digitaalisissa sovelluksissamme evästeitä ja vastaavaa teknologiaa, mukaan lukien digitaalisten kanavien ja sosiaalisen median alustojen kautta tapahtuva markkinointi. Lisätietoja evästeiden käytöstä on evästekäytännössämme.
 • Noudattaaksemme sovellettavia lakeja sekä muihin sääntelyyn, hallinnollisiin ja vaatimuksenmukai-suuteen liittyviin tarkoituksiin, mukaan lukien asiakkaiden tai heidän edustajiensa tunnistaminen ja todentaminen rahanpesun vastaisen lainsäädännön mukaisesti, riskienhallinta sekä rahanpesun, terrorismin rahoittamisen, petosten ja muiden talousrikosten tunnistaminen, havaitseminen ja tutkinta. Rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estämisen osalta tuntemistietoja ja asiakkaan tuntemisvelvollisuuteen liittyviä tietoja kerätään ja todennetaan säännöllisin väliajoin asiakassuhteesi aikana lain vaatimusten mukaisesti.
 • Tarkistus, testaus ja vaatimuksenmukaisuuden varmistaminen suhteessa yrityksen sisäisiin menettelytapoihin ja sääntöihin
 • Sääntelyn ja lainsäädännön vaatimusten noudattaminen, esimerkiksi liittyen tieto¬suojaan, talousrikollisuuteen tai markkinoiden eheyteen.
 • Turvallisuus ja rikosten ehkäisy, mukaan lukien videovalvonnan käyttö konttoreissamme ja muissa tiloissamme.

4. Mikä on henkilötietojen käsittelymme oikeusperuste?

Meillä on oltava laista löytyvä käsittelyperuste (laillinen syy) henkilötietojesi käsittelyyn. Laillinen käsittelyperuste on jokin seuraavista:

 • Olet antanut meille suostumuksen käyttää henkilötietojasi tiettyyn tarkoitukseen, ks. yleinen tietosuoja-asetus, artikla 6.1(a).
 • Olet tehnyt tai aiot tehdä kanssamme sopimuksen palvelusta tai tuotteesta, ks. yleinen tietosuoja-asetus, artikla 6.1(b).
 • Lakisääteisen velvoitteen noudattaminen, ks. yleinen tietosuoja-asetus, artikla 6.1(c), esimerkiksi:
  • laki rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estämisestä (444/2017)
  • laki verotusmenettelystä (1558/1995)
  • kuluttajansuojalaki (38/1978)
  • laki vahvasta sähköisestä tunnistamisesta ja sähköisistä luottamuspalveluista (617/2009)
  • kirjanpitolaki (1336/1997)
  • luottotietolaki (527/2007)
  • laki luottolaitostoiminnasta (610/2014)
  • maksupalvelulaki (290/2010)
  • laki sähköisen viestinnän palveluista (917/2014)
  • yleinen tietosuoja-asetus (GDPR), Tanskan tietosuojalaki ja Suomen tietosuojalaki (1050/2018)
  • arvopaperimarkkinalaki (746/2012)
  • the EU Regulation on markets in financial instruments (MiFIR)
  • the EU Regulation on market abuse (the Market Abuse Regulation)
  • sijoitusrahastolaki (213/2019)
  • laki pankki- ja maksutilien valvontajärjestelmästä (571/2019)
 • Danske Bankin oikeutettu etu, ks. tietosuoja-asetus, artikla 6.1(f). Oikeutettu etu voi liittyä esimerkiksi dokumentointitarpeeseen ja turvallisuussyihin, rahanpesun ja petosten ehkäisyyn ja havaitsemiseen, väärinkäytösten ja menetysten ehkäisyyn ja havaitsemiseen, tietojärjestelmien ja maksujen turvallisuuden vahvistamiseen sekä suoramarkkinointiin. Toimimme oikeutetun etumme perusteella vain silloin, kun sinun etusi tai oikeutesi eivät syrjäytä oikeutettua etuamme.

5. Arkaluontoiset henkilötiedot

Osa hallussamme olevista tiedoista voi olla arkaluontoisia henkilötietoja (erityiset henkilötietoryhmät).

Arkaluontoisten henkilötietojen tyypit

Voimme käsitellä erityisesti seuraavia arkaluontoisia henkilötietoja:

 • ammattiliiton jäsenyystiedot
 • esimerkiksi kasvojentunnistusteknologian avulla saadut biometriset tiedot
 • tiedot uskonnollisista tai eettisistä näkemyksistäsi
 • tiedot poliittisista mielipiteistäsi

Käsittelemme myös arkaluontoisia henkilötietoja, jotka voivat ilmetä antamistasi tiedoista ja tapahtumista, joita pyydät meidät toteuttamaan.

Arkaluontoisten henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Käsittelemme arkaluontoisia henkilötietoja vain tarvittaessa esimerkiksi seuraaviin tarkoituksiin:

 • tuotteen tai palvelun tarjoaminen
 • alennusten antaminen esimerkiksi ammattiliiton jäsenyyden perusteella
 • tunnistusta ja todentamista varten
 • rahanpesun ja muiden rikosten ehkäisy ja havaitseminen, mukaan lukien petosten ehkäisy ja havaitseminen
 • finanssialan yrityksiä koskevien lakisääteisten vaatimusten noudattaminen

Arkaluontoisten henkilötietojen käsittelyn oikeusperuste

Saatamme käsitellä sinua koskevia arkaluontoisia henkilötietoja seuraavien laillisten käsittelyperusteiden mukaisesti:

 • nimenomainen suostumuksesi, ks. yleinen tietosuoja-asetus, artiklat 6.1(a) ja 9.2(a)
 • oikeudellisen vaateen laatiminen, esittäminen tai puolustaminen, ks. yleinen tietosuoja-asetus, artiklat 6.1(f) ja 9.2(f)
 • tärkeä yleinen etu, ks. yleinen tietosuoja-asetus, artikla 6.1(c) tai 6.1(f) ja artikla 9.2(g)

6. Miten keräämme sinua koskevia tietoja?

Sinulta kerätyt henkilötiedot

Keräämme tietoja suoraan sinulta tai seuraamalla toimintaasi, mukaan lukien

 • hakemusten ja muiden lomakkeiden täyttäminen tuotteita ja palveluja tilattaessa
 • asiakirjojen toimittaminen meille
 • tapaamiset kanssamme, esimerkiksi asiakasneuvojasi kanssa
 • puhelinkeskustelut kanssamme
 • verkkosivustomme, mobiilisovellustemme, tuotteidemme ja palvelujemme käyttö
 • osallistuminen järjestämiimme asiakaskyselyihin tai kampanjoihin
 • viestintä kanssamme kirjeitse ja digitaalisesti, mukaan lukien sähköposti ja sosiaalinen media

Sähköisen viestinnän tallennus ja valvonta, mukaan lukien äänitallenteet

Meillä on velvollisuus tallentaa ja säilyttää kaikki sijoituspalveluihin liittyvä sähköinen viestintä, esimerkiksi chatilla tai sähköpostitse käydyt keskustelut, sekä kanssasi käydyt puhelinkeskustelut. Säilytämme näitä tietoja niin kauan kuin olemme lain mukaan velvollisia.

Saapuvia ja lähteviä puheluja voidaan nauhoittaa, kuunnella ja tallentaa lain säännösten noudattamiseksi sekä puhelun sisällön dokumentointia varten. 

Evästeet

Käytämme evästeitä ja vastaavaa tekniikkaa sivustoissamme ja digitaalisissa sovelluksissamme. Kun käyttäjä avaa ensimmäisen kerran jonkin sivustomme tai lataa sovelluksemme, asetamme evästeitä, joita tarvitaan, jotta käyttäjä voi käyttää palvelujamme (välttämättömät evästeet). Jos hyväksyt lisäevästeet, kuten toiminnalliset, tilastolliset ja/tai markkinointievästeet, asetamme evästeitä käyttäjän valinnan mukaan, jotta voimme mitata, analysoida ja parantaa tuotteidemme ja palvelujemme käyttöä ja suorituskykyä sekä lähettää sinulle asianmukaisia markkinointiviestejä.

Jotkin markkinoinnin evästeet ovat kolmansien osapuolten, kuten Googlen, omaisuutta. Olemme edelleen vastuussa siitä, että kolmannet osapuolet käyttävät tietojasi, joita käsitellään meidän hyväksemme (yhteinen vastuu rekisterinpitäjänä). Lisätietoja asiasta löytyy ”Evästekäytäntö”.

Kolmansilta osapuolilta kerätyt henkilötiedot

Saamme ja keräämme tietoja kolmansilta osapuolilta, mukaan lukien

 • Kaupat ja pankit sekä maksupalvelujen tarjoajat ja muut palveluntarjoajat, kun käytät luotto- tai maksukorttia, Dansken verkkopankkia tai muita maksupalveluja. Käsittelemme tietoja voidaksemme esimerkiksi suorittaa maksuja sekä laatia tiliotteita ja maksuyhteenvetoja.
 • Taloutesi jäsenet, jos he ovat asiakkaitamme, jotta voimme suorittaa tarvittavia laskelmia käytettävissä olevista tuloista.
 • Jos sinulla on yhteinen tili jonkun kanssa, voimme kerätä tietoja sinusta ja yhteistilistäsi tilin toiselta haltijalta.
 • Digi- ja väestötietovirasto, kaupparekisteri, kiinteistörekisteri ja muut julkiset lähteet ja rekisterit sekä kansallinen luottamusverkosto. Joskus keräämme näitä tietoja muiden palveluntarjoajien välittäminä. Käsittelemme tietoja esimerkiksi tunnistus- ja todentamistarkoituksiin sekä tietojen oikeellisuuden tarkistamista varten.
 • Maanmittauslaitos, isännöitsijätoimistot, Kiinteistön¬välitysalan Keskusliitto, ulkoiset kuntoarvioitsijat, energiatodistusrekisteri, Fellowmind Finland Oy Ab, vakuutusyhtiöt ja kiinteistönvälittäjät (vakuuksia koskevat tiedot).
 • Luottoluokituslaitokset ja maksuhäiriörekisterit, mukaan lukien Suomen Asiakastieto Oy. Käsittelemme tietoja luottokelpoisuuden arviointia varten ja asiakkaan tuntemista koskevien lakisääteisten velvoitteiden täyttämiseksi rahanpesun estämistä koskevan lainsäädännön mukaisesti. Päivitämme tietoja säännöllisesti.
 • Muut Danske Bank -konsernin yksiköt, jos lainsäädäntö sallii tietojen jakamisen tai edellyttää meiltä tietojen jakamista esimerkiksi silloin, kun tietoja tarvitaan konsernin johtamista, valvontaa ja/tai raportointia koskevien lakisääteisten vaatimusten täyttämiseen tai ilmoitusten tekemiseen rahanpesun selvittelykeskukselle rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estämistä koskevan lainsäädännön mukaisesti.
 • Ulkoiset liikekumppanit (mukaan lukien kirjeenvaihtajapankit ja muut pankit), jos meillä on suostumuksesi tai jos lainsäädäntö sallii tietojen keräämisen, jotta esimerkiksi voimme tarjota sinulle tilaamasi ulkoisen liikekumppanin tuotteen tai palvelun, mahdollistaa pankkipalvelujen käytön asiakkaillemme ulkomailla tai ehkäistä ja havaita rahanpesun, petokset, väärinkäytökset ja menetykset.
 • Ulkoiset henkilötietojen käsittelijät, liikekumppanit (mukaan lukien kirjeen¬vaihtajapankit ja muut pankit) ja myyjäliikkeet, jos meillä on suostumuksesi tai jos lainsäädäntö sallii tietojen keräämisen, jotta esimerkiksi voimme tarjota sinulle tilaamasi ulkoisen liikekumppanin tuotteen tai palvelun, mahdollistaa pankkipalvelujen käytön asiakkaillemme ulkomailla tai ehkäistä ja havaita rahanpesun, petokset, väärinkäytökset ja menetykset tai pakotteiden kiertämisen.

7. Kolmannet osapuolet, joille jaamme henkilötietojasi

Pidämme tietosi luottamuksellisina, mutta voimme jakaa niitä seuraaville kolmansille osapuolille (joiden on myös suojattava tiedot ja pidettävä ne luottamuksellisina):

 • Muut Danske Bank -konsernin yksiköt, jos meillä on suostumuksesi tai jos lainsäädäntö sallii tietojen jakamisen, jotta esimerkiksi voimme tarjota sinulle entistä paremmin räätälöityjä tuotteita ja palveluja.
 • Muut Danske Bank -konsernin yksiköt, jos lainsäädäntö sallii tietojen jakamisen tai edellyttää meiltä tietojen jakamista esimerkiksi silloin, kun tietoja tarvitaan konsernin johtamista, valvontaa ja/tai raportointia koskevien lakisääteisten vaatimusten täyttämiseen tai ilmoitusten tekemiseen rahanpesun selvittelykeskukselle rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estämistä koskevan lainsäädännön mukaisesti.
 • Jos olet pyytänyt meitä siirtämään rahaa jollekin toiselle osapuolelle, luovutamme sinusta tietoja, joita tarvitaan sinun tunnistamiseesi ja sovitun toimenpiteen suorittamiseen.
 • Palveluntarjoajat, joilla on lupa toimia tilitietopalvelun- tai maksutoimeksiantopalveluntarjoajina tai korttipohjaisten maksuvälineiden tarjoajina, jos sinä pyydät (tai joku, joka voi tarkastella tilitietojasi ja tehdä maksuja puolestasi verkkopalvelujemme välityksellä, pyytää) tällaista palveluntarjoajaa vastaanottamaan sinua koskevia tietoja.
 • Korttien myöntäjät, maksunsaajat ja estettyjen korttien listojen pitäjät, kuten Nets, siinä tapauksessa, että pyydät estämään debit- tai luottokorttisi käytön tai meillä on perusteltu syy epäillä kortin väärinkäyttöä.
 • Muut velkojat Suomen Asiakastieto Oy:n ylläpitämän järjestelmän kautta, jossa voimme antaa tietoja lainoistasi suostumuksellasi ja toimeksiantosi mukaisesti.
 • Takaajat, mukaan lukien Kansaneläkelaitos (Kela), Valtiokonttori, Suomen Vahinkovakuutus Oy, Vakuutusosakeyhtiö Garantia, Takuusäätiö, pantinantajat, valtakirjan haltijat, asianajajat, kirjanpitäjät tai muut osapuolet, jotka olet valtuuttanut vastaanottamaan sinua koskevia tietoja.
 • Jos sinulla on yhteisiä pankin tuotteita jonkun kanssa, kuten yhteistili, voimme jakaa sinua koskevia tietoja tuotteen toiselle osapuolelle.
 • Ulkoiset tietojen käsittelijät, liikekumppanit (mukaan lukien kirjeen¬vaihtajapankit ja muut pankit) ja myyjäliikkeet, jos meillä on suostumuksesi tai jos lainsäädäntö sallii tietojen jakamisen, jotta esimerkiksi voimme tarjota sinulle tilaamasi ulkoisen liikekumppanin tuotteen tai palvelun tai ehkäistä ja havaita rahanpesun, petokset, väärinkäytökset ja menetykset.
 • Toimittajamme, mukaan lukien asianajajat, kirjan-pitäjät, konsultit ja kuriiripalvelut. Käytämme kuriiri-palveluja esimerkiksi luottokorttien toimittamiseen sinulle ja annamme kuriiripalvelulle nimesi, osoitteesi ja puhelinnumerosi, jotta voit vastaanottaa lähetyksen.
 • Tietojen käsittelijät, mukaan lukien muut Danske Bank -konsernin yksiköt ja IT palveluiden tarjoajat, jotka saattavat sijaita EU:n tai ETA-alueen ulkopuolella.
 • Sosiaalisen median yritykset.
 • Viranomaiset lain edellyttämällä tavalla, oikeuden päätöksellä tai poliisin, haastemiehen tai muun viranomaisen pyynnöstä. Tämä voi tarkoittaa esimerkiksi tietojen luovuttamista rahanpesun selvittelykeskukselle rahanpesulain mukaisesti, veroviranomaisille verotusmenettelylain mukaisesti, tullin ylläpitämään pankki- ja maksutilirekisteriin tai Suomen Pankille tilastointia ja muita tarkoituksia varten.
 • Sääntelyviranomaiset, kuten Tanskan finanssi-valvonta (Finanstilsynet) ja Finanssivalvonta Suomessa, lainvalvontavirastot ja -viranomaiset Suomessa ja muissa maissa, myös EU:n ja ETA:n ulkopuolella, tehtäviensä hoitamisen yhteydessä.
 • Luottoluokituslaitokset. Jos laiminlyöt velvoitteesi Danske Bankia kohtaan, voimme tehdä sinusta ilmoituksen luottoluokituslaitoksille ja/tai maksu-häiriörekistereihin sovellettavan lain mukaisesti.
 • Yhteiskunnallista ja taloudellista tutkimusta tai tilastoja varten, jos se on yleisen edun mukaista.

8. Siirrot EU:n ja ETA:n sekä kansainvälisten järjestöjen ulkopuolelle

Kolmannet osapuolet, joille luovutamme henkilötietoja, voivat sijaita EU:n ja ETA:n ulkopuolella, esimerkiksi Australiassa, Kanadassa tai Intiassa.

Kun Danske Bank siirtää henkilötietojasi kolmansille osapuolille EU:n ja ETA:n ulkopuolelle, varmistamme, että henkilötietosi suojataan ja tietosuojaa koskevat oikeutesi turvataan

 • varmistamalla, että Euroopan komissio on tehnyt tietosuojan riittävyyttä koskevan päätöksen
 • käyttämällä Euroopan komission tai Tanskan tietosuojaviranomaisen hyväksymiä vakiosopimuksia

Saat kopion vakiosopimuksesta ottamalla meihin yhteyttä (yhteystiedot kohdassa 13).

9. Profilointi ja automaattiset päätökset

Profilointi

Profilointi on henkilötietojesi automaattista käsittelyä tiettyjen henkilökohtaisten ominaisuuksien arvioimiseksi. Profiloinnin avulla voidaan analysoida tai ennakoida piirteitäsi, jotka liittyvät esimerkiksi taloudelliseen tilanteeseen, henkilökohtaisiin mieltymyksiin, etuihin, luotettavuuteen, käyttäytymiseen, sijaintiin tai liikkumiseen.

Käytämme profilointia ja mallinnusta voidaksemme tarjota sinulle mieltymystesi mukaisia palveluja ja tuotteita, ehkäistä rahanpesua, määrittää tiettyjen tuotteiden ja palvelujen hinnat, ehkäistä ja havaita petoksia, arvioida maksukyvyttömyysriskin toden-näköisyyttä ja arvioida omaisuuden arvoa sekä markkinointitarkoituksia varten. Jos olet yksityinen elinkeinonharjoittaja, käytämme profilointia ja tietomallinnusta liiketoimintasi ESG-riskin (ympäristö, yhteiskunta ja hallintotapa) arviointiin.

Automaattinen päätöksenteko

Automaattisessa päätöksenteossa järjestelmämme tekevät päätöksiä sinua koskevien tietojen perusteella ilman ihmisen toimintaa. Voimme käyttää myös julkisista rekistereistä ja muista julkisista lähteistä saatuja tietoja sen mukaan, millaisesta päätöksestä on kysymys.

Käytämme automaattista päätöksentekoa esimerkiksi lainojen ja luottokorttien myöntämiseen sekä rahan-pesun ja petosten ehkäisyyn ja havaitsemiseen. Automaattinen päätöksenteko auttaa meitä varmistamaan, että päätöksemme ovat nopeita, oikeudenmukaisia, tehokkaita ja oikeita tietojemme perusteella.

Lainojen ja luottokorttien osalta otamme huomioon tulojasi, menojasi ja maksuhistoriaasi koskevat tiedot. Lainasumma määritetään näiden tietojen perusteella. Arvioinnissa käytetään hyväksi sinulta saamiamme tai asiakassuhteen perusteella tallennettuja tietoja, tai kolmansilta osapuolilta, kuten luottotietorekisteristä haettuja tietoja. Arvioimme hakemuksen tietoja sekä muita tietoja ja teemme päätöksen omien luotonmyöntökriteereidemme perusteella. Hakemuksesi voidaan hylätä, jos esimerkiksi arvioimme sinun olevan maksukyvytön tai sinulla on maksuhäiriöitä.

Kansainvälisten ja kotimaisten pakotteiden osalta teemme henkilöllisyyden tarkistuksia julkisten rekisterien ja pakotteita koskevien listojen perusteella.

Petosten ehkäisyn ja petoksilta suojautumisen osalta teemme parhaamme suojataksemme sinua ja tiliäsi rikolliselta tai vilpilliseltä toiminnalta seuraamalla maksutapahtumia (tilillesi ja tililtäsi suoritettavia maksuja), jotta voimme tunnistaa epätavalliset tapahtumat (esimerkiksi maksut, joita et tavallisesti suorittaisi tai jotka on tehty epätavalliseen aikaan tai epätavallisessa paikassa). Tämän vuoksi voimme keskeyttää maksun, joka on todennäköisesti vilpillinen.

Sinulla on automaattiseen päätöksentekoon liittyviä oikeuksia. Saat halutessasi tietoja siitä, miten automaattinen päätös tehtiin. Voit pyytää manuaalista selvitystä mistä tahansa itseäsi koskevasta automaattisesta päätöksestä. Lisätietoja on kohdassa 11. (”Oikeutesi” ja "Automaattiseen päätöksentekoon liittyvät oikeudet”).

10. Kuinka kauan säilytämme henkilötietojasi?

Säilytämme tietojasi vain niin kauan kuin niitä tarvitaan niihin tarkoituksiin, joita varten tietojasi on kerätty ja käytetty. Tämän jälkeen tiedot hävitetään tai anonymisoidaan peruuttamattomasti.

Kun liikesuhteesi meihin on päättynyt, säilytämme tietojasi tavallisesti vielä seitsemän vuotta. Tämä johtuu pääasiassa Suomen kirjanpitolain ja rahanpesulain velvoitteista sekä Tanskan valvovan viranomaisen ja Suomen Finanssivalvonnan vaatimuksista. Tietyissä tilanteissa säilytämme tietojasi kauemmin. Tällaisia tilanteita ovat esimerkiksi seuraavat:

 • Jos vanhentumisaika on 10 vuotta, voimme säilyttää tietojasi 10 vuotta lisättynä hallinnollisella puskurilla siltä varalta, että tietoja tarvitaan säilytysajan päättyessä vaatimusten tai muun asian selvittämistarpeen takia.
 • jos säilyttäminen on tarpeen muiden säädösten vaatimusten takia

Jos olet potentiaalisena asiakkaana pyytänyt lainatarjousta tai muuta tuote- tai palvelutarjousta mutta kieltäydyt tarjouksesta etkä tule asiakkaaksi, henkilötietosi tallennetaan yleensä kuudeksi kuukaudeksi, mutta joitakin tarkoituksia varten tietojasi voidaan säilyttää kauemmin lakisääteisten velvoitteiden perusteella, kun esimerkiksi säädösten vaatimukset sitä edellyttävät.

11. Oikeutesi

Seuraavassa on kuvattu henkilötietoihin liittyvät oikeutesi. Voit käyttää oikeuksiasi

 • ottamalla yhteyttä puhelinvaihteeseemme (+358 200 2580) tai suoraan asiakasneuvojaasi, jos sinulla on sellainen

Lisätietoja yhteydenotosta Danske Bankiin tietosuojaa koskevissa kysymyksissä on kohdassa 13.

Oikeus saada pääsy henkilötietoihisi

Voit pyytää pääsyä henkilötietoihisi, joita käsittelemme, sekä tietoja siitä, mistä tiedot ovat peräisin ja mihin niitä käytetään. Sinulla on oikeus saada tietoja henkilö¬tietojesi säilytysajoista sekä siitä, kenelle sinua koskevia tietoja luovutetaan, siltä osin kuin luovutamme tietoja Suomessa ja ulkomailla. Oikeuttasi saada pääsy näihin tietoihin voidaan kuitenkin rajoittaa lainsäädännön, muiden henkilöiden tietosuojan sekä liiketoimintamme ja käytäntöjemme perusteella. Oikeutta videovalvonnan tarkastamiseen voidaan rajoittaa rikosten ehkäisyn, tutkinnan, havaitsemisen tai syytteeseenpanon perusteella tai rikosoikeudellisten seuraamusten täytäntöönpanon perusteella, mukaan lukien työn¬tekijöihin kohdistuvilta uhilta suojautuminen ja tällaisten uhkien ehkäiseminen. Myös asiantuntemuksemme ja liikesalaisuutemme sekä sisäiset arvioinnit ja aineistot voidaan rajata pois pääsyoikeuden piiristä.

Dansken mobiilipankin Profiili-osiossa on yleiskatsaus tietyistä tiedoista, joita käsittelemme sinusta. Niitä ovat esimer¬kiksi yhteystietosi sekä kotitalouttasi, tulojasi ja velkojasi koskevat tiedot. Voit päivittää tietoja, jos elämässäsi on tapahtunut muutoksia.

Jos haluat käyttää oikeuttasi saada pääsyn henkilötietoihisi GDPR:n mukaisesti, voit pyytää pääsyä henkilötietoihin verkkosivuillamme osoitteessa danskebank.fi/gdpr.

Automaattiseen päätöksentekoon liittyvät oikeudet

Sinulla on oikeus saada tietoa siitä, miten automaattinen päätös tehtiin ja millaisia vaikutuksia sillä oli. Voit esittää näkemyksesi, vastustaa päätöstä ja pyytää minkä tahansa itseäsi koskevan automaattisen päätöksen manuaalista selvittämistä.

Oikeus vastustaa henkilötietojen käsittelyä

Tietyissä tilanteissa sinulla on oikeus vastustaa henkilö¬tietojesi käsittelyä, esimerkiksi silloin, kun käsittely perustuu oikeutettuihin etuihimme.

Oikeus vastustaa henkilötietojen käsittelyä suoramarkkinointia varten

Sinulla on oikeus vastustaa henkilötietojesi käyttöä suoramarkkinointitarkoituksiin, mukaan lukien tällaiseen tarkoitukseen liittyvä profilointi.

Voit ottaa meihin yhteyttä milloin vain ja pyytää kaikenlaisen suoramarkkinoinnin estämistä.

Oikeus tietojen oikaisemiseen

Jos tiedot ovat virheellisiä, sinulla on oikeus pyytää kyseisten tietojen oikaisemista. Jos tiedot ovat puutteellisia, sinulla on oikeus saada tiedot täydennettyä, muun muassa toimittamalla lisäselvitys.

Oikeus tietojen poistamiseen (oikeus tulla unohdetuksi)

Sinulla on oikeus saada tietosi poistettua, jos tietoja ei enää tarvita tarkoituksiin, joita varten ne kerättiin.

Seuraavissa tapauksissa kuitenkin voimme tai meillä on velvollisuus säilyttää tietojasi:

 • Lakisääteisen velvoitteen noudattaminen esimerkiksi silloin, kun lain mukaan velvollisuutemme on säilyttää tietojasi tietyn ajan, esimerkiksi rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estämistä koskevan lainsäädännön tai kirjanpitolain mukaisesti. Näissä tilanteissa emme voi poistaa tietojasi ennen kuin määrätty aika on kulunut.
 • Yleisen edun mukaisen tehtävän suorittaminen.
 • Oikeudellisen vaateen laatiminen, esittäminen tai puolustaminen.

Oikeus käsittelyn rajoittamiseen

Jos katsot, että sinusta tallentamamme tiedot ovat virheellisiä, tai jos olet vastustanut tietojen käyttöä, voit vaatia henkilötietojesi käytön rajoittamista siten, että meillä on oikeus vain tietojesi säilyttämiseen. Käyttö on rajoitettu tietojen säilyttämiseen, kunnes tietojen oikeellisuus voidaan todentaa tai voidaan tarkistaa, kumoavatko oikeutetut etumme sinun etusi.

Jos sinulla on oikeus saada hallussamme olevat henkilötietosi poistettua, voit poistamisen sijaan pyytää meitä rajoittamaan tietojen käsittelyä niiden säilyttämiseen. Jos tarvitsemme tietoja vain oikeudellisen vaateen puolustamiseen, voit myös vaatia, että tietojen muu käyttö rajoitetaan niiden säilyttämiseen. Meillä voi kuitenkin olla oikeus käyttää tietoja muihin tarkoituksiin, esimerkiksi oikeudellisen vaateen puolustamiseen tai silloin, jos olet antanut suostumuksesi tietojen käyttöön muihin tarkoituksiin.

Suostumuksen peruuttaminen

Jos suostumus on tietyn käsittelytoimenpiteen oikeusperuste, voit peruuttaa suostumuksesi milloin tahansa, jolloin peruuttaminen on voimassa siitä alkaen. Huomaathan, että jos peruutat suostumuksesi, emme ehkä pysty tarjoamaan sinulle tiettyjä palveluja tai tuotteita. Huomaa myös, että jatkamme henkilötietojesi käyttöä, esimerkiksi täyttääksemme kanssasi tekemämme sopimuksen tai silloin, jos laki sitä edellyttää.

Tietojen siirtäminen

Jos käytämme tietoja suostumuksesi tai sopimuksen perusteella ja tietojen käsittely on automaattista, sinulla on oikeus pyytää jäljennöstä antamistasi tiedoista koneellisesti luettavassa digitaalisessa muodossa.

12. Muutokset tähän tietosuojatiedotteeseen

Voimme muuttaa tai päivittää tätä tietosuojatiedotetta säännöllisesti. Jos muutoksia tehdään, päivämäärä tämän asiakirjan yläosan kohdassa ”Voimassa alkaen” muuttuu. Jos henkilötietojesi käsittelyn muutoksilla on merkittäviä henkilökohtaisia vaikutuksia, ryhdymme kohtuullisiin toimiin ilmoittaaksemme sinulle muutoksista, jotta voit käyttää oikeuksiasi (esimerkiksi vastustaa käsittelyä).

13. Yhteystiedot ja valitukset

Voit ottaa meihin yhteyttä milloin vain, jos sinulla kysyttävää tietosuojastasi ja henkilötietojesi käsittelystä.

Voit ottaa yhteyttä puhelinvaihteeseemme (+358 200 2580) tai suoraan henkilökohtaiseen asiakasneuvojaasi.

Tietosuojavastaavamme tavoitat sähköpostitse osoitteesta dpofunction@danskebank.com.

Jos olet tyytymätön tapaan, jolla käsittelemme henkilötietojasi, eikä yhteydenottosi tietosuojavastaavaan ole johtanut tyydyttävään lopputulokseen, voit ottaa yhteyttä valitusten käsittely-yksikköömme asiakaspalvelumme tai konttoriemme kautta tai verkkopankin välityksellä tai tekemällä valituksen osoitteessa www.danskebank.fi/sinulle/asiakaspalvelu/annapalautetta/reklamaatiot. Voit myös tehdä valituksen tietosuojavaltuutetulle: Tietosuojavaltuutettu, Lintulahdenkuja 4, 00530 Helsinki, sähköposti: tietosuoja@om.fi.

Jos asuinpaikkasi tai väitetyn rikkomuksen tapahtumapaikka sijaitsee tai on yhteydessä toiseen jäsenvaltioon kuin Suomeen, voit yleensä tehdä valituksen myös tietosuojaviranomaiselle kyseisessä jäsenvaltiossa.

Kiinnostuitko?
Tervetuloa Danske Bankiin.

Content is loading
Show more rows: All table rows are already visible for screen readers.
Show less rows: All table rows are already visible for screen readers.