Sukupolvelta toiselle

Miten kasvattaa, suojata ja siirtää varallisuutta viisaasti seuraaville sukupolville ja samalla huomioida tärkeät juridiset näkökulmat? Kokosimme tähän asiat, jotka on oleellisinta huomioida suunnitelmaa tehtäessä.

Testamentin ja muiden juridisten asiakirjojen laatiminen on aina hyvä antaa perhe- ja perintöoikeuteen erikoistuneen lakimiehen tehtäväksi. 

 • 1. Mitä sinä arvostat?

  Ennen kuin aloitat suunnittelemaan omaisuuden siirtämistä ja jakamista lapsille, on hyvä lähteä liikkeelle miettimällä mikä sinulle itsellesi on tärkeää.

  Mieti, miten ja missä haluaisit asua loppuelämän. Jos olet tottunut asumaan omakotitalossa, kannattaa miettiä, miten omat voimat ja varat riittävät kodin ylläpitoon yhdessä tai yksin.

  Iän myötä terveysmenojen osuus yleensä kasvaa ja tämä on järkevä ottaa huomioon myös taloutta suunnitellessa. Viimeisten elinvuosien hoivamenojen suuruus voi myös yllättää monet.

  Vasta kun oman hyvän elämän suunnitelma on kunnossa, voit miettiä kenelle haluat siirtää varallisuutta elinaikana, ja haluatko jättää varallisuutta jälkipolville tai kohteeseen, joka on sinulle tärkeä.

 • 2. Keskustelkaa yhdessä perintösuunnittelusta

  Me suomalaiset emme ole tottuneet puhumaan rahasta, ja perintösuunnittelu on arka asia monessa perheessä. Osa haluaa käyttää omaisuutensa elämän aikana, mutta toiset haluavat lahjoittaa sitä läheisilleen. Oli niin tai näin, asia on järkevää ottaa puheeksi lähimmäisten kanssa jo silloin, kun olet vielä hyvissä voimissa.

  Yhtä tärkeää kuin se, että sinä ilmaiset ajatuksesi, on myös selvittää, mitä ajatuksia lapsilla on mahdollisesti perittävän omaisuuden suhteen. Erityisesti kiinteän omaisuuden osalta kannattaa huomioida, että niin omakotitalot kuin kesämökitkin kaipaavat jatkuvaa huoltamista, jotta niiden arvo säilyy.

 • 3. Varallisuuden jakaminen

  Suomalaisten elinikä on 50 vuodessa noussut 20 vuodella *). Pitkä ikä tarkoittaa sitä, että neljä sukupolvea saattaa elää yhtä aikaa. Mitä useampi sukupolvi on elossa, sitä enemmän se antaa suunnittelulle mahdollisuuksia.

  Osan omaisuudesta voi siirtää läheisille jo omana elinaikana ja tähän on useita vaihtoehtoja. Tätä päätöstä tukee muuttunut perintö- ja lahjaverotus, joka keveni vuoden 2017 alusta kaikissa veroasteikoissa.

  Jos haluat lahjoittaa omaisuuttasi eteenpäin, asiat on hyvä laittaa paperille ylös. On tärkeää varmistaa myös, että muut juridiset asiakirjat, esimerkiksi edunvalvontavaltakirja, avioehtosopimus ja testamentti ovat kunnossa ja ennen kaikkea ajan tasalla.

  Lue lisää perintö- ja lahjaverotuksesta: vero.fi

  *https://www.tilastokeskus.fi/tup/tasaarvo/terveys

 • 4. Varallisuutta voi jakaa seuraavasti

  Voitollisia arvopapereita lahjoitettaessa on mahdollista saada verosäästöä verrattuna luovutusvoitosta maksettavaan veroon, sillä lahjansaajalle maksettavaksi tuleva lahjavero voi olla pienempi kuin pääomatulovero, jonka lahjanantaja joutuisi maksamaan luovutusvoitosta, mikäli hän myy arvopaperit.

  Alihintaisessa kaupassa omaisuutta, esimerkiksi asunnon, voi myydä alihintaisesti ilman lahjaveroseuraamuksia, jos kauppahinta on yli 75 % (3/4) asunnon käyvästä arvosta.
  Esimerkiksi:
  100 000 euron asunto, myyntihinta 75 000 euroa, ostajalle 25 000 eurosta lahjaveroseuraamus. Myyntihinta 75 001 euroa, ei lahjaveroa.

  Lahjanantaja voi lahjoittaa omaisuutta 3 vuoden välein 4 999 euroa ilman lahjaveroseuraamuksia. Jos yhden yksittäisen lahjan arvo, tai samalta lahjanantajalta kolmen vuoden aikana saatujen lahjojen yhteenlaskettu arvo on 5 000 euroa, tai enemmän, lahja tai lahjat ovat koko määrältään lahjaveron alaisia.

  Voit antaa perillisille ennakkoperintöä. Ennakkoperinnöllä tarkoitetaan lahjaa, joka otetaan huomioon perinnönjättäjän kuoleman jälkeen hänen perintöä jaettaessa.

  Tutustu tarkemmin varallisuuden jakamiseen: vero.fi
  Lue lisää perhevarallisuuden siirtämisestä: Perhevarallisuuden siirtäminen(pdf)
  Lue lisää lahjoittamisesta: Lahjoittaminen(pdf)

Testamentin ja muiden juridisten asiakirjojen laatiminen on aina hyvä antaa perhe- ja perintöoikeuteen erikoistuneen lakimiehen tehtäväksi. 

Lue myös


Kiinnostuitko?
Tervetuloa Danske Bankiin.

Content is loading
Show more rows: All table rows are already visible for screen readers.
Show less rows: All table rows are already visible for screen readers.