Suomalaisten taloudellinen mielenrauha on noussut merkittävästi ja olemme lähes saavuttaneet naapurimaamme Ruotsin. Suomalaiset ovat entistä luottavaisempia taloudelliseen tilanteeseensa ja suhtautuvat talouteensa entistä optimistisemmin. Uskomme muita pohjoismaalaisia huomattavasti useammin, että taloudellinen tilanteemme on parempi viiden vuoden kuluttua.

Suomalaisten taloudellinen mielenrauha korkeampi kuin koskaan aiemmin

Taloudelliseen mielenrauhan osalta suomalaiset ovat perinteisesti tulleet muiden pohjoismaalaisten perässä, mutta uusimpien tutkimustulosten valossa olemme miltei saavuttaneet ruotsalaisten taloudellisen mielenrauhan tason. Tanskan ja Norjan kanssa samalle mielenrauhan tasolle on vielä hieman matkaa. Mikäli kehityskulku jatkuu samanlaisena, saavutamme Pohjoismaisen mielenrauhan tulevina vuosina.

Suomalaisten tilanne taloudellisen mielenrauhan eri indikaattorien kohdalla on parantunut huomattavasti edellisvuosista. Suomalaiset ovat entistä luottavaisempia taloudelliseen tilanteeseensa ja suhtautuvat talouteensa entistä optimistisemmin. Myös huoli rahojen riittävyydestä on vähentynyt. Tästä huolimatta suomalaiset ovat edellä mainituissa vielä selvästi muita Pohjoismaita jäljessä, joten mielenrauhan nousuun ei ole vielä varaa tuudittautua. Tulevaisuuden uskoa suomalaisilta onneksi löytyy, sillä uskomme muita pohjoismaalaisia huomattavasti useammin, että taloudellinen tilanteemme on parempi viiden vuoden kuluttua.

Lataa koko 2021 raportti >