Taloudellisen mielenrauhan indeksi vuosittain

Taloudellinen mielenrauha pysynyt ennallaan

Danske Bank on jo kolmena vuonna selvittänyt pohjoismaalaisten taloudellisen mielenrauhan tasoa indeksillä, joka mittaa ihmisten luottavaisuutta omaan taloudelliseen tilanteeseensa, talouteen liittyvien huolten määrää ja oman taloudellisen tilanteen tulevaisuudennäkymiä.  

Asteikolla 1-10 suomalaisten taloudellinen mielenrauha saa tänä vuonna arvosanan 6,1. Taloudellinen mielenrauhamme on pysynyt varsin samalla tasolla kuin vuosi sitten, jolloin arvosana oli 6,0. Hieman yllättävää on, että koronavirusepidemia ei ainakaan vielä huhtikuun alkuun tultaessa ollut vaikuttanut suomalaisten taloudellisen mielenrauhan kokonaistasoon.

Millaista on suomalaisten taloudellinen mielenrauha?

15% Ei taloudellisia huolia

Vaurastuminen merkitsee turvallisuutta

Sijoittaminen rahastoihin ja osakkeisiin on hieno mahdollisuus laittaa säästönsä poikimaan ja kerätä korolle korkoa. Kaikille sijoittaminen ei kuitenkaan näyttäydy mahdollisena tapana säästää. Tokihan tapoja säästää on monenlaisia ja suomalaisten varallisuus onkin paljolti kiinni omistusasunnoissa.

Danske Bank kysyi suomalaisilta, mikä heidän suhteensa sijoittamiseen ja vaurastumiseen on. Osa nyt kysytyistä kysymyksiä kysyttiin myös vuonna 2018. Onkin jännittävää nähdä, ovatko suomalaisten näkemykset muuttuneet, kun esimerkiksi sijoittaminen on ollut julkisuudessa esillä yhä enemmän, samaan aikaan kun merkkejä talouskasvun hiipumisesta on myös ollut ilmassa.

Miten suomalaiset sijoittavat ja vaurastuvat?

46% ei ole varautunut odottamattomiin kuluihin

Vastuullinen sijoittaminen lapsen kengissä

Ilmastonmuutoskeskustelu on vallannut yhä enemmän alaa eri puolilla mediaa ja myös ihmisten lähipiirissä. Meitä haastetaankin joka päivä kansalaisina ja kuluttajina tekemään mitä moninaisempia pieniä valintoja ilmastonäkökulmasta.

Danske Bank halusi kysyä suomalaisilta heidän suhteestaan ilmastonmuutokseen ja toisaalta ilmastotietoiseen kuluttamiseen. Samoja kysymyksiä on kysytty osin myös muissa Pohjoismaissa, joten pääsemme myös näkemään, miten suomalaiset toimivat ja mitä he ajattelevat suhteessa naapureihimme

Suomalaiset ovat muita pohjoismaalaisia modernimpi ilmastotoimijakansa

Erityiskatsaus koronan vaikutuksiin

Me suomalaiset kohtaamme koronataantuman eriarvoisista lähtökohdista. Nyt kolmatta kertaa toteutetusta Taloudellinen mielenrauha -kyselytutkimuksesta selviää epidemian vaikutus suomalaisten luottamukseen omaa taloutta kohtaan.  

Koronavirusepidemia on lisännyt riskiä suomalaisten jakautumisesta niihin, joilla menee heikosti ja joilla paremmin. Epidemian taloudelliset vaikutukset jakautuvat epätasa-arvoisesti, ja jo käyttöön otettujen konkreettisten keinojen, kuten pankkien tarjoamien lyhennysvapaiden, rinnalle tarvitaan uusia toimenpiteitä suomalaisten taloudellisen mielenrauhan vahvistamiseksi ja normaalitilanteeseen palaamisen vauhdittamiseksi.