Vastuullinen sijoittaminen on vielä lapsen kengissä

Ilmastonmuutoskeskustelu on vallannut yhä enemmän alaa eri puolilla mediaa ja myös ihmisten lähipiirissä. Meitä haastetaankin joka päivä kansalaisina ja kuluttajina tekemään mitä moninaisempia pieniä valintoja ilmastonäkökulmasta.

Danske Bank halusi kysyä suomalaisilta heidän suhteestaan ilmastonmuutokseen ja toisaalta ilmastotietoiseen kuluttamiseen. Samoja kysymyksiä on kysytty osin myös muissa Pohjoismaissa, joten pääsemme myös näkemään, miten suomalaiset toimivat ja mitä he ajattelevat suhteessa naapureihimme.

Ilmastonmuutoksen vauhdin on raportoitu kiihtyneen entisestään, mutta ei ole aivan helppoa arvioida, miten tämä muuttaa omaa elämää tulevaisuudessa vai muuttaako ollenkaan. Suomalaisista runsas puolet (55 %) on sitä mieltä, että ilmastonmuutos tulee vaikuttamaan heihin henkilökohtaisesti ainakin jossain määrin seuraavan 10 vuoden kuluessa.


Ilmastonmuutoksen kytkös omaan kukkaroon epäselvä

Ilmastonmuutos on ollut jo vuosia esillä mediassa mitä moninaisempiin aiheisiin liittyen. Mutta onko ilmastonmuutoksen vaikutus talouteen ollut yksi näistä aiheista? Kun suomalaisilta kysyttiin ilmastonmuutoksen vaikutuksesta omaan talouteen, varsin moni nimittäin ilmaisee epätietoisuutensa. Jopa 41 prosenttia suomalaisista ei osaa arvioida, tuleeko ilmastonmuutos vaikuttamaan heihin taloudellisesti seuraavan 10 vuoden aikana. Erityisesti naiset kokevat olevansa epävarmoja teeman suhteen.

Suomalaisista 28 prosenttia näkee, että ilmastonmuutoksella tulee olemaan kielteinen vaikutus heidän taloudelliseen tilanteeseensa ja likimain samansuuruinen joukko uskoo, ettei ilmastonmuutos tulee vaikuttamaan heidän taloustilanteeseensa. Kysymys jakaakin kansan näkemykset hyvinkin vahvasti. Sukupuolierot näkyvät myös oman talouden arvioinnissa, sillä miehistä (39 %) selvästi suurempi osa kuin naisista (23 %) ei usko ilmastonmuutoksen vaikuttavan heidän talouteensa.


Suomalaiset ovat muita pohjoismaalaisia modernimpi ilmastotoimijakansa

Suomalaiset naiset ovat pohjoismaisellakin tasolla suunnannäyttäjiä siinä, kuinka hyvin he ottavat ympäristön huomioon omassa toiminnassaan. Kulutuksensa ja liikkumisensa suhteen vastaajat, ja erityisesti naiset, ovat tehneet ja suunnittelevat edelleen tekevänsä monia ympäristöystävällisyyteen pyrkiviä muutoksia.

Yleisin keino muuttaa elintapoja ympäristöystävällisempään suuntaan on Suomessa ollut jätteiden parempi lajittelu, jota kertookin tehneensä 61 prosenttia suomalaisista. Jätteiden lajittelu hoituu kohtalaisen pienellä vaivalla ja omakotitaloja mökkikansallamme on jo pitkät perinteet esimerkiksi kompostoinnista ja maitotölkkien hyödyntämisestä saunakiukaan lämmittämiseen.

Kulutustottumuksien muuttaminen onkin jo astetta vaativampi teko, ja varmasti siksi näin on toiminut jo huomattavasti harvempi vastaaja. Vaatteiden hankkimisen vähentäminen on ollut yleisin tapa vähentää kuluttamista. Erityisesti naiset kertovat vähentäneensä vaatteiden hankintaa, vaikka huomion arvioista on myös, että naiset myös ostavat keskimäärin enemmän vaatteita kuin miehet, jolloin vähentämisvaraakin on enemmän. Naiset ovat olleet ympäristötietoisempia kuluttajia myös energiankulutuksen vähentämisessä, lihan kulutuksen vähentämisessä ja ympäristöystävällisen ruoan ostamisessa, joita kaikista vastaajista kertoo tehneensä noin kolmannes.


Vastuullinen sijoittaminen vielä lapsen kengissä

Huolimatta poliittisesti asetetuista kannustimista ja kuluttajien asenteista ympäristöystävällistä liiketoimintaa kohtaan, ilmastonmuutoksen suhteen, vastuullinen sijoittaminen ei vaikuta olevan vielä kovinkaan suosittua Suomessa. Niistä suomalaisista, jotka sijoittavat, vain 6 prosenttia ottaa aina selvää sijoituskohteena olevan yrityksen pyrkimyksistä taistella ilmastonmuutosta vastaan sijoituspäätöstä tehdessään. Selvästi suurempi osa, miltei neljännes sijoittajista, ei ota asiaa huomioon koskaan.

Tuloilla on havaittavissa yhteys vastuulliseen sijoittamiseen, sillä mitä suuremmat tulot vastaajalla on, sitä todennäköisemmin hän ottaa asiasta selvää vähintäänkin toisinaan. Onko kyse siitä, että suurituloisemmilla sijoitushorisontti on kauempana hiilineutraalissa tulevaisuudessa ja odotuksena on, että ilmastoystävälliset yritykset tulevat menestymään ja sitä kautta tuottamaan suurempia voittoja osakkeenomistajilleen?

Vastuullisen sijoittamisen vähäisestä suosiosta huolimatta Pohjoismaisessa vertailussa suomalaiset voivat olla ylpeitä itsestään, sillä suomalaiset sijoittajat ovat muita Pohjoismaita edellä vastuullisessa sijoittamisessa. Muissa Pohjoismaissa niiden vastaajien määrä, jotka eivät ota ilmastonmuutosnäkökulmaa huomioon lainkaan, on Suomea suurempi. Tämä on hieman yllättävä tulos, sillä ruotsalaisia on perinteisesti pidetty vastuullisen sijoittamisen edelläkävijöinä.

Katso myös nämä


Kiinnostuitko?
Tervetuloa Danske Bankiin.

Content is loading
Show more rows: All table rows are already visible for screen readers.
Show less rows: All table rows are already visible for screen readers.