Kuvaaja: Taloudellisen mielenrauhan indeksi Pohjoismaissa

Mitä on taloudellinen mielenrauha?

Me suomalaiset huolehdimme erityisesti tuloistamme sekä rahojemme kulutuskohteista, kuten vuokrasta, ruoasta ja vaatteista. Ruuhkavuodet ovat myös taloudellisen mielenrauhan kannalta kuormittavinta aikaa elämässä.

Asteikolla 1-10 suomalaisten taloudellinen mielenrauha saa arvosanan 6,0. Tilanne on siis pysynyt lähes tismalleen samalla tasolla kuin vuosi sitten, jolloin arvosana oli 6,1.

Muissa Pohjoismaissa taloudellinen mielenrauha on hieman korkeammalla tasolla kuin Suomessa. Pohjoismaiden alhaisin lukema taloudellisen mielenrauhan mittarissa selittyy ennen kaikkea tuloihin liittyvillä huolilla - Suomessa tuloista ollaan selvästi enemmän huolissaan. Luottavaisimpia taloudelliseen tilanteeseensa ovat nuoret, alle 35-vuotiaat suomalaiset.

Mitkä asiat vaikuttavat taloudelliseen mielenrauhaamme?

Suomalaisten kuluttaminen on maltillista

Suomalaisia voi luonnehtia harkitseviksi ja säästäväisiksi rahankäyttäjiksi. Erityisesti huolettomina rahankäyttäjinä pidetyt nuoremmat sukupolvet varautuvat tulevaisuuteen sekä säästämällä että sijoittamalla. Iäkkäämmillä ihmisillä puolestaan matkustaminen korostuu rahankäytössä.

Sukupolvien välillä on tapahtunut hitaasti muutosta perinteisessä sukupuolijaossa kuluttamisen suhteen. Tulosten perusteella suomalaisia voisi luonnehtia melkoisen harkitseviksi ja säästäväisiksi rahankäyttäjiksi. Liki puolet kaikista vastaajista ilmoittaa, että he säästäisivät ylimääräiset rahat yllättäviä kuluja varten. Kaikki muut
vaihtoehdot jäivät kauas taakse, mutta nekin olivat kaikki suositumpia vaihtoehtojakuin rahojen käyttäminen kulutuksen lisäämiseen. 

Miten suomalaiset kuluttavat?

Vanhempien rooli lasten talousasioiden tukemisessa

Omien lasten taloudellinen pärjääminen huolettaa suurta osaa vanhemmista. Pohjoismaiden välillä on kiinnostavia eroja siinä, mikä vanhempia omien lasten taloudessa huolettaa.

Siinä, missä suomalainen äiti tai isä murehtii lapsensa kykyä selviytyä arkisista raha-asioista, huolehtivat ruotsalaiset ja norjalaiset kanssakulkijat siitä, pääseekö oma lapsi kiinni asuntomarkkinoihin. Valtaosa vanhemmista auttaakin lapsiaan taloudellisesti tavalla tai toisella.

Vanhempien huolet lasten talousasioihin ovat moninaisia

Unelmat ovat elämän suola

Suomalaisten unelmat ovat hyvin ikäsidonnaisia. Nuoret haaveilevat opintojen päättämisestä ja työpaikan saamisesta, kun taas iän karttuessa matkustushaaveet vahvistuvat. Taloudellinen tilanne on Suomessa yleisin este unelmien tiellä.

Mielenkiintoista tuloksissa on, että yli 65-vuotiaista jopa 26 % kertoo, ettei heillä ole tällä hetkellä mitään unelmia. Tämä herättää kysymyksen: Ovatko he elämässään jo onnistuneet saavuttamaan realistisesti toteutettavissa olevat unelmansa?

Unelmat ovat elämän suola