Vaurastuminen on arkipäiväistynyt Suomessa

Enää vauraus ei välttämättä merkitse suomalaisille mittavaa määrää omaisuutta, säästöjä ja sijoituksia, vaan vauraus voi tarkoittaa enemmänkin synonyymia taloudelliselle mielenrauhalle. 


Suomi on vaurastunut tuntuvasti viimeisen 30 vuoden aikana. Tuona ajanjaksona keskimääräisen suomalaisen kotitalouden nettovarallisuus on lähes kaksinkertaistunut. Vuonna 2013 puolella kotitalouksista nettovarallisuutta oli yli 110 000 euroa.

Samalla kun Suomi ja suomalaiset ovat vaurastuneet, on myös vaurauden käsite muuttunut. Vaurastumisesta on tullut aiempaa arkipäiväisempää ja vaurastuminen on nykyisin entistä useamman ulottuvilla. Aiemmin vaurastumisen mahdollisuuksia määritteli voimakkaammin esimerkiksi sukupuoli ja ikä, mutta nykyisin yhä useammat nuoret ja naiset sijoittavat rahojaan ja kerryttävät varallisuuttaan. 

Mitä vauraus merkitsee suomalaisille?

Tutkimuksen mukaan* selvästi suurimmalle osalle vauraus tarkoittaa sitä, ettei joudu murehtimaan henkilökohtaisesta taloudestaan. Vauraus myös koetaan suomalaisten keskuudessa hyvin samalla tavalla tulotasosta, iästä, sukupuolesta ja koulutustasosta riippumatta.

Mitä vauraus merkitsee sinulle?

63 % ''En joudu murehtimaan henkilökohtaisesta taloudestani''

57 % ''Olen taloudellisesti itsenäinen''

55 % ''Voin elää haluamallani tavalla''

30 % ''Voin ostaa mitä haluan''

26 % ''Voin hemmotella lapsiani/perhettäni''

18 % ''Minulla on paljon säästöjä''


Se, miten vauraus koetaan eri Pohjoismaissa, on ällistyttävän samankaltaista vastausvaihtoehtojen järjestystä ja prosenttiosuuksia myöten. Kaikissa Pohjoismaissa vaurauden koetaan merkitsevän ennen muuta sitä, ettei joudu murehtimaan henkilökohtaisesta taloudestaan. 

Naiset epävarmempia kuin miehet

Suomalaisten usko omiin mahdollisuuksiinsa vaurastua on tutkimustulosten valossa vain hieman heikompaa kuin Pohjoismaissa keskimäärin. Suomessa mahdollisuuksiinsa vaurastua ei usko lainkaan tai vain hyvin pienessä määrin 49 % ihmisistä, Pohjoismaiden keskiarvon ollessa 46 %.Jokseenkin hälyttävää on naisten ja miesten välinen ero uskossa omiin mahdollisuuksiinsa vaurastua. Naisista 23 % ei usko lainkaan mahdollisuuksiinsa vaurastua missään vaiheessa elämäänsä. Miehistä huomattavasti harvempi, 16 %, on yhtä skeptisiä oman vaurastumismahdollisuutensa suhteen.

Kyselytutkimuksen tulokset heijastavat ylipäänsä naisten verraten heikompaa taloudellista tilannetta ja epävarmuutta omasta taloudellisesta tilanteesta nyt ja tulevaisuudessa. Naisilla on miehiä harvemmin arvo-omaisuutta, ja sijoittamisen esteenä on epävarmuus. Osakeomistuksista vain vajaa viidennes on naisten nimissä. 

Sijoittamista on pitkään pidetty vaikeasti ymmärrettävänä ja miehisenä alana, jolla ei pärjäisi talonpoikaisjärjellä. Onneksi tämä ennakkoluulo on hiljalleen hälvenemässä; naissijoittajien määrä on ollut parina viime vuonna huimassa kasvussa.

Onko vaurastuminen mahdollista kaikille?

Sijoitusblogeissa ja sijoitukseen keskittyneissä keskusteluryhmissä uskotaan vahvasti, että jokaisella aikuisella on mahdollisuus vaikuttaa varallisuuteensa, jos esteenä ei ole sairaus tai työttömyys. Sijoittamisen aloittamisen ja oman varallisuutensa kerryttämisen katsotaan vaativan aluksi ennen kaikkea perehtymistä omiin raha-asioihinsa. Alkuun pääsee pienilläkin summilla, ja jo kymmenen euron kuukausittaisilla rahastosijoituksilla voi alkaa kerryttää varoja puskurikassaan. 

Jos suomalaisella olisi kuukausittain käytettävissään 100 euroa ylimääräistä rahaa, mihin hän sen käyttäisi? Valtaosa ilmoitti säästävänsä rahat yllättäviin kuluihin, eli kerryttävänsä puskurikassaa. Vastaajaryhmäkohtaiset erot löytyvät tässä kysymyksessä sukupuolten välillä. Naisilla korostuu ylimääräisen rahan säästäminen yllättäviin kuluihin, miehillä taas rahojen sijoittaminen.

*Suomessa toteutettuun kyselyyn vastasi yhteensä 3035 yli 18-vuotiasta suomalaista. Kyselytutkimuksen otos kerättiin sähköisellä kyselyllä maalis-huhtikuussa 2018.

Katso myös nämä


Kiinnostuitko?
Tervetuloa Danske Bankiin.

Content is loading
Show more rows: All table rows are already visible for screen readers.
Show less rows: All table rows are already visible for screen readers.