Globaaleilla osakemarkkinoilla kurssit ovat viime viikkoina pudonneet yli 20 prosenttia, koska sijoittajat pelkäävät viruksen vaikuttavan negatiivisesti talouskasvuun ja yritysten kannattavuuteen. Lisäksi Venäjän ja Saudi-Arabian hintasodan aiheuttama öljyn hinnan romahdus on lisännyt rahoitusmarkkinoiden hermostuneisuutta. Inhimillisen kärsimyksen lisäksi vaikutuksia on siis mittavasti myös talouteen. Miten sijoittajan tulisi nyt toimia, senioristrategi Tuukka Kemppainen?

1. Mitä Suomen hallituksen uudet, entistä tiukemmat ohjeet vaikuttavat sijoituksiini?

Vaikka hallituksen toimet tuovatkin muutoksia arkeemme lähiviikkoina, eivät ne juurikaan vaikuta globaaliin talouteen tai useimpien suomalaisten sijoituksiin. Uudet toimet ovat hyvä merkki siitä, että hallitus yrittää olla etulinjassa taudin leviämisen estämisessä sen sijaan, että kulkisi jatkuvasti jälkijunassa. Arviomme mukaan yhä useammat maat ilmoittavat lähiaikoina vastaavista toimista, ja niillä voi yhdessä olla merkittävä negatiivinen vaikutus globaaliin talouteen. Yhdysvaltalaiset ilmoittivat pari päivää merkittävistä Eurooppaa koskevista lentorajoituksista.

Odotamme kuitenkin, että viruksen haitta taloudelle on vain tilapäinen ja että maailmantalous pääsee jälleen jaloilleen tämän vuoden jälkipuoliskolla. Joka puolella maailmaa hallitukset ja keskuspankit valmistelevat mittavia toimia talouden ja vaikeuksiin ajautuneiden yritysten tukemiseksi, mikä vahvistaa arviotamme talouden noususta myöhemmin tänä vuonna.

2. Milloin arvioitte osakemarkkinoiden saavuttavan pohjalukemat?

On mahdotonta ennustaa, milloin pohja saavutetaan osakemarkkinoilla. Lyhyellä aikavälillä odotamme markkinoilla yhä suuria heilahteluja koronaviruksen leviämisen myötä. Jos myy osakkeensa nyt, saattaa hyvinkin tulla mahdollisuus ostaa ne halvemmalla takaisin viikon tai kuukauden päästä, mutta toisaalta riskinä on kurssinousujen meneminen sivu suun.

Suurten kurssilaskujen myötä osakekursseihin on arviomme mukaan jo leivottu sisään hyvin paljon negatiivisia odotuksia. Markkinoiden suuret kurssilaskut heijastavat arviomme mukaan sitä, että sijoittajien mielestä pitkäaikaisen taantuman riski on nyt huomattava. Tämä ei kuitenkaan ole meidän näkemyksemme Danske Bankissa. Tässä valossa tarkasteltuna osakekurssit alkavat itse asiassa näyttää suhteellisen houkuttelevilta tällä hetkellä.

On tärkeää muistaa myös, että osakemarkkinat kulkevat tavallisesti muun talouden edellä. Vaikka odotammekin talouden pääsevän jaloilleen vasta vuoden jälkipuoliskolla, se ei tarkoita, että osakemarkkinat nousisivat vasta silloin. Niiden käänne voi tapahtua paljon aiemmin, kun sijoittajat alkavat nähdä ensimmäisiä merkkejä tilanteen korjaantumisesta.

3. Pitäisikö minun myydä sijoitukseni?

Suosittelemme pitkäaikaisia sijoittajia yleisesti pitämään kiinni sijoituksistaan, jos ne sopivat heidän sijoitusprofiiliinsa, jossa otetaan huomioon niin riskinottohalukkuus kuin sijoitusaikakin. Se koskee niin yksittäisiin arvopapereihin, rahastoihin kuin sijoitusratkaisuihinkin sijoittaneita. Arviomme mukaan koronaviruksen negatiivinen vaikutus talouteen jää väliaikaiseksi.

Historiallisesti osakkeet ovat ajan kuluessa tarjonneet houkuttelevaa tuottoa, ja se on odotuksemme myös jatkossa, mutta matkan varrella on aina nähty myös huomattavia kurssilaskuja. Se kuuluu osakemarkkinoiden luonteeseen, mikä on nähty lukuisia kertoja aikojen saatossa.

4. Pitäisikö minun mukauttaa sijoituksiani tämänhetkiseen tilanteeseen?

Jos sijoitussalkussasi on sekä osakkeita että joukkolainoja, osakekurssien laskun myötä osakkeiden osuus salkustasi on nyt pienempi kuin kuukausi sitten, kun taas joukkolainojen osuus on kasvanut. Niinpä sijoitustesi riskitaso ei ehkä ole enää tavoitteidesi mukainen ei osakkeiden osuus on tavoitetasoa pienempi, joten saat vähemmän hyötyä kurssien noususta, kun osakemarkkinat jossakin vaiheessa jälleen kääntyvät. Sen vuoksi kannattaa harkita salkun tasapainottamista lisäämällä osakkeiden osuutta ja vähentämällä vastaavasti joukkolainojen osuutta.

Danske Bankin sijoitusratkaisuissa asiantuntevat salkunhoitajamme huolehtivat siitä, että salkkujen koostumus pysyy tavoitteiden mukaisena.