Suomalainen asuntomarkkina on perustaltaan terve. Tästä selvä viesti on hiljattain tehty asuntolainan lainakaton nostaminen takaisin 90 prosenttiin. Lainakaton muutos tuo uutta omistusasuntoa harkitseville kotitalouksille enemmän joustoa ja mahdollisuuksia asunnon vaihtamiseen. Tämä on tervetullut uutinen paitsi kotitalouksien myös Suomen talouden kannalta. Koronaviruksen aiheuttamassa hyvin poikkeuksellisessa tilanteessa on erittäin tärkeää, että suomalaisten taloudellista mielenrauhaa tuetaan kaikin käytettävissä olevin keinoin, ja että vaimennamme koronakriisin vaikutuksia talouteen ja yhteiskuntaan – meidän kaikkien elämään.

Viime syksynä korostunut huoli suomalaisten asuntolainoihin liittyvästä ylivelkaantumisesta ei ole nyt kotitalouksien tilanteeseen liittyvistä huolista ajankohtaisin. Pankit ovat tehneet ja tekevät jatkossakin vastuullista luotonmyöntöä. Joustavan asuntomarkkinan kannalta on erittäin tärkeää, että sääntely toimii molempiin suuntiin, eli sääntelyä tulee voida myös helpottaa, kun se on perusteltua ja mahdollista.

Enemmän joustoa

Ensitilassa lainakaton muutos koskettaa niitä omistusasujia, joille muutto on ajankohtainen asia. Moni suomalainen miettii varmasti tälläkin hetkellä muuttoa uuden työtilaisuuden tai opiskelupaikan johdosta. Joustavuus näyttäytyy myös siinä, ettei uutta omistusasuntoa etsivän kotitalouden tarvitse käyttää kaikkia taloudellisia puskureita uuden elämäntilanteen mukana tulevaan välttämättömään ja haluttuun asunnonvaihtoon.

Asuntomarkkinan toimivuus on erittäin tärkeää myös tilanteessa, jossa kaupungistuminen jatkuu. Asuntojen hintataso on kaupungeissa muuta maata korkeampi, ja on tärkeää, että sääntelyllä ei suljeta mahdollisuuksia pois etenkään ensiasunnonostajilta, sillä ensiasunnoista peräti 70 prosenttia ostetaan kymmenessä suurimmassa kaupungissa.

Oma koti on suomalaisille tärkeä ja mieleinen asumismuoto. Kotitalouksille asuntolainan jousto tekee paremmin mahdolliseksi säästämisen ja jopa vaurastumisen asuntolainan lyhentämisen rinnalla. Asuntolainan ei tule rajoittaa kotitalouksien muita unelmia ja arkisia valintoja.

Nyt tarvitaan uskoa tulevaan

Isossa kuvassa kuluttajien luottamus näyttää palautuneen koronakriisin aiheuttamasta notkahduksesta. Meillä pankissa tämä näkyy asiakkaidemme aktiivisuutena, sillä ihmiset haluavat jälleen keskustella suunnitelmistaan koronan aiheuttaman nopean ja syvän pudotuksen jälkeen. Koronakevään myötä patoutunut kysyntä purkautuu nyt vauhdilla. Ihmiset uskaltautuvat tekemään ratkaisuja, kun lainan enimmäismäärä ei ole liian rajoitettu.

Asuntomarkkinan polarisoituminen tulee jatkumaan, ja sen vuoksi harkitsevuus ja omien suunnitelmien realistinen tarkasteleminen yhdessä rahoittajan kanssa tulee korostumaan. Pankkina meidän tehtävämme on mitoittaa asuntolainat yksilöllisesti siten, että kotitalous selviää lainanmaksusta kunnialla ja huolettomasti. Lainaneuvotteluissa yhdessä asiantuntijan kanssa muodostettu kattava yleiskuva kotitalouden käytettävissä olevista varoista suhteessa menoihin on erittäin tärkeä osa jokaisen suomalaisen omistusasujan taloudellista mielenrauhaa. Samalla on tärkeää keskustella siitä miten lainanottaja voi rakentaa itselleen myös muuta varallisuutta omistusasunnon rinnalla.

Tässä maailmanajassa rohkeus ja usko tulevaan ovat ensiarvoisen tärkeitä. Toivottavasti asuntomarkkinoiden sääntelyä harkitaan tarkkaan myös tulevaisuudessa sen kannalta, mitä sääntely tarkoittaa käytännössä ja mihin se johtaa kotitalouksien näkökulmasta.

Terve asuntomarkkina on joustava ja edistää suomalaisten kotiunelmien toteumista. Se on hyväksi paitsi ihmisille, myös Suomen taloudelle.

Kirjoittaja on Danske Bankin vähittäispankin rahoitusjohtaja Sari Takala.