Danske Bank on täysin sitoutunut johtamaan vihreää siirtymää. Vuodesta 2020 pankki on vähentänyt sijoituksiaan öljyn- ja kaasuntuotantoa tekeviin yrityksiin 37 prosenttia. Pankin lainananto alan yrityksille on puolestaan vähentynyt 50 prosenttia vuodesta 2020.

Uuden, kunnianhimoisen ilmasto-ohjelman julkistus on seuraava askel Danske Bankin työssä vihreän siirtymän edistämiseksi. Pankin päästöjen kartoitus perustuu tuoreimpaan saatavilla olevaan dataan, eli vuoden 2020 lukuihin, joiden mukaan konsernin koko hiilijalanjälki on 41,1 miljoonaa tonnia hiilidioksidipäästöjä. Vertailun vuoksi Suomen kokonaispäästöt vuonna 2021 olivat Tilastokeskuksen mukaan 48 miljoonaa tonnia.

Kartoitus luo perustan kattavalle ilmasto-ohjelmalle, jonka tavoitteena on taata, että vuosiin 2030 ja 2050 mennessä Danske Bank ja sen asiakkaat ovat vähentäneet hiilidioksidipäästöjään Pariisin ilmastosopimuksen tavoitteiden mukaisesti.

”Danske Bank on Pohjoismaiden toiseksi suurin pankki. Meillä on lähes 3,3 miljoonaa asiakasta ja 2 800 miljardin Tanskan kruunun sijoitus- ja lainatase. Siksi meillä on ainutlaatuinen asema osallistua ilmastohaasteen ratkaisemiseen. Olemme valmistelleet kunnianhimoisen ilmasto-ohjelman tukeaksemme omaa ja asiakkaidemme siirtymää kohti kestävää tulevaisuutta. Ilmasto-ohjelmamme pitää sisällään kaiken toimintamme kotiensa energiatehokkuutta parantavien henkilöasiakkaidemme rahoituksesta fossiilista energiantuotantoa harjoittaviin yrityksiin, jotka haluavat siirtyä kestävämpiin vaihtoehtoihin”, sanoo Danske Bankin toimitusjohtaja Carsten Egeriis.

Ylivoimainen enemmistö eli 99,9 prosenttia Danske Bankin ilmastojalanjäljestä tulee niin sanotuista rahoitetuista päästöistä. Nämä ovat epäsuoria päästöjä, jotka syntyvät rahoitus- ja sijoitustoiminnasta.

72c37e02-0281-475e-ad18-bd489073667d

 

Kansainvälisiin parhaisiin käytäntöihin perustuva ilmasto-ohjelma

Danske Bankin uusi ilmasto-ohjelma on merkittävä askel kohti Pariisin sopimuksen tavoitteiden saavuttamista. Ohjelman tavoitteet on tehty tiedeperustaisia päästövähennystavoitteita arvioivan Science Based Targets -aloitteen (SBTi) kriteerien ja suositusten mukaisesti.

”Tällä ilmasto-ohjelmalla asetamme selkeän suunnan kestävyystyöllemme kaikissa toiminnoissamme ja asiakassegmenteissämme. Ilmastonmuutos on erittäin monimutkainen ilmiö, ja siksi on tärkeää, että työmme perustuu luotettavaan dataan kaikista rahoitus- ja sijoitustoimintamme aiheuttamista päästöistä. Tämä antaa meille kestävän pohjan tarkkojen tavoitteiden asettamiseen ja toimiemme vaikuttavuuden priorisoimiseen, jotta autamme pitämään globaalin lämpenemisen alle 1,5 asteessa”, sanoo Carsten Egeriis.

Uusi ilmasto-ohjelma kattaa koko Danske Bank -konsernin, myös eläkeyhtiö Danica Pensionin ja Realkredit Danmarkin. Se asettaa vuoteen 2030 ulottuvat hiilidioksidipäästöjen vähennystavoitteet suhteessa asiakkaisiin, sijoittajiin, eläkesijoituksiin ja Danske Bankin omaan toimintaan, kuten rakennuksille ja lentomatkustamiselle. Ilmasto-ohjelma pohjautuu päästövähennystavoitteille, jotka Danske Bank asetti helmikuussa 2022 kaikkein päästöintensiivisimmille sektoreille eli merenkululle, öljylle ja kaasulle sekä energiahyödykkeille.

Tuemme asiakkaidemme vihreää siirtymää

Danske Bankin ilmasto-ohjelma asettaa tavoitteita päästöjen vähentämiseksi usealla eri sektorilla. Helppo ratkaisu päästöjen vähentämiseksi olisi luopua kaikesta yhteistyöstä eniten päästävien asiakkaidemme kanssa, mutta pankki ei halua edetä asiassa näin.

“Siirtymä fossiilisesta uusiutuvaan energiaan on pitkäjänteinen ponnistus, joka vaatii valtavia investointeja. Me palvelemme koko taloutta emmekä vain yrityksiä, jotka ovat jo vihreässä siirtymässään pitkällä. Saamme aikaan suurimman vaikutuksen yksilöiden ja koko yhteiskunnan elämään, kun täytämme tehtävämme yhteiskunnassa tarjoamalla asiakkaillemme neuvontaa ja taloudellisia ratkaisuita siirtymän tukemiseksi. Lähtökohtana on aina yhteistyö oikean ratkaisun löytämiseksi. Jos yritys ei halua tehdä siirtymää tai sillä ei ole realistista suunnitelmaa siirtymän tekemiseksi, meidän on lopulta päätettävä liikesuhde. Emme halua altistua yrityksille, joiden liiketoimintamalli on riski muutoshaluttomuuden vuoksi”, sanoo Carsten Egeriis.

Kattavaan analyysiin perustuva ilmasto-ohjelma

Danske Bankin ilmasto-ohjelma perustuu laajaan analyysiin. Olemme arvioineet koko konsernin toiminnan käyttäen muun muassa SBTi:n kriteeristöä ja suosituksia varmistaaksemme, että vuoden 2030 tavoitteemme ovat linjassa viimeisimpien tieteellisten suositusten ja Pariisin ilmastosopimuksen kanssa. Odotamme, että SBTi hyväksyy ilmasto-ohjelmamme tavoitteet myöhemmin tänä vuonna. Työ tavoitteiden saavuttamiseksi on kuitenkin käynnissä jo nyt.

Esimerkkejä Danske Bank -konsernin vuoden 2030 ilmastotavoitteista

Yritysasiakkaat: vähennämme rahoitettujen päästöjen päästöintensiteettiä saastuttavimmilla toimialoilla – kuten:

o Merenkulku -50 %

o Öljy ja kaasu -50 % (absoluuttinen päästövähennystavoite)
o Energiantuotanto -50 %
o Liikekiinteistöt -55 %

Henkilöasiakkaat: asuntoluotonannon päästövähennysintensiteetin vähentäminen 55 %:lla

Varainhoito: Vähennämme hallinnoimamme sijoitusvarallisuuden keskimääräistä painotettua päästöintensiteettiä 50 %:lla vuoteen 2030 mennessä.Käymme vuoropuhelua 100 suurimman päästöjen aiheuttajan kanssa vuoteen 2025 mennessä. Linjaamme hallinnoimamme sijoitusvarallisuuden laskennallisen lämpötilan nousun 1,5 asteeseen vuoteen 2040 mennessä

Oma toiminta: vähennämme Scope 1 ja 2 -päästöjä 80 % vuoden 2019 perustasoon verrattuna.

Tavoitteet on asetettu vuodelle 2030 suhteessa vuoden 2020 perustasoon, ellei toisin mainita.

Mikä on Science Based Target -aloite?

Science Based Target -aloite (SBTi) on CDP:n (entinen Carbon Disclosure Project) sekä YK:n Global Compactin (UN CG), Maailman luonnonvarainstituutin (WRI) sekä Maailman luonnonperintösäätiö WWF:n muodostama kumppanuus, jonka tavoitteena on edistää yksityisen sektorin ilmastotyötä asettamalla tieteeseen perustuvia päästövähennystavoitteita. SBTi tarjoaa yrityksille selkeän mallin asettaa

Lue koko ilmasto-ohjelma täältä