Danske Bank päivittää sijoitusnäkemystään. Pankki nostaa yhdysvaltalaiset osakkeet ylipainoon ja laskee eurooppalaiset osakkeet kaksinkertaiseen alipainoon. Japani säilyy ylipainossa.

”Maantieteellinen hajauttaminen on aina tärkeää, mutta etenkin silloin kun talouden horisontissa näkyy kysymysmerkkejä. Omaa maantieteellistä riskiä kannattaa nyt tarkastella erittäin kriittisesti, jos salkusta löytyy vain eurooppalaisia tai jopa vain suomalaisia arvopapereita”, sanoo Danske Bankin senioristrategi Kaisa Kivipelto.

Yhdysvaltain osakemarkkina on pärjännyt viime kuukausina hyvin. Kivipelto huomauttaa, että Yhdysvalloissa kannattaa olla tarkkana siitä, mitä ostaa.

”Osakkeiden sisällä suosimme pienempiä yhtiöitä, koska kaikkein suurimpien yhtiöiden arvostustasot ovat mielestämme jo aika korkealla.”

Tällä hetkellä Yhdysvallat vaikuttaisi välttävän taantuman. Toisaalta jos suhdanne olisikin ennakoitua heikompi, myös silloin sijoittajien rahat hakeutuisivat turvasatamana pidettyyn Yhdysvaltoihin. Euroopassa puolestaan talousnäkymä on heikompi.

”Euroopan pörssit ovat teollisuuspainotteisia, ja niiden liiketoimintaa painaa myös Kiinan heikko taloustilanne. Euroopan keskuspankki EKP joutuu myös kiristämään rahapolitiikka kauemmin kuin Yhdysvaltain keskuspankki Fed. Myös tämä tekee yhdysvaltalaisista osakkeista huomattavasti eurooppalaisia houkuttelevampia.”

Osakkeet ja korot neutraalissa painossa

Danske Bank pitää osake- ja korkosijoitukset neutraalissa painossa. Sijoittajan kannattaa siis pitää osakkeiden ja joukkovelkakirjojen välinen jakauma samana, kuin he arvioivat sen olevan pitkällä aikavälillä.

”Sijoittajan kannattaa keskittyä laatuyhtiöihin, joiden tuloskasvu on vakaata, oman pääoman tuotto hyvää ja velkaantuneisuus alhaista. Laatuyhtiöt ovat selviytyneet tänä vuonna hyvin, ja tälle osakeluokalle odotamme suhteellisen hyvää menestystä myös talouden mahdollisissa vastatuulissa”, sanoo Kivipelto.

Sijoittajien katseet ovat kiinnittyneet tällä hetkellä Kiinaan. Maa avautui viime vuoden lopusta pitkästä koronasulusta, mutta talouden toipuminen jäi lyhyeksi. Kysymyksiä liittyy etenkin maan velkaiseen kiinteistösektoriin ja siihen, miten maa aikoo vastata talouskasvun hidastumiseen.

”Kiinan taloudella on suuri merkitys sitä lähellä olevien kehittyvien markkinatalouksien lisäksi myös koko maailmantaloudelle. Kiinan talouskasvun jyrkkä heikkeneminen heikentää kasvua maailmanlaajuisesti. Siksi riskipitoisten omaisuuserien kannalta on huono asia, jos Kiinan talous jatkaa laskuaan. Uskomme, että Kiinalla on keinoja välttää rahoitusmarkkinoiden ja talouden kriisin syveneminen.”

WEBINAARI:

Talouden ja sijoitusmarkkinoiden näkymät –
Syksy 2023

Keskiviikkona 20.9. klo 17.30

Lue lisää