Ensiasunnon ostajien osuus kaikista asuntolainanhakijoista on noussut viime viikon jälkeen nopeasti. Tällä viikolla Danske Bankin saamista asuntolainahakemuksista jo joka toinen on ensiasunnon ostajan tekemä.

”Ensiasunnon ostajien asuntolainahakemusten määrä on tällä viikolla noussut merkittävästi, kun ensiasunnon ostajat haluavat ehtiä hyödyntämään veroedun. Moni asuntosäästäjä on seurannut asuntomarkkinaa sivusta, mutta nyt varainsiirtoverotukseen tuleva kiristys vaikuttaa saaneen kysyntää liikkeelle”, sanoo Danske Bankin henkilöasiakkaiden lainoista vastaava johtaja Sari Takala.

Danske Bank tarjoaa loppuvuoden ajan kaikille ensiasunnon ostajille asuntolainan ilman toimitus- ja järjestelypalkkiota. Akavalaiseen liittoon kuuluvan ensiasunnon ostajan kannattaa hyödyntää myös akavalaisen pysyvä asuntolainaetu, johon kuuluu palkkiottomuuden lisäksi matalampi marginaali.

Hallitus kertoi viime viikolla, että se aikoo poistaa ensiasunnonostajan vapautuksen varainsiirtoverosta. Samalla hallitus suunnittelee laskevansa kiinteistöjen varainsiirtoveron kolmeen prosenttiin ja asunto-osakkeiden varainsiirtoveron 1,5 prosenttiin.

”Esimerkiksi 200 000 euron asunnon ostava nuori pariskunta joutuu ensi vuoden puolella maksamaan asunnostaan 3 000 euroa enemmän. Se on paljon rahaa, jonka voisi käyttää vaikkapa ensimmäisen oman kodin sisustamiseen”, sanoo Sari Takala.

Tasavertaisista mahdollisuuksista ostaa asunto pidettävä huoli

Suomalaiset nuoret ostavat ensiasunnon yhä myöhemmin, ja Tilastokeskuksen velkaantumistilaston mukaan 20–29-vuotiaiden asuntovelallisten osuus ikäluokasta oli lähes puolittunut 13 prosenttiin vuonna 2022, kun se vielä vuonna 2011 oli 23 prosenttia. Vuonna 2019 ensiasunnon ostajien keski-ikä oli jo 30 vuotta.

Danske Bankin viime vuonna tekemän tutkimuksen mukaan peräti 41 prosenttia ensiasunnon ostajista oli saanut asunnon ostoon taloudellista tukea vanhemmiltaan.

Hallitus kertoi tiistaina suunnitelmistaan nostaa ASP-lainan enimmäismääriä. Danske Bank pitää suunniteltua muutosta hyvänä, mutta kannustaa laajempaan keskusteluun siitä, miten suomalaisnuorten tasaveroisista mahdollisuuksista ostaa asunto voidaan pitää huolta.
Kokonaisuutena ASP-lainsäädännön kokonaisvaltainen yksinkertaistaminen olisi hyvä tavoite. ASP-säästämiseen ja -rahoitukseen liittyy monia sääntöjä ja rajoituksia, joiden hahmottaminen voi olla nuorehkolle asuntosäästäjälle monimutkaista.

ASP-lainamäärän maksimirajojen korotukset, ikärajamuutokset sekä pariskunnan mahdollisuus saada yhteensä suurempi ASP-laina ovat olleet hyviä muutoksia, ja ovat laajentaneet ASP:n käyttömahdollisuuksia.

ASP olisi monelle vielä sopivampi ratkaisu, jos siinä olisi enemmän joustavuutta.

• Asiakas voisi halutessaan saada pidemmän laina-ajan kuin 25 vuotta.
• Korkotukiajan lyhennysvapaan joustavuutta lisättäisiin. Nuoren asuntovelallisen elämäntilanne saattaisi vaatia pidemmän kuin kahden vuoden lyhennysvapaan, esim. perhevapaiden vuoksi. Nykyisellään lyhennysvapaan ottaminen voi nostaa lainan kuukausittaista maksuerää asiakkaan kannalta liian suureksi, koska laina-aika ei voi pidentyä.
• Laina mahdollistaisi erilaiset korkosuojausratkaisut
• Vaadittu omasäästöosuus olisi linjassa ensiasunnon ostajan lainakaton kanssa

”ASP-järjestelmä on tärkeää säilyttää houkuttelevana ja kilpailukykyisenä väylänä ensiasunnon hankintaan. Danske Bankin näkemys on, että ASP-lainaa tulisi muokata myös niin, että 5 prosentin omarahoitusosuus on riittävä. Näemme käytännössä, että nuori valitsee joko maksullisen vakuuden tai pystyy kattamaan omavastuuosuuden esimerkiksi vanhemmilta saaduilla vakuuksilla. Tämä lisää nuorten eriarvoisuutta asuntomarkkinoilla”, sanoo Takala.

Siintääkö haaveissa oma koti? Tutustu Ensiasunnon ostajan oppaaseen!

Ensiasunto - Opas ensimmäisen asunnon ostoon