Helsingin pörssin syksyn tuloskausi ei tuonut mukanaan yllätyksiä. Tulokset osuivat pitkälti odotuksiin, mutta isona erona aiempaan oli sijoittajien reaktio yritysten tuloksiin.

”Tällä tuloskaudella kurssireaktiot ovat olleet huomattavan positiivisia. Vielä edellisellä tuloskaudella sijoittajat ovat olleet myyntilaidalla ja keskittyneet enemmän huonoihin uutisiin”, sanoo Danske Bankin salkunhoitaja Ville Kivipelto.

Syys-marraskuussa Danske Bankin suomalaisten sijoittaja-asiakkaiden netto-ostetuimmat osakkeet Helsingin pörssissä olivat Kempower, Nokian Renkaat, Mandatum, Nordea ja Kesko. Nettomyydyimmät osakkeet olivat Sampo, Neste, Nokia, UPM-Kymmene ja SSAB.

”Ostopuolella näkyy paljon yhtiöitä, joiden kurssit ovat laskeneet. Suomalaiset sijoittajat ovat selvästi ostaneet Helsingin pörssistä laatuyhtiöitä pitkään salkkuun”, sanoo Ville Kivipelto.

Toimialoittain tarkasteltuna ei näy merkittäviä eroja. Konepajayritykset pärjäsivät jossain määrin muuta pörssiä heikommin.

”Kuluttajayhtiöiden tulokset ovat olleet yllättävän hyviä”, huomauttaa Ville Kivipelto.

Korkosijoitukset vetävät

Osakesijoitusten lisäksi sijoittajia kiinnostavat korkosijoitukset. Danske Bankin suomalaisten sijoittaja-asiakkaiden netto-ostetuin rahasto syys-marraskuussa oli korkorahasto Danske Invest Korko. Toiseksi netto-ostetuin rahasto oli Danske Invest Teknologia Indeksi ja kolmanneksi netto-ostetuin Danske Invest USA Indeksi.

”Aiempia vuosia korkeammat markkinakorot ovat lisänneet sijoittajien kiinnostusta lyhyen koron rahastoihin. Danske Bank näkee ensi vuodelle houkuttelevia mahdollisuuksia niin osake- kuin korkosijoituksissa”, sanoo Danske Bankin senioristrategi Kaisa Kivipelto.

Danske Bankin tuoreessa sijoitusnäkemyksessä korko- ja osakesijoitukset ovat kumpikin neutraalissa painossa. Osakkeissa pankki pitää yhdysvaltalaiset ja japanilaiset osakkeet ylipainossa vahvempien tuloskasvunäkymien valossa. Yhdysvalloissa myös alueen muusta kurssinoususta taakse jääneitä, suuryhtiöihin nähden matalammin arvostettuja, laadukkaita pienyhtiöitä ei kannata unohtaa, vaikka pienyhtiöihin sisältyy enemmän riskiä.

Eurooppalaisosakkeet puolestaan pysyvät heikkojen talouskasvunäkymien myötä kaksinkertaisessa alipainossa. Osakepoimijaa suosittelemme keskittymään laatuyhtiöihin, jotka usein toimivat hyvin alhaisen kasvun ympäristössä.

Perusoletus on, että vuonna 2024 tullaan näkemään pehmeä talouden lasku. Samaan aikaan keskuspankkien koronnostot ovat saaneet inflaation laskuun. Odotettavissa on, että keskuspankit eivät enää nosta korkoja vaan aloittavat koronlaskut ensi vuonna. Tämä talousympäristö tukisi osakkeiden hyvää kehitystä.

”Jos ensi vuonna olisikin edessä taantuma, niin korkotaso laskisi vielä nykyistä enemmän ja keskuspankit alkaisivat elvyttää. Silloin korkosijoitukset voisivat toimia tasapainottavana elementtinä sijoitussalkussa”, sanoo Kaisa Kivipelto.

SYYS-MARRASKUUN SIJOITUSKATSAUS

 

Netto-ostetuimmat rahastot ja ETF:t*
Danske Invest Korko
Danske Invest Teknologia Indeksi
Danske Invest USA Indeksi
Seligson & Co OMX Helsinki 25 ETF
Danske Invest Allocation Basic 100 WA
Danske Invest Allocation Basic 50 WA
Danske Invest Allocation Basic 80 WA
iShares Core S&P 500 UCITS ETF (DE)
Danske Invest Japani Osake
DI Index Global AC Restricted, osuuslaji EUR W
* Netto-ostetuimmat osuuslajit, asiakkaiden verkko- tai mobiilipankissa tekemät kaupat, ei sisällä kuukausittaisia rahastosäästösopimuksia, toimeksiantojen kpl-määrät

 

Danske Bankin asiakkaiden netto-ostetuimmat ja -myydyimmät osakkeet markkina-alueittain**

SUOMI

Netto-ostetuimmat Nettomyydyimmät
Kempower Oyj Sampo Oyj A
Nokian Renkaat Oyj Neste Oyj
Mandatum Oyj Nokia Oyj
Nordea Bank Abp (FI) EUR UPM-Kymmene Oyj
Kesko Oyj B SSAB AB B
Kone Oyj B Wärtsilä Oyj
FINNAIR OYJ Interim share Fortum Oyj
Enento Group Oyj Telia Company AB
Orion Oyj B Musti Group Oyj
Talenom Oyj
Uponor Oyj A

 

YHDYSVALLAT

Netto-ostetuimmat Nettomyydyimmät
Pfizer Inc Affirm Holdings Inc
Enphase Energy Inc Meta Platforms
Amazon.com Alphabet Inc
Microsoft Corp. Advanced Micro Devices Inc.
Sibanye Stillwater Limited ADR (USD) Lockheed Martin Corp.
Palantir Technologies Inc Crescent Point Energy Corp.
Ecopetrol SA-Sponsored Adr. Tesla Inc
Eli Lilly & Co. Block Inc A
Exxon Mobil Corp. Riot Platforms Inc
Super Micro Computer Inc.
Matterport Inc

 

RUOTSI

Netto-ostetuimmat Nettomyydyimmät
Intrum AB ABB Ltd. (SE)
NIBE Industrier AB B Sotkamo Silver AB
Surgical Science Sweden AB Epiroc AB A
Tele2 AB B Cibus Nordic Real Estate AB
Hexatronic Group AB OX2 AB (publ)
SAAB AB B Telia Company AB
Investor AB B Skanska AB B
Boliden AB Assa Abloy AB B
Embracer Group AB B Skandinaviska Enskilda Banken AB A
Hexagon AB B
Dometic Group AB

 

SAKSA

Netto-ostetuimmat Nettomyydyimmät>
Rheinmetall Volkswagen AG (Pref)
Deutz AG Mercedes-Benz Group AG
Zalando SE Rolls-Royce Holdings PLC (DE)
Infineon Technologies AG
Linde PLC
Sixt SE SAP SE
RWE AG Allianz SE
Deutsche Lufthansa AG Siemens AG
adidas AG Reg. Vonovia SE
Siemens Energy AG Deutsche Post AG
Porsche Automobil Holding (Pref.)
Alibaba Group Holding Ltd ADR (DE)

 

**Asiakkaiden verkko- tai mobiilipankissa tekemät kaupat, euromääräinen järjestys

 

Tämä julkaisu on markkinointiviestintää, eikä se tarjoa sijoitusneuvontaa. Haluamme muistuttaa, että historiallisen tuoton sekä tulevaisuuden kehitysennusteiden perusteella ei voida päätellä tulevaa tuottoa, joka voi olla negatiivista. Suosittelemme aina kääntymään ammattilaisten puoleen mahdollisissa sijoituksen sopivuuteen liittyvissä lainopillisissa, verotuksellisissa, taloudellisissa tai muissa sijoituksen asianmukaisuuteen ja soveltuvuuteen liittyvissä kysymyksissä. Tämä ei ole täydellinen selvitys rahastoista tai niihin liittyvistä riskeistä. Ennen lopullisen sijoituspäätöksen tekoa asiakkaan on tutustuttava rahastoesitteeseen sekä kyseisen rahaston avaintietoesitteeseen. Tanskaan ja Luxemburgiin rekisteröityjä rahastoja hallinnoi Danske Invest Management A/S. Danske Invest Management A/S:n hallinnoimien rahastojen jakelusta vastaa asiamiehenä Danske Bank A/S. Danske Bank A/S on nimittänyt Suomen sivuliikkeen toimimaan asiamiehenä tarjottaessa rahastoyhtiöiden hallinnoimia sijoitusrahastoja Suomessa. Danske Invest Management A/S voi päättää lopettaa rahastojensa markkinointijärjestelyt.