Danske Bank tiukentaa kriteerejään, joilla se investoi öljyn ja kaasun etsintä- ja tuotantoyhtiöihin. Tiukemmat kriteerit sulkevat yhä useamman yrityksen ulos Danske Bankin sijoituksista. Jatkossa yrityksillä on oltava uskottava suunnitelma, joka osoittaa niiden toiminnan olevan linjassa Pariisin ilmastosopimuksen kanssa.

”Pankki arvioi, että käyttämällä uutta mallia ja rajoittamalla sijoitukset vain yrityksiin, joilla on toteutuskelpoiset siirtymäsuunnitelmat, vähenee sijoituskelpoisten öljyn ja kaasun etsintä- ja tuotantoyhtiöiden määrä merkittävästi, lähes 1 900:sta noin 170:een”, sanoo Danske Bankin vastuullisen sijoittamisen asiantuntija Peter Lindström.

Tiukennukset astuvat voimaan osin jo tämän vuoden puolella. Osa muutoksista tapahtuu asteittain tulevina vuosina. Muutokset koskevat aluksi Tanskassa, Ruotsissa, Suomessa ja Luxemburgissa tarjottavia sijoitusstrategioita sekä Danica Balance -varoja.

Danske Bankin päivitetty linjaus ja tiukemmat vaatimukset öljyn ja kaasun etsintä- ja tuotantoyhtiöille on kuvattu Position Statement on Fossil Fuels -asiakirjassa. Linjaus on myös Danske Bank -konsernin kestävän kehityksen strategian ja ilmasto-ohjelman mukainen.

Öljyn ja kaasun etsintä- ja tuotantoyhtiöt muodostavat alle kolme prosenttia kokonaissijoituksista

80 prosenttia maailman energiavarannoista tuotetaan edelleen fossiilisista polttoaineista. Kansainvälinen energiajärjestö (IEA) arvioi niiden pysyvän osana maailmanlaajuista energiahuoltoa ja taloutta vuoteen 2050 asti, samalla kuin siirrymme asteittain kestävämpään energiaan.

”Danske Bank on sitoutunut Pariisin ilmastosopimukseen. Jotta saavutamme Pariisin sopimuksen tavoitteen rajoittaa ilmaston lämpeneminen enintään 1,5 asteeseen, asteittainen luopuminen fossiilisista polttoaineista on välttämätöntä”, sanoo Lindström.

Vuodesta 2020 Danske Bank on vähentänyt varainhoidon kokonaissijoituksia öljyn ja kaasun etsintä- ja tuotantoyhtiöihin noin 30 prosenttia, ja tällä hetkellä näiden sijoitusten osuus on alle 3 prosenttia kokonaissijoituksista. Tämä on alle puolet kansainvälisen MSCI World Equity -indeksin tasosta, jossa öljyn ja kaasun etsintä- ja tuotantoyhtiöiden osuus on 7,5 prosenttia.