Valtaosa 18–39-vuotiaista suomalaisnuorista haaveilee omistusasunnosta, mutta Ensiasunnon ostajat 2024 -tutkimuksen mukaan naiset ovat miehiä aktiivisempia omistusasunnon tavoittelijoita. Naisvastaajista 60 prosenttia kertoo olevansa halukas muuttamaan vuokra-asunnosta omistusasuntoon, kun taas miehistä tätä mieltä on alle puolet. Omistusasumisesta haaveilevat naiset ovat myös miehiä aktiivisempia asuntosäästäjiä, sillä naisista lähes joka viides (24 %) säästää asunnon ostoa varten, kun miehistä niin tekee joka viides.

Näistä seikoista huolimatta naiset pitävät miehiä useammin omaa tulotasoaan esteenä omistusasunnon hankkimiselle (60 % vs. 48 %). Naisten työtilanne on myös useammin esteenä omistusasumisen hankkimiselle kuin miehillä (43 % vs. 32 %). Yleisin este omistusasunnon hankinnalle on tällä hetkellä asunnon hinta, vaikka tutkimuksen mukaan naiset ovat miehiä aktiivisempia asuntosäästäjiä.

Rahahuolet painottuvat naisilla miehiä useammin. Naiset kantavat miehiä enemmän myös huolta siitä, mitä asuntolaina-asioiden ulkopuolella tapahtuu. He kokevat miehiä useammin tärkeämmäksi varautua yllättäviin menoihin kuten pesukoneen rikkoutumiseen.

”Naiset ansaitsevat ja erityisesti omistavat Suomessa edelleen selvästi miehiä vähemmän. Lompakon lasikatto johtaa arjen eriarvoisuuteen ja epäoikeudenmukaisuuteen, mikä näyttäytyy nuorilla naisilla myös ensiasunnon hankintaan liittyvänä suurempana epävarmuutena. Suomalaisnaisten taloudellinen mielenrauha on yleisesti edelleen miehiä matalampi. Naiset ovat esimerkiksi miehiä useammin huolissaan rahojensa riittävyydestä, mikä näkyy s myös Ensiasunnon ostajat 2024 -tutkimuksen tuloksista”, sanoo Danske Bank Suomen henkilöasiakkaiden lainoista vastaava johtaja Sari Takala.

Tutkimuksen mukaan myös Suomen talouden epävarmuus vaivaa ensiasunnon ostajia. Naisvastaajista 55 prosenttia kertoo, että Suomen tulevaisuuteen liittyvä taloudellinen epävarmuus hidastaa heidän omistusasunnon hankkimistaan. Epävarmuus hidastaa miesvastaajista 42 prosentin asuntohaaveita.

”Tällä hetkellä Suomen talouden ennusteet näyttävät asteittaisia elpymisen merkkejä, ja korkojen odotetaan painuvan alaspäin loppuvuoteen mennessä. Omaan kotiin on mahdollista päästä kiinni säästämisen avulla, ja nuoren kannalta on rauhoittavaa, että alkuun pääsee pienelläkin summalla. Säästäminen tuo joustoa ja taloudellista mielenrauhaa ensiasunnon hankintaan, kun lainamäärä on säästöjen verran pienempi”, Danske Bank Suomen henkilöasiakasliiketoiminnan johtaja Jens Wiklund kertoo.

 

Ensiasunnon ostajat 2024 -tutkimuksen teki Taloustutkimus Oy Danske Bank Suomen toimeksiannosta. Kysely toteutettiin Taloustutkimuksen internetpaneelissa 24.-31.1.2024 Manner-Suomen suomenkielistä väestöä edustavalla näytteellä. Kyselyyn vastasi määräajassa 1124 kohderyhmään kuuluvaa vastaajaa, jotka edustavat tässä tutkimuksessa noin 1,5 miljoonaa 18–39-vuotiasta suomalaista. Tutkimuksen virhemarginaali on 3,2 prosenttia suuntaansa.