Taustalla tässä muutoksessa on EU:n uusi tietosuoja-asetus (GDPR – General Data Protection Regulation), jota sovelletaan tuosta päivästä lähtien. Uusi tietosuoja-asetus koskee kaikkia yrityksiä, organisaatioita ja julkisia laitoksia EU:ssa. 

Mitä tarkoitetaan henkilötiedoilla?

Henkilötiedot ovat tietoja, jotka voidaan liittää sinuun henkilönä. Esimerkkejä tyypillisesti rekisteröimistämme henkilötiedoista ovat nimesi ja osoitteesi sekä talouttasi koskevat tiedot.

Katso video ja lue lisää siitä, mitä muutoksia uusi tietosuoja-asetus tuo mukanaan ja mistä löydät lisätietoja.

9D673B8F059B2C01