Millainen on yrittäjän taloudellinen mielenrauha?

Danske Bankin kotimaisille yrittäjille toteuttamassa kyselyssä* kävi ilmi, että vaikka suomalaiset ovat muita Pohjoismaita pessimistisempiä oman taloudellisen tilanteensa suhteen, on suomalainen yrittäjä tilanteeseensa pääosin tyytyväinen.

Taloudellisen mielenrauhan haltijoita yhdistää valtaväestön keskuudessa varma työpaikka ja säännölliset tulot sekä työnteon ja sitä kautta säännöllisen tulovirran mahdollistava hyvä terveys. Yrittäjälle luottamusta omaan talouteen toisivat suuremmat tulot ja säästöt sekä ylijäämä tilillä. Luottamusta oman yrityksen talouteen lisäisivät eniten liikevaihdon ja yrityksen kassan kasvu.

Yrittäjät ovat optimistisempia oman taloudellisen tilanteensa suhteen verrattuna muuhun suomalaiseen väestöön: 74 prosenttia yrittäjistä suhtautuu omaan taloudelliseen tilanteeseensa vähintään luottavaisesti, kun kaikilla suomalaisilla tämä osuus on 65 prosenttia. Yrittäjät ovat ilahduttavan luottavaisia myös yrityksensä tilanteeseen: yrityksen koosta riippumatta yli puolet yrittäjistä suhtautuu optimisesti yrityksensä taloudelliseen tilanteeseen.

Suurimmalle osalle suomalaisista vaurastuminen merkitsee sitä, ettei joudu murehtimaan henkilökohtaisesta taloudesta. Yrittäjille tehdyn kyselyn vastaukset ovat hyvin samanlaisia valtaväestön vaurastumiskäsityksen kanssa.

Suomi on vaurastunut tuntuvasti viimeisen 30 vuoden aikana. Samalla vaurauden käsite on muuttunut ja siitä on tullut aiempaa arkipäiväisempää, eikä vaurastumisen mahdollisuuksia enää määrittele niin voimakkaasti esimerkiksi sukupuoli tai ikä. Valtaväestössä naiset uskovat mahdollisuuksiinsa vaurastua vähemmän kuin miehet, mutta yrittäjissä naisten ja miesten suhteen ei nähdä kovin merkittäviä eroja.

Suomalainen yrittäjä tavoittelee vaurastumista varsin maltillisesti. Isolle osalle, eli 37 prosentille yrittäjistä riittää päivittäinen pärjääminen. Melkein saman verran, 35 prosenttia, tavoittelee taloudellista riippumattomuutta. Vain 3 prosenttia yrittäjistä tavoittelee miljoonaomaisuutta.

Millaista kasvua yrittäjä sitten tavoittelee? Haaveet ovat tässäkin suhteessa varsin konservatiivisia. Puolet yrittäjistä ilmoittaa tavoitteekseen yrityksen pitämisen toiminnassa. Vain 26 % ilmoittaa aikeekseen kasvattaa yritystä. 

Suomen talous kääntyi kasvuun 2015 vuoden lopussa. Yrittäjät ovat kokeneet taloudellisen elpymisen muuta väestöä enemmän. Puolet yrittäjistä on omakohtaisesti kokenut talouskriisin jälkeisen talouden elpymisen. Luku valtaväestöllä sen sijaan on vain 32 prosenttia. 

Yrittäjillä talouden elpyminen näkyy muun muassa siten, että yrityksellä menee nyt paremmin ja taloushuolet ovat vähentyneet. Kolmannekselle talouden elpymisellä ei ole ollut vaikutuksia ja noin joka kymmenes sanoo taloudellisen tilanteensa huonontuneen.

Taloudellisen nousun vaikutus on kyselytutkimuksen mukaan myös sukupuolittunut. Miehet ovat kokeneet talouden elpymisen naisia voimakkaammin. Yrittäjämiehistä 54 prosenttia sanoo taloudellisen tilanteensa parantuneen, kun naisilla osuus jää 43 prosenttiin. Valtaväestössä miehistä lähes 40 prosenttia sanoo taloudellisen tilanteensa parantuneen, kun naisilla osuus jää 26 prosenttiin.

*Danske Bankin Suomessa toteuttamaan kyselyyn vastasi yhteensä 301 yli 18-vuotiasta yksityisyrittäjää. Kyselytutkimuksen otos kerättiin sähköisellä kyselyllä touko-kesäkuussa 2018. Kyselyn vastauksia on verrattu Taloudellinen mielenrauha -tutkimukseen, johon vastasi yhteensä 3035 yli 18-vuotiasta suomalaista. 

Lue myös nämä


Kiinnostuitko?
Tervetuloa Danske Bankiin.

Content is loading
Show more rows: All table rows are already visible for screen readers.
Show less rows: All table rows are already visible for screen readers.