Valtaosa yrittäjistä uskoo taloudellisen tilanteensa kehittyvän positiivisesti

Valtaosa suomalaisyrittäjistä, 61 prosenttia, uskoo taloudellisen tilanteensa olevan tulevaisuudessa yhtä hyvä tai parempi kuin tällä hetkellä.  Yrittäjät ovat tähän luottavaisempia kuin valtaväestö.

Yrittäjät tuntuvat luottavan erityisesti siihen, että omalla työllä pystyy vaikuttamaan talouteensa positiivisesti. Nuoret yrittäjät ovat optimisempia kuin vanhemmat: nuorista yrittäjistä peräti 88 prosenttia luottaa siihen, että taloudellinen tilanne on viiden vuoden päästä parempi. Vastaava luku 40–44-vuotialla on 68 ja yli 55-vuotiailla 44 prosenttia.

Omaan yritykseen ja sen pysyvyyteen luotetaan. Yrityksen menettämisestä ei olla kovin huolissaan, sillä 51 prosenttia kyselyyn vastanneista yrittäjistä ei ole tästä lainkaan huolissaan. Neljäsosa aloittaisi uuden yrityksen, jos menettäisi nykyisen yrityksensä. Lähes puolet kyselyyn vastanneista yrittäjistä katsoo, ettei asia koske häntä. Yli puolet yli 55-vuotiaista ei ole miettinyt lainkaan yrityksensä myymistä tai sukupolvenvaihdosta.

Mistä asioista sitten ollaan huolissaan? Sairastuminen nousee yrittäjien suurimmaksi huoleksi tulevaisuuden suhteen. Yrittäjistä yhteensä 27 prosenttia on päivittäin tai viikoittain huolissaan siitä, saako rahat riittämään kaikkeen tarvittavaan. Nuorista yrittäjistä reilua viidesosaa huoletti parisuhde tai avioliitto, kun vastaava luku vanhemmilla yrittäjillä oli vain 8 prosenttia. Myös eläke ja sen suuruus ovat yrittäjiä huolettava aihe. Joka viides yrittäjä ei kuitenkaan ole huolissaan tulevaisuuden suhteen.

Luottamus oman yrityksen talouteen lisääntyisi kyselyyn vastanneiden mielestä kaikkein eniten liikevaihdon kasvulla; 56 prosenttia ilmoitti tämän tärkeäksi tekijäksi. Muita taloudellista luottamusta nostattavia seikkoja olivat esimerkiksi pitkäaikaisemmat sopimukset asiakkaiden kanssa, vakaampi asiakasvirta ja työntekijöiden helpompi vaihtaminen.

Yrittäjät ovat eläkeasioissa selvästi valveutuneempia kuin muut suomalaiset. Valtaväestöstä peräti neljännes ei ole koskaan tarkastellut eläkkeensä riittävyyttä, kun yrittäjillä tämä luku on vain 10 prosenttia.  Kaksi kolmesta yrittäjästä sanoo tarkastelleensa eläkkeen riittävyyttä viimeisen vuoden aikana. Vakuutuksia, verotusta ja kokonaispankkiasiointia on tarkasteltu aktiivisemmin kuin eläkkeen riittävyyttä.

Yrittäjät eivät juurikaan usko pystyvänsä kartuttamaan rahaa ennen eläkkeelle jäämistä. Skeptisyys ei lisäänny iän myötä, vaan huolestuminen jakaantuu ikäryhmissä tasaisesti. Sen sijaan yrityksen koko vaikuttaa huolestuneisuuteen. Pienten yritysten omistajat ovat huolestuneempia kuin suurempien yritysten. Yrittäjäeläkkeen mitoitus eläkettä silmälläpitäen ja sijoitukset osakkeisiin tai muihin arvopapereihin ovat yleisimmät eläkesäästötavat pakollisten eläkemaksujen lisäksi.

Eläkeiän arvellaan tyypillisesti olevan ainakin yli 63 vuotta, kun yrittäjä on itse jäämässä eläkkeelle. Yli puolet yrittäjistä haluaisi jäädä eläkkeelle noin 65-vuotiaina tai nuorempina. Tosin neljäsosa aikoo tehdä töitä niin kauan kuin pystyy, iästä riippumatta. Kaikkien suomalaisten toivoma eläkeikä on 62,9 vuotta, kun se yrittäjillä on keskimäärin 63,7 vuotta.

*Danske Bankin Suomessa toteuttamaan kyselyyn vastasi yhteensä 301 yli 18-vuotiasta yksityisyrittäjää. Kyselytutkimuksen otos kerättiin sähköisellä kyselyllä touko-kesäkuussa 2018. Kyselyn vastauksia on verrattu Taloudellinen mielenrauha -tutkimukseen, johon vastasi yhteensä 3035 yli 18-vuotiasta suomalaista. 


Kiinnostuitko?
Tervetuloa Danske Bankiin.

Content is loading
Show more rows: All table rows are already visible for screen readers.
Show less rows: All table rows are already visible for screen readers.