– Konkreettisesti tämä voi tarkoittaa esimerkiksi sitä, että tietyt joukkovelkakirjat korvamerkitään ympäristömyönteisiin rahoituskohteisiin tai pankin antamissa lainaehdoissa asetetaan tiettyjä vaatimuksia asiakkaan liiketoiminnan ympäristöystävällisyydelle, sanoo Danske Bankin kestävän rahoituksen johtaja Samu Slotte. 

Samu Slotte on työskennellyt pohjoismaisissa pankeissa yli 20 vuotta. Aikaisemmissa tehtävissä hän työskenteli muun muassa valtioiden ja kehityspankkien lainanoton parissa. 

– En aluksi ymmärtänyt itsekään, miten esimerkiksi vihreät joukkovelkakirjat liittyvät pankin ydinliiketoimintaan. Sitten olin seminaarissa, jossa puhui Sean Kidney. Hän kuvasi pankkien roolia näin: on olemassa kolme pöytää. Yhdessä pöydässä on ilmastonmuutos, toisessa tarvittava teknologia sen ratkaisemiseksi ja kolmannessa investoinnit. Investointeja tarvitaan, jotta järkevä kolmio saadaan aikaan. Pankkina olemme tuon kolmion keskellä ja pystymme kanavoimaan rahaa tietynlaisiin kohteisiin, Slotte kertoo. 

Myös aika on oikea  – sijoittajilla on tällä hetkellä pulaa hyvistä kohteista ja korot ovat matalalla. 

– On selvää, että yksityistä rahoitusta tarvitaan ison globaalin ongelman ratkaisemiseen. Ilmastonmuutos sekä siirtyminen vähähiiliseen yhteiskuntaan tulevat muuttamaan monen asiakkaamme toimintaympäristöä, Slotte painottaa.  

– Osalle asiakkaistamme tämä on riski, mutta samalla se myös avaa ovia uusille liiketoimintamalleille. Näen hyvin tärkeänä sen, että tuemme asiakkaita rahoittamalla hankkeita, jotka myötävaikuttavat vähähiiliseen yhteiskuntaan siirtymistä.

Mitä asioita kannattaa Slotten mielestä erityisesti seurata? 

– Pariisin ilmastosopimus ja siitä seuraavat kansalliset toimintasuunnitelmat ovat erittäin tärkeitä, sillä ne sisältävät paljon asiakkaiden liiketoimintaan vaikuttavia elementtejä. Meneillään on paljon tärkeitä aloitteita: Euroopan komissiolla on kattava kestävän rahoituksen toimintasuunnitelma, jossa kestävyyskysymykset tullaan tuomaan osaksi rahoitusmarkkinoita. Tällä tulee olemaan vaikutuksia esimerkiksi ilmastoriskien parempaan arviointiin ja sen kautta mahdollisesti lainojen hinnoitteluun.

Danske Bank liittyi hiljattain Task Force on Climate-Related Financial Disclosures -sopimukseen, jossa se sitoutuu integroimaan ilmastokysymykset vahvasti osaksi yrityksen omaa hallintoa ja strategiaa. 

– Haluamme ymmärtää näitä muutoksia ja tästä syystä tulemme integroimaan ilmastokysymykset vahvasti strategiaamme, näin pystymme myös palvelemaan asiakkaitamme entistä paremmin, Slotte toteaa.