Tämän vuoden suurimmat tuotot osakemarkkinoilla ovat takana, arvioi tuore sijoitusnäkemyksemme. Osakemarkkinat Yhdysvalloissa ja Euroopassa ovat tuottaneet tänä vuonna noin 20–25 prosenttia, mutta jatkossa kasvun normalisoituminen voi jarruttaa kurssien nousuja.

– Talouskasvu on ohittanut huippuvauhtinsa. Loppukeväästä ja alkukesästä kasvu sai merkittävän sysäyksen, kun koronarokotteiden käyttöönotto mahdollisti useimpien rajoitusten poistamisen. Poikkeuksellisen voimakas kasvu oli kuitenkin odotetusti väliaikaista, senioristrategimme Tuukka Kemppainen sanoo.

Näkemyksemme mukaan kasvu jatkuu hidastumisesta huolimatta.

– Säilytämme lievän ylipainon osakkeissa, eli osakkeiden osuus salkuissamme on hieman suurempi kuin odotamme pitkällä aikavälillä, mutta nyt ei ole oikea aika sijoittajana lisätä riskiä. Odotamme osaketuottojen olevan 0–5 prosenttia tulevien 12 kuukauden aikana, mutta näemme jonkinlaisen kurssilaskun riskin hieman kasvaneen.

Eurooppa ja Yhdysvallat vahvoja

Edellisessä sijoitusnäkemyksessämme Eurooppa oli ylipainossa. Tuore näkemys nostaa ylipainoon myös Yhdysvallat.

– Yhdysvaltojen toimialakoostumus on tasapainoisempi kuin Euroopan, ja se hyötyy siitä, että niiden markkinoilla paljon laatuyrityksiä. Samaan aikaan Yhdysvaltojen kasvua tukee jatkuva kevyt finanssipolitiikka ja erityisesti merkittävät infrastruktuuri-investoinnit, jotka kongressin odotetaan hyväksyvän.

Toimialoissa sijoitusnäkemys painottaa rahoitus- ja IT-toimialoja.

– Rahapolitiikan asteittainen kiristyminen ja odotuksissa oleva korkojen lievä nousu yhdistettynä voitonjakoon liittyviin kevennyksiin ovat myönteisiä rahoitusalalle. IT-sektorin tuloskehitys on vahvaa, ja sektori hyötyy siitä, että monet yritykset investoivat enemmän IT-järjestelmiin koronakriisin seurauksena. Poistimme kaksi kuukautta sitten ylipainotuksemme sykliseltä perusteollisuussektorilta, ja nyt pienennämme syklisen teollisuus-sektorin osuutta ylipainotetusta neutraaliksi.