Viime viikolla viikoittaiset Yhdysvaltojen jobless claims -työttömyyshakemukset laskivat 18 kuukauden pohjiin, kun taas heinäkuun avoimien työpaikkojen määrän raportoitiin nousseen vajaalla miljoonalla. Avoimien työpaikkojen määrä heinäkuun lopussa oli noin 11 miljoonaa. Tämä vahvisti kuvaa siitä, että työmarkkinan ongelma on tarjontapuolella, eli työntekijöitä on ollut vaikea houkutella töihin. Alkusyksystä työmarkkina ei ole parantunut odotettua vauhtia, mutta avokätisten työttömyysetujen loppuminen kannustaa mahdollisesti ihmisiä ottamaan ahkerammin töitä vastaan. Työmarkkinan kehitys on tulevan rahapolitiikan kannalta avainasioita. Yhdysvaltain keskuspankki Fedin puhujat toistivat viime viikolla, että tapering, eli rahapolitiikan asteittainen kiristäminen osto-ohjelmia vähentämällä, olisi asianmukaista aloittaa tämän vuoden puolella. Virallista ilmoitusta tästä ei välttämättä saada vielä syyskuun kokouksessa.

Euroopassa Saksan ZEW-indeksi laski kertoen siitä, että markkinoiden tunnelmat ovat laskussa korkeilta tasoilta. EKP nosti kokouksen yhteydessään odotetusti sekä kasvu- että inflaatioennusteitaan, ja ilmoitti laskevan osto-ohjelmien tahtia. Euroopan keskuspankin pääjohtaja Christine Lagarde korosti, että kyseessä on vain osto-ohjelman määrien tarkentaminen, ei tapering.

Olemme pitäneet osakkeiden sisällä Eurooppaa ylipainossa maaliskuusta lähtien, ja mielestämme eurooppalaisilla osakkeilla on yhä tilaa suoriutua. Rahapolitiikka pysyy Euroopassa kasvua tukevana vielä pitkään, vaikka korot nousisivatkin hieman. Lisäksi EU:n toipumisrahaston rahat alkavat liikkua tukien investointeja, työmarkkinoita ja kestävää kehitystä. Vaikka kasvun kovin vaihe on ohi, kasvu jatkuu varsin vahvana. Eurooppa on myös rokottamisessa edellä monia muita alueita, mikä vähentää uusien rajoitustoimien riskiä. Lisäksi näkemyksemme mukaan korkotaso voi nousta hieman, joten pankkiosakkeiden hyvä suoriutuminen voi jatkua. Pidämme Euroopassa ison rahoitussektorin ylipainossa.

Maailman talouskasvu jatkuu, mutta kovin vaihe on ohi. Samaan aikaan globaalisti rahapolitiikan odotetaan asteittain alkavan kiristyä Fedin taperingin myötä. Lisäksi inflaatio ja deltamuunnos aiheuttavat markkinoilla huolia. Epävarmuuden kasvaessa odotamme sijoittajien huomion siirtyvän entistä enemmän myös laatuteeman suuntaan. Nostimme hiljattain korkean laadun Yhdysvallat ylipainoon ja laskimme kehittyvät markkinat alipainoon. Kehittyviä markkinoita painavat matalat rokotusasteet, koronaviruksen leviäminen ja siihen liittyvät rajoitukset. Kiinan lisääntyvä teknologiayhtiöiden sääntely on lisäriski. Yleisesti pidämme osakkeet yhä pienessä ylipainossa, mutta odotamme tuottojen olevan tulevina kuukausina selvästi pienempiä kuin viimeisen 18 kuukauden aikana on nähty.

Tällä viikolla huomio Yhdysvalloissa

Torstaina raportoidaan Yhdysvaltojen vähittäismyyntiluvut. Erityishuomio on siinä, kuinka kulutus on kehittynyt, kun deltamuunnos on levinnyt. Yhdysvaltojen vahva kysyntä on isoin tekijä globaalin tuotantoteollisuuden ylikuumenemiselle ja rahtihintojen nousulle. Tiistaina raportoidaan CPI eli kuluttajahintaindeksi. Inflaation odotetaan pysyvän lähellä samoja tasoja kuin heinäkuussa, odotukset elokuulle ovat nousua 5.3 % y/y ja 0.4 % m/m. Lisäksi Yhdysvalloista raportoidaan alueellisesti kyselytutkimuksia.

Euroopassa päähuomion saavat elokuun lopulliset inflaatioluvut, jotka ovat ohjelmassa perjantaina. Kiinasta raportoidaan teollisuustuotanto ja vähittäismyynti, jotka ovat viime aikoina jääneet alle odotusten.

Kiinnostaako sijoittaminen?

Kun sijoitat kanssamme, sinulla on vapaus valita juuri itsellesi sopivat palvelut. Rakennetaan yhdessä sinulle yksilöllinen sijoitussuunnitelma. Sijoitetaan yhdessä – sinun tavallasi.

Tutustu palveluihimme