Danske Bank muuttaa sijoitusnäkemystään talouden viime aikaisen kehityksen takia. Aiemmin ylipainossa olleet osakkeet ovat jatkossa neutraalissa painossa. Olemme pitkään ylipainottaneet osakkeita sijoitusnäkemyksessämme. Muutoksen taustalla on useita epävarmuustekijöitä, kuten uusi korona-aalto, kiihtynyt inflaatio ja Kiinan asuntomarkkinat.

– Tämä tarkoittaa, että suosituksemme mukaisissa salkuissa osakkeiden osuus on nyt sama, kuin odotamme sen olevan pitkällä aikavälillä. Varovaisempi suhtautumisemme osakkeisiin johtuu siitä, että odotamme osakkeiden tuoton heikkenevän tulevaisuudessa ja tunnistamme samalla joukon riskitekijöitä. Odotamme osakkeiden tuottavan seuraavien 12 kuukauden aikana 0–5 prosenttia, ja samalla katsomme riskin epävarmuuden ja kurssilaskujen leimaamasta ajanjaksosta hieman lisääntyneen”, senioristrategimme Kaisa Kivipelto sanoo.

Arviomme mukaan koronakriisi jatkuu odotettua pidempään. Se tarkoittaa sitä, että kulutus kanavoituu tuotteisiin palveluiden sijaan, mikä nostaa inflaatiota.

– Odotimme näiden tekijöiden palaavan suurin piirtein normaalitilaan sitä mukaa, kun rokotteiden tulo markkinoille poistaisi rajoitusten tarpeen ja kotitalouksien elämä normalisoituisi. Valitettavasti tämä on toteutunut vain vähäisessä määrin ja nyt edessämme on uusi talvi, joka näyttää tuovan mukanaan uusia rajoituksia ja käyttäytymisen muutoksia. Tämä tarkoittaa, että kulutuksen siirtymä tavaroista palveluihin vaatii todennäköisesti vielä 1–2 vuosineljännestä, mikä voi pitää inflaatiopaineita yllä vielä pidempään.

Euroopan paino laskee

Laskemme tuoreessa sijoitusnäkemyksessämme eurooppalaisten osakkeiden painoa ylipainosta neutraaliin.

– Covid-19-pandemia näyttää heikentävän juuri Euroopan tilannetta tänä talvena. Lisäksi Eurooppa on hyvin riippuvainen muun muassa Venäjän energiasta. Myös tämä on riskitekijä, kun tulossa on talvi, jona energiavarastot ovat normaalia pienemmät. Nämä ovat perusteita, kun luovumme nyt Euroopan ylipainotuksesta, Kivipelto sanoo.

Jatkossa osakkeista ylipainossa ovat yhdysvaltalaiset osakkeet, koska talousnäkymät ovat Yhdysvalloissa paremmat kuin monilla muilla alueilla.

– Yhdysvallat on myös eräänlainen turvasatama varauduttaessa epävarmoihin aikoihin. Epävakaina ja levottomuutta herättävinä aikoina sijoittajat hakeutuvat usein Yhdysvaltoihin, mikä voi loiventaa yhdysvaltalaisten osakkeiden laskua. Osakesijoittamisessa mikään ei ole varmaa, mutta jos Kiinan rakennusalan jättejä tai koronapandemiaa koskevat huolet palaavat, haluamme mieluummin omistaa yhdysvaltalaisia osakkeita kuin monien muiden markkinoiden osakkeita.

Osakemarkkinoiden toimialajakaumassa energia ja rahoitus ovat pitkään olleet kaksi parhaiten menestynyttä toimialaa, joiden jälkeen seuraavina ovat tietotekniikka ja kulutushyödykkeet. Nämä neljä alaa ovat myös menestyneet parhaiten Danske Bankin edellisen sijoitusnäkemyksen julkaisun jälkeen.

– Pidämme ennallaan toimialajakaumamme, joten ylipainotamme edelleen viestintäpalveluita ja rahoitusta, joiden tuottopotentiaalia pidämme parhaana. Toisaalta alipainotamme päivittäistavaroita ja perusteollisuutta. Suosittelemme edelleen tasapainoista jakaumaa rakenteellisen kasvun toimialojen, defensiivisten toimialojen ja suhdanneherkkien eli syklisten toimialojen välillä, Kivipelto kertoo.

Kiinnostaako sijoittaminen?

Kun sijoitat kanssamme, sinulla on vapaus valita juuri itsellesi sopivat palvelut. Rakennetaan yhdessä sinulle yksilöllinen sijoitussuunnitelma. Sijoitetaan yhdessä – sinun tavallasi.

Tutustu palveluihimme