Miehistä 54 prosenttia ostaa ensiasunnon yksin, naisista 30 prosenttia. Naisista kaksi kolmesta ostaa ensiasunnon yhdessä puolison kanssa. Tämä selviää Danske Bankin kesäkuussa teettämästä Ensiasunnon ostajat 2022 –tutkimuksesta.

Danske Bankin henkilöasiakkaista vastaava johtaja Riikka Laine-Tolosen mukaan taustalla vaikuttanee naisten heikompi luottamus omaan talouteen sekä heikommat taloudelliset mahdollisuudet. Danske Bank on tutkinut suomalaisten taloudellista mielenrauhaa jo vuodesta 2018. Sen mukaan luottamus talouteen jakaantuu Suomessa epätasaisesti sukupuolten välillä, kun muissa Pohjoismaissa sukupuolten väliset erot ovat pienet.

”Suomessa naisilla on koulutus- ja työvalintojen takia usein alemmat tulot, ja naiset tekevät myös miehiä jonkin verran enemmän osa-aikatyötä ja määräaikaisuuksia. Miehet myös hakevat aktiivisemmin keinoja kartuttaa omaa varallisuuttaan, kun taas naiset saattavat huolehtia ensin kaikesta muusta.”, Laine-Tolonen sanoo.

Naiset rohkeammin kerryttämään varallisuutta

Riikka Laine-Tolonen rohkaisee naisia tuntemaan oman taloutensa paremmin ja pohtimaan vaurastumistaan mahdollisimman aikaisessa vaiheessa.

”Naiset voivat turvata ja parantaa talouttaan eri tavoin, esimerkiksi kerryttämällä säästöjä. Jos taloustilanne mahdollistaa, oman asunnon ostaminen on järkevä asumismuoto myös yksin. Lainaa lyhentämällä kertyy omaa varallisuutta sen sijaan, että maksetaan vuokran muodossa vuokranantajalle sijoitustuottoa. Vaikka korot ovat lähteneet nousuun, asuntolaina on vielä suhteellisen edullista.”, Laine-Tolonen sanoo.

Laine-Tolosen mukaan pitkällä aikavälillä omistusasuminen on usein vuokra-asumista edullisempi vaihtoehto, vaikka vuokra-asuminen voikin olla lyhytaikaisessa asumistarpeessa tai epävarmassa elämäntilanteessa hyvä vaihtoehto. Hän muistuttaa, että monilta yksin asunnon ostamiseen liittyviltä riskeiltä voi suojautua.

”Suosittelemme aina asuntolainan lyhentämisen ohella myös säännöllistä säästämistä, jotta kertyy myös muuta puskuria ja varallisuutta kuin asunto. Säästämiseen voi hyödyntää esimerkiksi asuntolainan lyhennysvapaita sekä pidempää laina-aikaa, jolloin pienempi kuukausierä mahdollistaa myös säästämisen.”, Laine-Tolonen sanoo.

 

Taustat tiedotteeseen: 

Danske Bankin Taloudellinen mielenrauha 2021 -tutkimuksen mukaan taloudellinen mielenrauha jakaantuu Suomessa epätasaisesti sukupuolten välillä. Suomalaisnaisten taloudellinen mielenrauha on kaukana suomalaismiehistä, kun muissa Pohjoismaissa sukupuolten väliset erot ovat pienet.  Danske Bank on tehnyt Taloudellinen mielenrauha -tutkimuksia vuodesta 2018 asti. Vuonna 2021 kyselytutkimukseen vastasi 3030 suomalaista ja kaikissa pohjoismaissa vastaajia oli yhteensä 8065.  

Danske Bankin Ensiasunnon ostajat –tutkimus tehtiin kesäkuussa 2022 ja siinä haluttiin selvittää ensiasunnon ostamista ja siihen liittyviä asioita haastattelemalla valtakunnallisesti suomalaisia 18-39 –vuotiaita, potentiaalisimpia ensiasunnon ostajia tai jo sellaisen hankkineita. Tulokset on painotettu edustamaan väestöä sukupuolen, iän, ja asuinalueen perusteella. Kyselyyn vastasi 1110 kohderyhmään kuuluvaa vastaajaa. Tutkimuksen toteutti Taloustutkimus Danske Bankin toimeksiannosta.