Danske Bank suosittelee neutraalia painotusta osakkeiden ja korkosijoitusten välillä, koska pankin näkemyksen mukaan niiden mahdollisuudet ja riskit ovat yhtä suuria. Kumpikaan ei näytä toista houkuttelevammalta.

Osakesijoitusten nostaminen neutraaliin painoon johtuu siitä, että synkimmät pilvet markkinoiden päältä ovat väistyneet. Osakesijoittajan kannattaa kuitenkin olla tarkkana maantieteellisestä hajautuksesta.

”Pidämme kehittyvät markkinat ylipainossa. Lisäksi jatkamme yhdysvaltalaisten ja japanilaisten osakkeiden neutraalia painotusta. Euroopan osalta arvioimme, että markkinat ovat sortuneet paikoin ylioptimismiin”, sanoo Danske Bankin senioristrategi Kaisa Kivipelto.

Osakemarkkinat ovat nousseet, kun energiakriisin pahimmat uhkakuvat ovat väistyneet. Euroopan ennustetaan nyt välttävän taantuman. Kivipelto huomauttaa, että koko yrityskenttään vaikuttavaa energiakriisiä ei ole kuitenkaan vielä lopullisesti selätetty.

”Talouden kehitys on Euroopassa ollut pelättyä parempaa pitkälti leudon talven ja alhaisten energianhintojen ansiosta. Eurooppaan ei ole luvassa voimakasta talouskasvua, ja riski energian hinnan noususta on yhä olemassa. Yhdysvaltalainen kuluttaja on taas saanut tukea erittäin vahvasta työmarkkinasta ja korona-aikaan kertyneistä säästöistä, vaikka korkealle nousseen korkotason olisi voinut jo olettaa rajoittavan talouskasvua”, Kivipelto sanoo.

Rahamarkkinasijoitukset tekivät paluun

Korkosijoituksissa Danske Bank pitää painotukset ennallaan. Pankki suosii laadukkaampia investment grade -yritysvelkakirjoja sekä euroalueen valtionlainoja ja lyhyitä rahamarkkinasijoituksia.

”Vaikka kehittyvien markkinoiden lainoista ja high yield -yritysvelkakirjoissa on tarjolla erittäin houkuttelevaa korkoa, on vaarana, että kasvun hidastuessa riskilisät näissä riskipitoisemmissa korkoluokissa kasvavat nykyisiltä, erittäin alhaisilta tasoiltaan. Toteutuessaan kasvavat riskilisät johtavat arvonlaskuun”, Kivipelto sanoo.

”Rahamarkkinasijoitukset sekä lyhyellä takaisinmaksuajalla varustetut euroalueen valtionlainat ovat ylipainossa suhteellisen alhaisen riskiprofiilinsa ja kuitenkin kohtuullisen tuottopotentiaalinsa vuoksi. Voikin sanoa, että etenkin rahamarkkinasijoitukset ovat tehneet rytinällä paluun sijoittajan työkalupakkiin”, sanoo Kivipelto.

Katse inflaatiossa

Osakemarkkinoiden kehitystä määrittelee etenkin yksi tekijä: inflaatio. Se voi johtaa joko ennakoitua heikompaan tai parempaan kehitykseen.
Keskuspankit suitsivat koronnostoilla korkeaksi kohonnutta inflaatiota. Toistaiseksi inflaatio on koronnostoista huolimatta pysynyt korkealla tasolla. Koronnostot hidastavat talouskasvua, jolla on suora vaikutus yritysten tuloksiin.

”Inflaatio on iso kysymysmerkki. Jos inflaatio ei hellitäkään ja keskuspankit jatkavat koronnostoja, heikkenee talouskehitys. Vastaavasti inflaatio voi myös laskea odotettua nopeammin, jolloin koronnostoja ei tarvitakaan. Olemme tosiaan vedenjakajalla”, sanoo Kivipelto.

 

Siirry tästä webinaarisivulle