Lähes 6 TWh uusiutuvaa energiaa on rahoitettu Danske Bankin ja Realkredit Danmarkin vuonna 2021 myöntämillä vihreillä lainoilla. Esimerkkejä tällaisista hankkeista ovat esimerkiksi tuulipuistot ja biopolttoaineita valmistavat jalostamot. Vertailukohteena voidaan mainita, että Tanskan energiaviraston mukaan Tanskan uusiutuvan energian tuotanto kokonaisuudessaan oli vuonna 2021 noin 53 TWh.

Danske Bank -konsernin Green Bond -raportti sisältää arvion ympäristövaikutuksista, joita vihreillä lainoilla rahoitetuissa hankkeissa on saavutettu. Norjalainen sähköyhtiö NEAS Gruppen on yksi esimerkki asiakkaasta, jonka uusiutuvan energian hanke on rahoitettu vihreällä lainalla.

Yhtiö on käyttänyt vihreää lainaa rahoittaakseen vesivoimalaitosten kunnostamisen ja siirtoverkon Møren ja Romsdalin alueille. NEAS Gruppenin neljän vesivoimalaitoksen yhteenlaskettu kapasiteetti on 62,3 MW ja ne tuottavat vuosittain noin 180 GWh sähköä, mikä riittää kattamaan yli 7 000 kotitalouden sähköntarpeen vuodessa.

Tuemme asiakkaidemme vihreää siirtymää

Vihreä siirtymä ja yritysten omat ilmastotavoitteet ovat tehneet vihreästä rahoituksesta entistä houkuttelevamman rahoitusmuodon pohjoismaisille yrityksille.

”Tavoitteemme on olla johtava talouden kumppani asiakkaillemme ja tukea heidän onnistumistaan vihreässä siirtymässä. Odotamme vihreiden lainojen kysynnän kasvun jatkuvan”, sanoo Samu Slotte, Danske Bank -konsernin kestävästä rahoituksesta vastaava johtaja.

Danske Bank -konsernin myöntämien vihreiden lainojen määrä on kasvanut merkittävästi: vuoden 2021 37,5 miljardista Tanskan kruunusta 56,3 miljardiin Tanskan kruunuun vuoden 2022 lopussa. Suurin osa lainoista on myönnetty vihreisiin rakennushankkeisiin ja uusiutuvan energian tuotantoon. Vuonna 2021 lähes 45 prosenttia lainoista on myönnetty tanskalaisille asiakkaille, noin 25 prosenttia suomalaisille, 15 prosenttia ruotsalaisille sekä loput 15 prosenttia norjalaisille ja kansainvälisille asiakkaille.

Tavoitteena nettonollapäästöt

Danske Bank -konserni julkaisi tammikuussa uuden ilmasto-ohjelman, joka ohjaa toimintaamme kohti nettonollapäästöjä. Vihreät lainat ovat konkreettinen tapa tukea näiden tavoitteiden saavuttamista.

"Green Bond -raportti sisältää konkreettisia esimerkkejä työstämme nollapäästöjen ja ilmasto-ohjelmassa asetettujen tavoitteiden saavuttamiseksi", Samu Slotte päättää.

 

Vihreä laina

Vihreällä lainalla rahoitetaan asiakkaan hankkeita, joilla on selkeä positiivinen vaikutus ympäristöön ja joka täyttää Danske Bankin vihreän rahoituksen viitekehyksen kriteerit.

Vihreän rahoituksen viitekehys

Siirtymä vähähiiliseen ja ympäristön kannalta kestävään talouteen vaatii suuria määriä pääomia. Danske Bankin vihreän rahoituksen viitekehys määrittelee prosessin ja kriteerit, joita käytämme velkapääoman ohjaamiseksi kestäviin ja ympäristön kannalta tarkoituksiin.

Green Bond Report

Danske Bankin vuosittain julkaistava Green Bond -raportti antaa yleiskatsauksen vihreän luotonannon kehityksestä ja varojen allokoinnista, mukaan lukien arvio varojen käytöllä saavutetusta myönteisestä ympäristövaikutuksesta.

Danske Bankin ilmasto-ohjelma

Danske Bankin ilmasto-ohjelma sisältää päästövähennystavoitteet koko Danske Bank -konsernille ja on tärkeä välivaihe työssämme Pariisin sopimuksen mukaisten nettonollatavoitteiden saavuttamiseksi. Tavoitteet on kehitetty johtavan maailmanlaajuisen Science-Based Targets -aloitteen (SBTi) ohjeistuksen mukaisesti.

Lue lisää Danske Bankin vihreistä lainoista ja Green Bond -raportista.