Taloyhtiön pitkäjänteinen ja uskottava korjaussuunnitelma vaikuttaa merkittävästi vain noin joka neljännen (26 %) asunnon ostajan ostopäätökseen, selviää Danske Bankin teettämästä kyselytutkimuksesta. Korjaussuunnitelma nousi vasta viidennelle sijalle, kun vastaajilta kysyttiin, mitkä asiat vaikuttaisivat taloyhtiöstä asuntoa ostavan ostopäätökseen.

”Asunto on edelleen monen suomalaisen suurin varallisuuserä. Onkin hieman huolestuttavaa, että arvon säilyttämisen näkökulmasta näin merkittävä asia ei mahdu useammalla tärkeimpien ostopäätöskriteerien joukkoon. Jos esimerkiksi 70–90-lukujen taloissa ei ole kunnollista korjaussuunnitelmaa, ostajan hälytyskellojen tulisi soida”, sanoo Danske Bankin asunto-osakeyhtiöiden rahoituksesta vastaava johtaja Ville Roihu.

Ostajat antavat verrattain vähän painoarvoa myös sille, sijaitseeko talo omalla vai vuokratontilla. Tontin omistus nousee kolmen tärkeimmän ostopäätökseen vaikuttavan asian joukkoon vain noin joka neljännellä (24 %).

”Jos talo sijaitsee vuokratontilla, ostajan on syytä muistaa, että tontin vuokraehtoihin sitoutuminen on pitkäaikaiseen velkaan verrattava maksusitoumus. Niihin on tutustuttava samalla tapaa huolellisesti kuin lainaehtoihin.”

Vain 12 prosenttia vastaajista kiinnostaa vuokratontilla olevan talon omistaja- ja vuokrasopimuksen ehtoihin liittyvät tiedot. Tietoisuus tontin omistusmuodon tärkeydestä näyttää lisääntyvän asunnonomistuskokemuksen lisääntyessä. Nykyisistä taloyhtiön omistusasujista lähes joka kolmas (31 %) nostaa asian kolmen tärkeimmän ostokriteerin joukkoon.

Ville Roihu muistuttaa, että asunnon ostajan kannattaa kiinnittää huomiota myös taloyhtiön omistuspohjaan. Kyselyn mukaan talon sijoitusasuntojen määrä vaikuttaa merkittävästi ostopäätökseen vain seitsemällä prosentilla kyselyn vastaajista.

”Se, että taloyhtiössä on monipuolisesti sekä asukas- että sijoittajaosakkaita, usein edesauttaa taloyhtiön hyvää ja ennakoivaa kunnossapitoa ja taloudenhoitoa. Toisaalta yksittäiselle toimijalle keskittynyt suuri omistus lisää riskiä, että hänen ajautuessa vaikeuksiin, muut osakkaat joutuvat maksumiehiksi. Keskittynyt suuri omistus voi myös heikentää rahoituksen saatavuutta tai ehtoja.”

Useimmille suomalaisille asunnon ostajille kolme eniten asunnon ostopäätökseen vaikuttavaa asiaa ovat se onko putkiremontti taloyhtiössä tehty (50 %), taloyhtiön taloudellinen tilanne ja vastikeyli-/-alijäämä (46 %) ja hoitovastikkeen suuruus (45 %).

 

Kyselytutkimuksesta

Kyselytutkimuksen toteutti YouGov Finland Danske Bankin toimeksiannosta. Tutkimukseen vastasi 1 006 täysi-ikäistä suomalaista, joilla on asuntolainaa. Tiedot kerättiin sähköisenä kyselynä 24.– 26.3.2023 välisenä aikana YouGovin kuluttajapaneelissa. Tutkimuksen virhemarginaali on noin ±2,7 %-yksikköä suuntaansa.

Kysy ainakin nämä asiat yhtiökokouksessa

• Kuinka nousevat kustannukset on huomioitu budjetissa?

• Jos tulee yllättäviä kuluja, miten toimitaan? Onko esimerkiksi valtuutus ylimääräisten vastikkeiden keräämiseen?

• Kuinka usein yhtiössä seurataan budjetin toteutumista?

• Mitä käytännön toimia on tehty ja suunniteltu energian säästämiseksi?

• Miten tulevaisuuden korjaustarpeet on arvioitu? Mitä remontteja on tulossa 10 vuoden sisällä?