Keskuspankkien päätökset vihjaavat, että korkohuippu häämöttää jo nurkan takana. Euroopan keskuspankki EKP hidasti koronnostotahtiaan 25 korkopisteeseen. Yhdysvaltain keskuspankin Fedin yhtä suuri ohjauskoron nosto jäänee viime vuoden maaliskuussa alkaneiden koronnostojen sarjan viimeiseksi.

Euroalueella sitkeä inflaatio pakottanee EKP:n nostamaan korkoja vielä kolmesti kesä-, heinä- ja syyskuun kokouksissa. Markkina kuitenkin tulkitsi EKP:n viestinnän tarkoittavan, että koronnostot voisivat päättyä hieman aiempia odotuksia matalammalle tasolle. Jos nykyistä markkinahinnoittelua on uskominen, 12 kk euriborin korkeimmat tasot olisivat jo takanapäin.

Euroalueen talouskasvu pysyy aneemisena, pankkisektorin vakaus riskitekijänä

Euroalueen talous vältti taantuman viime talvena, ja myös toisen kvartaalin alku on ollut verrattain pirteä. EKP:n pääjohtaja Christine Lagarde nosti esiin teollisuuden yhä varsin heikot kasvunäkymät, mutta palvelusektorilla kasvu vaikuttaa jopa kiihtyneen huhtikuussa. Työllisyystilanne on edelleen vahva, mikä luo vakautta muuten epävarmojen talousnäkymien tueksi. Samalla yhä turhan ripeästi kohoavat palkat lisäävät hintojen nousupainetta.

Emme usko euroalueen painuvan taantumaan myöskään loppuvuonna, mutta yhä kireänä pysyttelevä rahapolitiikka ja kuluttajien heikentynyt ostovoima pitävät kasvuvauhdin aneemisena. Huolet pankkisektorin vakaudesta ovat keskeinen lyhyen aikavälin riskitekijä. Tällä viikolla julkaistu kyselytutkimus kertoi pankkien lainanannon hidastuneen kevään aikana EKP:n odotuksia nopeammin, mikä todennäköisesti kallisti vaakaa pienemmän koronnoston suuntaan.

Inflaatioluvut ovat kääntyneet viime kuukausina laskuun, minkä taustalla on kuitenkin ollut lähes puhtaasti energian inflaatiovaikutuksen hälveneminen. Laaja-alaiset pohjainflaatiopaineet ovat yhä koholla, ja varsinkin palvelusektorilla hintojen nousu on jopa kiihtynyt. Pohjainflaatio on ollut viime kuukausina 0,45–0,50 % kuukaudessa, mikä vastaa 5–6 % vuosivauhtia. Inflaatiopaineesta on tullut myös entistä laaja-alaisempaa eri sektoreilla, ja hintojen nousu ylittää EKP:n tavoitetason lähes kaikissa hintakategorioissa. Lagarde korosti lehdistötilaisuuden aikana, ettei koronnostotahdin hidastaminen ennakoi vielä koronnostojen päättymistä sitkeästä inflaatiopaineesta johtuen.

Koronnoston ohella EKP ilmoitti nopeuttavansa velkakirjataseensa supistusta keskeyttämällä erääntyvien velkakirjasijoitusten uudelleensijoitukset heinäkuusta alkaen. Uudelleensijoituksia on vähennetty jo kevään kuluessa, joten muutos ei käytännössä ole valtaisa. Mikäli odotuksemme vielä kolmesta lisänostosta osuu oikeaan, on varsinkin lyhyemmissä euribor-koroissa yhä maltillista nousupainetta. Korkohuippu saavutettaisiin neljän prosentin tuntumassa kesän aikana.

Fediltä tasapainoinen päätös koronnostosyklille

Yhdysvalloissa rahapolitiikan kiristys aloitettiin viime vuonna aiemmassa vaiheessa kuin euroalueella, ja kevään aikana Yhdysvaltojen laaja-alaisissa inflaatiopaineissa on jo nähty varovaisia viitteitä hellittämisestä. Myös Yhdysvalloissa talous on sietänyt koronnostoja toistaiseksi hyvin pankkisektorin myllerryksestä huolimatta. Pidemmällä aikavälillä kasvu on hidastumaan päin, ja ennakoimme yhä maltillista taantumaa vuoden jälkipuoliskolle

Rahapolitiikka jatkaa kiristymistään Yhdysvalloissa passiivisesti, vaikka ohjauskorkoja ei enää nostettaisikaan. Korkomarkkina hinnoittelee Fedille kolmea kokonaista 25 korkopisteen koronleikkausta loppuvuodelle. Se tarkoittaa, että Fed voi nostaa markkinakorkoja pelkästään pitämällä nimellisen ohjauskoron nykytasollaan. Reaalinen korkotaso voi yhä kohota, mikäli inflaatio-odotukset laskevat viime kuukausien tapaan, ja lisäksi Fed jatkaa yhä velkakirjataseensa supistamista.

Maaliskuussa nähdyn kahden amerikkalaispankin kaatumisen aiheuttama epävarmuus ehti jo jossain määrin helpottaa markkinoilla, kunnes viime viikolla First Republic Bank ajautui viranomaisten käsiin. Fedin kannalta keskeisestä on hahmottaa vaikutukset laajemman pankkisektorin luotonantoon – jos luotonanto hidastuu epävarmuuden myötä, ei Fedin tarvitse kiristää rahapolitiikkaa yhtä voimakkaasti. Yhdysvaltain keskuspankin Jerome Powell ei suostunut lehdistötilaisuudessa esittämään tarkkaa arviota luotonannon kehityksestä, mutta hän viittasi 8. toukokuuta julkaistavaan pankkilainojen kysyntää ja tarjontaa kartoittavaan tutkimukseen, jonka perusteella luotonanto olisi kehittynyt pitkälti Fedin odotusten mukaisesti.