Danske Bank on päivittänyt sijoitusnäkemystään. Pankki jatkaa suositustaan pitää osakkeet ja korkosijoitukset neutraalissa painossa, mutta päivittää suosituksiaan osakesijoitusten maantieteellisistä ja toimialapainotuksista.

”Sijoittajalla on horisontissaan sekä mahdollisuuksia että riskejä. Siksi suosittelemme keskitietä, jossa sijoittaja sijoittaa osakkeisiin ja velkakirjoihin oman sijoitussuunnitelmansa mukaan. Kumpikaan näistä omaisuusluokista ei tällä hetkellä vaikuta toista houkuttelevammalta”, sanoo Danske Bankin senioristrategi Kaisa Kivipelto.

Osakkeissa Danske Bank nostaa japanilaiset osakkeet ylipainoon neutraalista painosta. Kehittyvät markkinat pankki laski neutraaliin painoon ylipainosta. Japanilaisilla pörssiyrityksillä on perinteisesti vahvat taseet, joista on hyötyä hitaan globaalin talouskasvun aikana. Myös Japanin jenin odotetaan vahvistuvan suhteessa euroon.

”Japanilaisia osakkeita tukee moni asia. Kun Euroopassa ja Yhdysvalloissa on tuskailtu nopeaa inflaatiota, Japanissa sitä on kaivattu. Nyt maan inflaatio vaikuttaa lähteneen käyntiin, ja myös palkat ovat nousussa. Nämä tekijät yhdistettynä Kiinan talouden elpymiseen tukevat japanilaisia osakkeita, joiden hinnoittelu on myös alhainen”, Kivipelto sanoo.

Kehittyvien markkinoiden osakkeet Danske Bank laskee ylipainosta neutraaliin. Taustalla ovat geopoliittiset jännitteet etenkin Yhdysvaltojen ja Kiinan välillä, jotka heikentävät koko kehittyvien markkinoiden tuottonäkymiä. Tällä hetkellä pankki ei näe geopoliittisiin jännitteisiin nopeaa helpotusta.

Rahoitussektori alipainoon

Osakkeet ovat Danske Bankin sijoitusnäkemyksessä neutraalissa painossa. Maltillisten kasvunäkymien vuoksi Danske Bank suosittelee keskittymään yrityksiin, jotka voivat itse edistää omaa kasvuaan.

Globaalisti pankki nostaa viestintätoimialan ylipainoon. Toimiala sisältää niin tekoälyn kaltaisista teknologisista mullistuksista hyötyviä kasvuyrityksiä kuin vakaata tuottoa tarjoavia teleoperaattoreita.

Samalla pankki laskee globaalisti rahoitustoimialan osakkeet alipainoon. Talouskasvu on hidasta, pankkien rahoituskustannuksissa on nousupainetta, ja lainakysyntä on jyrkässä laskussa. Nämä luovat painetta pankkien korkokatteelle.

“Etenkin Yhdysvalloissa tarkkailemme pienempien pankkien kuntoa. On mahdollista, että näemme vielä epävarmuutta pankkisektorilla. Pankit ovat toimineet korkeampien korkojen ympäristössä vasta vähän aikaa, eikä kaikkia koronnostojen vaikutuksia ole vielä nähty. On kuitenkin hyvä muistaa, että pankkien sääntely ja liiketoimintamallit esimerkiksi Yhdysvaltojen ja Euroopan välillä eroavat paljon”, Kaisa Kivipelto sanoo.

Katso myös webinaari sijoitusnäkemyksestä