Tutkimuksen valossa suomalaispariskunnilla on hyvät lähtökohdat rakentaa yhteistä taloudellista tulevaisuuttaan. Danske Bankin Raha & rakkaus –tutkimuksen mukaan yhdeksän kymmenestä puhuu puolisonsa kanssa säännöllisesti raha-asioista, ja aiheet vaihtelevat elämäntilanteiden mukaan.

Danske Bankin senioristrategi Kaisa Kivipelto iloitsee tutkimustuloksesta ja muistuttaa, että rahapuhetta ei voi olla liikaa. Rahasta pitäisi puhua säännöllisesti, jotta niin omat kuin pariskunnan yhteiset taloudelliset unelmat muuttuvat todeksi. Näin myös ote omaan taloudelliseen tilanteeseen pysyy omissa käsissä.

Avoimuus, suunnitelmallisuus ja seuranta ovat kolme askelta rahapuheeseen

Askeleet parempaan rahapuheeseen ovat yksinkertaiset. Aloittakaa avoimesti ja käykää keskustellen läpi molempien tulot, velat ja varallisuudet. Rahapuhe muuttuu eläväksi, kun pariskunta pitää kunnollisen suunnittelupalaverin, jossa talous budjetoidaan kunnolla tulojen ja menojen perusteella. Näin tiedätte parhaiten oman ja yhteisen talouden realiteetit.

Kun pohja on selvillä, sen päälle voi alkaa suunnitella yhteisiä unelmia. Yhteiselle tavoitteelle voi vaikka perustaa molempien nimissä olevan, unelman mukaan nimetyn säästötilin. Lisäksi säästämisen ja sijoittamisen automatisointi on yksi keino muuttaa puheet teoksi. Muistakaa haaveiden suuruudet ja aikataulut, sillä pitkän ja lyhyen aikavälin tavoitteisiin voi päästä eri keinoilla. Ensimmäinen yhteinen ulkomaanmatka edellyttää erilaista taloudellista varautumista kuin esimerkiksi pidemmät opintovapaajaksot.

Suunnittelun lisäksi unelmien ja säästöpotin kertymisen säännöllinen seuranta ja tilannearviointi on tärkeää. Näin molemmat ovat samalla sivulla tarpeista ja tavoitteista, jos kylpyläloma vaihtuukin haaveeksi kylpyhuoneremontista.

“Ei yhteisen rahapuheen tarvitse olla kuivakkaa tiliotteen syynäämistä. Voitte hyvin pitää vaikka unelmointitreffit, jolloin yhdessä käytte läpi tulevaisuuden odotuksia ja haaveita, ja luotte yhteisiä suunnitelmia niiden toteuttamiseksi, vaativatpa ne sitten pientä säästöspurttia tai suurempaa talouden järjestelemistä. ”

Jos pariskunta haluaa saavuttaa taloudellisia unelmiaan, puheen on hyvä johtaa myös käytännön vaurastumiseen. Danske Bankin sijoittamisesta ja säästämisestä vastaava johtaja Ville Oravan mielestä sijoittamisen pitäisi olla arkinen puheenaihe, siinä missä ruokamenojenkin.

"Toivoisin, että pitkän aikavälin vaurastumisen tavoittelu olisi osa normaalia, päivittäistä rahapuhetta. Vaurastumisesta pitäisi puhua rohkeasti joka taloudessa”, Orava huomauttaa.

Tilit selviksi ja riita poikki

Raha kuumentaa tunteita pariskuntien kesken, sillä tutkimuksen mukaan lähes joka toinen riitelee puolisonsa kanssa rahasta. Suomessa yleisimmät rahariitojen aiheet ovat rahankäyttötyylin erot, päivittäisiin hankintoihin liittyvät raha-asiat ja menojen vähentäminen.

Kivipellolla on rahariitoihin yksinkertainen ratkaisu. “Rahankäyttötyylin erot oli yleisin riidan syy, ja se kertoo siitä, että pariskunta ei ole yhtä mieltä siitä, mikä on tärkeää. Puhumisen lisäksi konkreettiset teot auttavat: perustakaa omat ja yhteiset tilit eri tarpeisiin, niin rahasta ei tarvitse riidellä”, Kivipelto sanoo.

Yhteisen talouden pelisääntöjen selventämiseen on yksinkertaisia keinoja. Laatikaa yhteinen tulot ja menot kattava kuukausibudjetti. Etenkin talouksissa, joissa on pieniä lapsia, on hyvä sopia kuinka perheen tuomat kulut jakautuvat reilusti. Yhteinen taloustili on hyvä keino hallita arjen juoksevia kuluja, kuten ruoka- ja asumiskustannuksia. Määritelkää, mikä on juuri teille toimivin malli osallistua yhteisiin kustannuksiin. Osallistuminen yhteisiin kuluihin voi olla muukin kuin 50/50, ja panostuksen voi suhteuttaa tulotason mukaan.

Jutelkaa ja sopikaa rahankäytöstä elämäntilanteiden mukaan

Talouden pelisäännöistä ja rahankäytön tyyleistä onkin hyvä puhua jo suhteen alkumetreillä, kun vasta suunnittelee yhteistä elämää, Ville Orava muistuttaa. Rahapuhe ja talouden suunnittelu kannattaa sovittaa aina elämäntilanteen mukaan. Rahasta on todella puhuttava viimeistään siinä vaiheessa, kun suunnittelee yhteisen asunnon ostoa tai lapsia, tai elämäntilanne muuttuu äkkinäisesti esimerkiksi työttömyyden vuoksi. Orava kantaa erityisesti huolta perheellistymisen tuomista vaikutuksista pariskuntien tuloihin ja menojen jakautumiseen.

“Joskus pariskunnat ajautuvat tilanteisiin, joissa elintasoa täytyy arvioida uudelleen. Olisi epäreilu tilanne, jos lapsen kanssa kotiin jäänyt vanhempi joutuisi ottamaan lainaa vain elintason ylläpitämisen vuoksi. Tällaiset tilanteet selviävät vain keskustelemalla.”

Rikasta elämää unelmilla – muista myös henkilökohtaiset varat ja haaveet

Jokaisella on myös oikeus omaan rahankäyttöön ja henkilökohtaisiin unelmiin. Orava suosittelee riitojen välttämiseen oman hupikassan perustamista, jolloin perheen yhteiset ja henkilökohtaiset varat ovat erillään.

“Jos henkilökohtainen rahankäyttö aiheuttaa kuumia tunteita kotona, kannattaa puolisoiden tehdä omat vapaaseen henkilökohtaiseen rahankäyttöön säästetyt tilit. Kun yhteiset menot on hoidettu, voi omalla rahallaan ostaa vaikka uuden virvelin.”

Vaikka rahasta riidellään, antaa Raha & rakkaus -tutkimus lohdullisen kuvan suomalaisten rahapuheesta – puolison kanssa käydyt rahakeskustelut nostattavat pintaan enemmän myönteisiä kuin kielteisiä tunteita.

Viisi vinkkiä rahariitojen välttämiseksi:

1. Budjetoikaa yhteinen talous tulojen ja menojen mukaan.

2. Perustakaa yhteinen taloustili ja sopikaa, miten molemmat laittavat sinne rahaa ja millaisiin asioihin rahaa sieltä käytetään.

3. Säilyttäkää myös erilliset tilit omia säästöjä ja hankintoja varten.

4. Unelmoikaa ja tehkää yhteinen suunnitelma unelmien toteuttamiseksi.

5. Keskustelkaa rahasta ja rahankäyttötyyleistänne avoimesti ja säännöllisesti.

Tiesitkö?

Kolme viidestä (61%) kokee vähintään melko tärkeäksi sen, että oma puoliso on rahankäytöltään samankaltainen kuin itse on.

Rahasta puhuminen puolison kanssa herättää tyytyväisyyden, (31 %), rauhan (27 %) ja mielenkiinnon tunteita (24 %).

Puolison kanssa riidellään rahankäyttötyylien eroista (19 %), päivittäisiin hankintoihin liittyvistä raha-asioista (18 %) ja siitä, miten menoja voisi vähentää (18 %).

Lähde: Raha & rakkaus –tutkimus (2023)

 

Elämä ilman rahariitoja – utopiaa vai sittenkin mahdollista? 👀

Tätä pohditaan Taloudellinen mielenrauha -podin jaksossa 94, jossa vieraana on kaksi äitiä -tubekanavan ja -podcastin toinen host Susanna Silvander-Rosti. Jaksossa kerrotaan omien kokemusten kautta vinkkejä siihen, miten ihmeessä avointa rahapuhetta voisi suhteeseen lisästä, ja mitä jos pariskunnan osapuolten elämäntilanteet ja rahankäyttöpersoonat eroavat kovasti toisistaan?

Kuuntele jakso täältä

TIETOA RAHA & RAKKAUS -TUTKIMUKSESTA

Danske Bankin Raha & rakkaus -kyselyn teki YouGov. Tiedot kerättiin sähköpostikyselynä 17.7. – 24.7.2023 välisenä aikana YouGovin kuluttajapaneelissa. Tutkimuksessa on pyritty löytämään syitä muun muassa siihen, miten hyvin puolisot tuntevat toistensa taloudellisen tilanteen, miten pariskunnat säästävät ja sijoittavat yhdessä ja mitä yhteisestä varallisuudesta on sovittu mahdollisen eron koittaessa. Tutkimuksen kohderyhmään kuuluivat 18 vuotta täyttäneet suomalaiset, jotka elävät parisuhteessa. Kokonaistuloksissa (N=1008 parisuhteessa elävää) keskimääräinen virhemarginaali on noin ± 3 prosenttiyksikköä.