Rahastot

Rahaston avulla pääset jo pienellä summalla osalliseksi ammattilaisten osaamisesta. Sijoitusrahaston kautta voit sijoittaa esimerkiksi osakkeisiin ja joukkolainoihin. Rahaston tuotto perustuu sen sijoitusten tuottoihin eli korkoihin, osinkoihin sekä sijoituskohteiden arvonnousuihin tai -laskuihin.


Aloita rahastosijoittaminen

Varainhoito Online

Varainhoito Online

Suosittelemme sinulle sopivan sijoitusrahaston tavoitteittesi pohjalta. Säästät aikaa voit keskittyä muuhun kuin sijoitustesi aktiiviseen hoitamiseen.

Tutustu
Kaupankäynti Online

Kaupankäynti Online

Saat meiltä monipuoliset digitaaliset palvelut, joiden avulla pääset käsiksi paitsi haluamiisi rahastoihin, myös osakkeisiin ja ETF:iin

Tutustu

Sijoitusneuvonta

Ota yhteyttä asiantuntijaamme

Soita sijoitusasiantuntijoillemme
0200 2580 ma–pe 8-16 (pvm/mpm)

Monta hyvää syytä säästää rahastojen avulla

 • Säästämisen alkuun pääset jo pienelläkin summalla

  Sijoitusrahaston avulla pääset jo pienelläkin summalla osalliseksi ammattilaisten osaamisesta.

  Voit säästää rahastoihin useammalla tavalla. Voit tehdä kertamerkinnän tai aloittaa jatkuvan, esimerkiksi kuukausittaisen säästämisen. Kuukausisäästäjäksi pääset jo muutamalla kymmenellä eurolla. Voit valita yhden tai useamman rahaston, johon säästät. Rahastoon kertyneet varat ovat käytössäsi yllättävien menojen varalta.

 • Sijoitusten hajautus

  Sijoitusten hajauttaminen on yksi rahaston tärkeimmistä ominaisuuksista, sillä jo pienellä summalla saat hajautetun salkun.

  Rahaston varoista yleensä enintään kymmenen prosenttia on sijoitettu yhteen sijoituskohteeseen, joten varat on aina hajautettu. Sijoitusten jakaminen useisiin eri sijoituskohteisiin ja eri toimialoille vähentää yksittäisen sijoituksen arvonmuutoksen vaikutusta.

  Myös kansainvälinen hajautus on helppoa rahastojen kautta. Rahastojen kautta pystyt sijoittamaan myös kaukaisempiin kohteisiin, kuten esimerkiksi kehittyvien maiden osakkeisiin.

 • Sijoitusammattilaisten osaaminen käytössäsi

  Rahaston myötä pääset hyötymään sijoitusammattilaisten osaamisesta. Rahastojen salkunhoitajat ovat asiantuntijoita, jotka seuraavat aktiivisesti arvopaperimarkkinoita ja tekevät sijoituksiin markkinatilanteen edellyttämiä muutoksia. Rahastosijoittajana sinun ei itse tarvitse seurata yhtiöiden ja markkinoiden tapahtumia samassa määrin kuin jos sijoittaisit suoraan arvopapereihin. Rahasto-osuuksien merkitseminen on helppoa ja ne on helposti ja nopeasti muutettavissa rahaksi.
 • Rahaston kautta saat verohyötyjä

  Suomalaiselta rahastolta ei peritä veroa luovutusvoitoista, kuten yksityishenkilöiltä, joten se voi käydä kauppaa arvopapereilla maksamatta luovutusvoittoveroa. Rahasto ei maksa myöskään veroa suomalaisten pörssiyhtiöiden osingoista. Tästä koituu pitkällä aikavälillä hyötyä.

Miten voin aloittaa rahastosäästämisen?

Rahastosäästämisen aloittamiseen sopii hyvin esimerkiksi Varainhoito Online-palvelu. Varainhoito Online palvelun kautta saat varoillesi ammattimaista varainhoitoa helposti verkkopalveluiden kautta, ja säästämisen voit aloittaa jo 10 eurolla kuukaudessa.

Lue lisää Varainhoito Onlinesta

Rahastosijoittamiseen liittyy aina erityyppisiä riskejä sijoituskohteena olevasta rahastosta riippuen. Riskillä tarkoitetaan rahastosijoituksen tuottoon liittyvää epävarmuutta. Sijoitusten arvo voi nousta tai laskea ja näin ollen on mahdollista menettää rahastoon sijoitettu pääoma osittain tai kokonaan.

Sijoittaessasi rahastoihin, joiden rahastoyhtiöiden kanssa Danske Bankilla on sopimus, ja jonka mukaan vastaanotetaan jakelupalkkioita, olet oikeutettu saamaan lisäpalveluita sijoituspalveluihin liittyen.

Lue lisää jakelupalkkioista

Tämä ei ole täydellinen selvitys rahastoista tai niihin liittyvistä riskeistä. Ennen sijoituspäätöksen tekemistä tutustu rahastojen avaintietoesitteisiin ja muihin rahastomateriaaleihin.

Lue lisää rahastosijoittamisesta

Aloita sijoittaminen