Matalammat korot, matalampi öljyn hinta ja nousseet osakkeet

Heinäkuussa markkinoilla riitti tapahtumia. Koronaviruksen deltamuunnoksen leviäminen nousi otsikoihin, koska deltamuunnos vaikuttaa leviävän helpommin ja rokotteet eivät vaikuta olevan sitä vastaan niin tehokkaita kuin muita muunnoksia vastaan. Rokotteet kuitenkin suojaavat vakavilta oireilta ja sairaalaan joutumisilta, mikä antaa toivoa, että rokottamisprosessit suojaavat terveydenhuoltojärjestelmiä vakavalta ylikuormitukselta.

Lisäksi teollisuuden vahva kasvu on odotetusti hidastunut, ja palveluiden odotetaan olevan lähikuukausien aikana talouskasvun moottori. Tätä kehitystä on nähtävissä esimerkiksi ostopäällikköindekseissä, sillä Euroopassa palveluiden lukemat ovat olleet edelleen nousussa, kun taas teollisuuden lukujen suunta on jo kääntynyt. Samankaltaista kehitystä on nähtävissä myös Yhdysvaltojen ISM-ostopäällikköindekseissä. Teollisuuden hidastunut kasvu ja delta-muunnoksen leviäminen ovat nähtävissä joukkolainamarkkinoilla. Pitkät korot ovat laskeneet selvästi ja korkokäyrä on loiventunut. Tällä on ollut vaikutuksia sektoreiden suoriutumiseen Q3:n alun aikana. Tähän mennessä terveydenhoito, IT ja yhteiskuntapalvelut ovat olleet kolme tuottoisinta sektoria. Viimeaikainen merkittävä korkojen lasku oli yllättävää. Sektorinäkemyksessämme olemme kuitenkin onnistuneesti pitäneet vakaan kasvun IT:n ylipainossa syklisten teollisuuden ja rahoituksen lisäksi. Korkotason lasku hyödytti IT:n suoriutumista, kun taas syklisten suoriutuminen ei ole ollut niin hyvää. Odotamme korkotason nousua loppuvuoden aikana, kun globaali asteittainen rahapolitiikan kiristäminen alkaa ja talouskasvun odotetaan jatkuvan, vaikkakin hitaammalla tahdilla. Siksi pidämme rahoituksen ylipainossa ja yhteiskuntapalvelut yhä alipainossa.

Valtava öljyn hinnan nousu viimeisen vuoden aikana on osaltaan nostanut hintapaineita, mutta hiljattain tilanne on kääntynyt. Pitkään jumissa olleiden neuvotteluiden jälkeen OPEC+ -maat sopivat hiljattain öljyntuotannon lisäämisestä jo elokuun alusta alkaen. Öljyn tarjonnan normalisoituminen yhdessä deltamuunnoksen leviämisen kanssa ovat laskeneet öljyn hintaa, mikä on johtanut myös energiasektorin selvään alisuoriutumiseen heinäkuun aikana.

Osakemarkkinat ovat heinäkuun ja elokuun alun aikana kokonaisuutena tuottaneet mukavasti laskeneen korkotason ja hyvin sujuneen Q2-tuloskauden ansiosta. Suurin osa yhdysvaltalaisyhtiöistä on nyt raportoinut ja tilanne on selvä: yhtiöt ovat ylittäneet sekä liikevaihto- että tulosennusteet reippaasti. Myös Euroopassa tuloskausi on sujunut vahvasti, ja tulosodotukset ovat ylittyneet. Globaalien osakkeiden tuottoennusteemme seuraavalle 12 kuukaudelle on hyvin maltillinen, mutta positiivinen. Pidämme siis edelleen maltillisen ylipainon osakkeissa korkosijoituksiin verrattuna.

Viime viikolla Yhdysvaltojen ”non-farm payrolls” -työllisyysraportti yllätti positiivisesti. Myönteisen työllisyyskehityksen odotetaan jatkuvan, kun avokätiset työttömyyskorvaukset loppuvat monissa osavaltioissa pakottaen ihmiset töihin ja työnhakuun. Lisäksi koronaan liittyviä rajoituksia on purettu, joten työvoimalle on tarvetta. Yhdysvaltojen työmarkkinoilta puuttuu yhä 5,5 miljoona työpaikkaa pandemiaa edeltävään aikaan verrattuna, joten täystyöllisyyteen on vielä matkaa. Niin pitkään kuin inflaation nousun odotetaan olevan väliaikaista Yhdysvaltain keskuspankki Fed voi siis valmistautua kiristämiseen rauhassa ilman kiirettä, mikä sopii osakemarkkinoille.

Markkinoiden huomio inflaatioluvuissa ja deltamuunnoksessa

Tällä viikolla merkittävimmät tapahtumat makrokalenterissa ovat Yhdysvaltojen heinäkuun inflaatiolukemat keskiviikkona. Inflaation nousu ei ole toistaiseksi isommin säikäyttänyt markkinoita, kun Fed, markkinat keskimäärin, ja myös me pidämme nähtyä inflaation nousua väliaikaisena. Jos tämä näkemys on oikea, inflaatiovauhdin hidastumisen pitäisi alkaa lähikoina. Luonnollisesti jos lähiaikojen inflaatioluvut kuitenkin yllättäisivät ylöspäin, markkinat voisivat säikähtää. Inflaatiolukuja raportoidaan myös Saksasta. Hintapaineet ovat nousseet niin ikään Euroopassa, mutta EKP:n tilanne on kokonaisuutena varsin erilainen verrattuna Fediin.

Inflaation lisäksi markkinoilla seurataan koronaviruslukujen kehitystä. Kesälomakauden aikana lisääntyvä matkustaminen voi auttaa virusta leviämisessä. Myös syksyn aikana nähtävä lämpötilan lasku pohjoisella pallonpuoliskolla voi lisätä tartuntoja. Jos tartuntamäärät kasvaisivat, markkinoiden heilunta voisi lisääntyä.

Kiinnostaako sijoittaminen?

Kun sijoitat kanssamme, sinulla on vapaus valita juuri itsellesi sopivat palvelut. Rakennetaan yhdessä sinulle yksilöllinen sijoitussuunnitelma. Sijoitetaan yhdessä – sinun tavallasi.

Tutustu palveluihimme