Koronakriisi ei vienyt suomalaisten uskoa omaan talouteensa, kertoo Danske Bankin Taloudellinen mielenrauha 2021 -tutkimus. Yhdeksästä osa-alueesta koostuva mielenrauhaindeksi on suomalaisilla nyt 6,4 asteikoilla 1-10. Tutkimus on tehty vuosittain vuodesta 2018.

Suomalaisten taloudellinen mielenrauha on siten tutkimushistorian korkeimmalla tasollaan, sillä aiemmin mielenrauha on ollut 6,0-6,1.

– Taloudellinen mielenrauha on yhteiskunnallisesti tärkeä muuttuja, sillä luottamus omaan talouteen synnyttää taloudellista toimeliaisuutta. Koronakriisi ei juurikaan pudottanut suomalaisten luottamusta ja toipuminen näyttää nostavan sitä, sanoo Suomen maajohtajamme Stojko Gjurovski.

Erityisen paljon taloudellinen mielenrauha on parantunut nuorilla, 25-34-vuotiailla. Taloudellisen mielenrauhan eri osa-alueista eniten ovat parantuneet yleinen luottamus omaan talouteen, huoli rahojen riittämisestä arjessa ja huoli tuloista. Esimerkiksi kun viime vuonna 54 prosenttia kertoi olevansa kuukausittain huolissaan rahojen riittävyydestä, on osuus nyt 47 prosenttia.

– Merkillepantavaa on se, että parannusta on tapahtunut kaikissa osa-alueissa viime vuoteen verrattuna, sanoo pääekonomistimme Pasi Kuoppamäki.

Kavennusmaaleja pohjoismaisessa ottelussa

Danske Bank on tutkinut pohjoismaalaisten taloudellista mielenrauhaa vuodesta 2018 saakka. Suomalaiset ovat olleet taloudelliselta mielenrauhaltaan heikoimpia joka vuosi.

– Olemme tänäkin vuonna taloudelliselta mielenrauhalta heikoin Pohjoismaa. Suomalaisten mielenrauha on kuitenkin ottanut kiinni Ruotsia ja Norjaa. Vahvin taloudellinen mielenrauha on tanskalaisilla, joilla on se 7.

Vahvimmat osa-alueet suomalaisille taloudellisessa mielenrauhassa ovat muita pienempi huoli omaisuudesta ja usko oman taloudellisen tilanteen kehittymisestä viiden vuoden päähän.

– Suomalaisista 49 prosenttia uskoo, että oma taloustilanne on 5 vuoden päästä parempi kuin nyt, kun vuosi sitten tämä osuus oli 47 prosenttia. Ruotsissa osuus on nyt 39 prosenttia, Tanskassa 42 prosenttia ja Norjassa 44 prosenttia. Tämä tarkoittaa, että Suomessa on kovin tulevaisuuden usko.

Kaikille Pohjoismaille on yhteistä se, että paras taloudellinen mielenrauha on eläkeikään ehtineillä. Ikävertailussa selviää, että korkein taloudellinen mielenrauha on norjalaisilla eläkeläisillä, joiden indeksi on 7,6. Suomalaisten eläkeläisten luku on 6,7.

– Eläkeläisten korkea taloudellinen mielenrauha selittyy osittain elämänvaiheella, jossa suurimmat riskit ja huolet ovat takana. Positiivisesti ajateltuna tämä voi olla myös elämän aikana kertyneen taloustaidon ansiota. Eläkeläisten taloudellinen mielenrauhaa on myös vakaata, sillä se vaihdellut vähiten tutkimuksen historiassa, Kuoppamäki sanoo.

Suomalaisten taloudellinen mielenrauha korkeampi kuin koskaan aiemmin

Suomalaisten tilanne taloudellisen mielenrauhan eri indikaattorien kohdalla on parantunut huomattavasti edellisvuosista. Suomalaiset ovat entistä luottavaisempia taloudelliseen tilanteeseensa ja suhtautuvat talouteensa entistä optimistisemmin. Myös huoli rahojen riittävyydestä on vähentynyt. Mikäli kehityskulku jatkuu samanlaisena, saavutamme Pohjoismaisen mielenrauhan tulevina vuosina.

Tutustu Taloudellinen mielenrauha 2021 -raporttiin >